• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
fundusze unijne
Aktualności
26-06-17

Przypominamy, że rekrutacja do projektu nadal trwa.

 

Osoby zaintersowane zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty znajdują się w zakładce - do pobrania

 

Wszelkie informacje znajdują się w regulaminie projektu (wersja 3)

 

W biurze projektu CDEF lub pod telefonem 89 532 46 01

 

26-06-17

Informujemy, że w dniu 26.06.2017 został ogłoszony konkurs na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dotyczy grupy 1) w ramach projektu "Zostań Przedsiębiorca - dotacje na start".

Prosze zapoznać się z ogłoszeniem a następnią pobrac dokumenty niezbędne do złożenia.

Termin składania dokumentów 04 i 05.07.2017

OGŁOSZENIE - pobierz

1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego -pobierz

2. zał. 2 - biznes plan - pobierz

Inne formaty biznes planu tożsame z wersją docx

NOWE! - WERSJA opendokument ZAŁ. 2 - pobierz

NOWE! - WERSJA DOC ZAŁ. 2  - pobierz

3. zał. 3 - oświadczenie - pobierz

4. zał. 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz

5. zał. 5 - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz

6. zał. 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz

7. zał. 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis -pobierz

8. zał. 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz

9. zał. 9a - oświadczenie o zatrudnieniu pracownika - pobierz

 

 

21-06-17

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń grupowych.

Harmonogram grupa 1 - pobierz

Informujemy, że obecnośc na szkoleniach jest obowiązkowa.

 

 

20-06-17

Informujemy, że uczestnikom Projektu zamieszkałym poza miastem Olsztyn przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie grupowe i doradztwo indywidualne.

W celu uzyskania zwrotu za dojazd prosze o zapoznanie się z:

        Informacją - pobierz

1.    Wniosek o zwrot - pobierz
2.    Zestawienie kosztów dojazdu – bilety - pobierz
3.    Oświadczenie (w przypadku dojazdu samochodem) - pobierz
4.    Przykładowa umowa użyczenia pojazdu. - pobierz

14-06-17

W dniu 16.06.2017 Biuro Projektu "Zostań przedsiębiorcą - dotacje na start" będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Jednocześnie informujemy, że zaktualizowano harmonogram doradztwa ze względu na rezygnację jednej osoby z udziału w projekcie.

Zaktulizowany harmonogram doradztwa grupa 1 - 14.06.2017 - pobierz

13-06-17

Deklaracje udziału w projekcie oraz umowy szkoleniowe będą podpisywane w pierwszym dniu doradztwa indywidualnego tj. 20 lub 21  czerwca 2017r.

Proszę o zapoznanie się z terminarzem spotkań.

 

Terminy doradztwa – POBIERZ

 

Doradztwo jest obowiązkowe i dotyczyć będzie wstępnego przygotowania do szkoleń i pisania biznes planu.

Dokładny terminarz szkoleń zostanie zawieszony z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Planowany termin spotkań to 26-29.06.2017.

13-06-17

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 3 z dnia 29.05.2017r. §7 pkt.3,

poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Grupy 1 (tzw. majowej)

 

Zakwalifikowani - pobierz


Osoby, które otrzymały wymagane min. 70 pkt. (suma punktów z II i III etapu projektu) zostają zakwalifikowani

do udziału w projekcie i będą uczestniczyć w doradztwie indywidualnym (2 godz./os – realizowane przed szkoleniem) oraz w szkoleniu grupowym (32 godz. - 4 dni).


Osoby, które nie uzyskały minimum punktowego z II  etapu tj. 60 pkt zostały odrzucone.


Odrzuceni - pobierz


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 3 z dnia 29.05.2017r.§7 pkt.25 decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

02-06-17

W związku z przyjęciem kolejnych wniosków zamieszczamy aktualizację listy spotkań z doradcami.

Zmiany, które zostały wprowadzone zostały zaznaczone na kolor czerwony.

Pozostałe terminy bez zmian.

 

Pobierz harmonogram

29-05-17

Jak sprawdzić swój termin spotkań.


1.    Pobierz plik w PDF – Harmonogram spotkań grupa 1 (tutaj do pobrania)


2.    Znajdź swój numer ewidencyjny, który został ci nadany podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.


3.    Zapisz wszystkie trzy terminy spotkań. Mogą być w różne dni.


4.    Szczególnie zwróć uwagę, które spotkanie masz pierwsze (data godzina) i z jakim doradcą.


5.    Przygotuj się na spotkanie. Podczas spotkań oceniany będziesz zgodnie z zakresem wskazanym w regulaminie projektu §7ust. 20 pkt.b (pobierz)

 

6.    Przyjdź na spotkanie na wszelki wypadek 15 minut wcześniej.


7.    Spotkania odbywają się w Budynku Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego ul. Zientary Malewskiej 20b, Olsztyn.


8.    Terminy spotkań nie podlegają zmianom (zgodnie  §7 ust. 12).

29-05-17

Informujemy, że uległ zmianie regulamin projektu.

 

Nowa wersja obowiązuje od dnia 29.05.2017 (wersja  3.)

Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Zmianie uległ paragraf 7 ust. 4,  ust. 11  pkt. 4, ust. 23.

Zmiana ma na celu umożliwienie przeprowadzenia spotkań doradczych w przypadku gdy w ciagu 3 tygodni nie wpłyną 22 wnioski.

Zmiana jest korzystana dla Kandydatów i przyczynia się do sparwniejszego przyznawania śrdoków.

 

Pobierz regulamin

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisijeszym zostanie zamieszczony harmonogram doradztwa, które rozpocznie się 03.06.2017 (sobota)

 

 

 

 

Na skróty
Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn