• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
fundusze unijne
Aktualności
07-03-17

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w dniu 21.02.2017 podpisało umowę o dofinansowanie projektu  „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Skierowany jest do osób mieszkających w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w wieku  powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin).

Na skróty
Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn