• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
fundusze unijne

Termin realizacji VII-X.2017

Warunkiem ubiegania się o dotację jest ukończenie usł. szkoleniowej i złożenie wniosku o wsparcie finansowe (wraz biznes planem i załącznikami). Udzielenie wsparcia finansowego będzie określał regulamin projektu (formy wsparcia, terminy zasady ich przydzielania, zasady wypłacania, wydatkowanie wsparcia finansowego, zasady rozliczenia otrzymanego wsparcia, zalecany dzień otwarcia działalności gospodarczej – nie wcześniej niż rozpoczęcie szkolenia)

Maksymalna kwota dotacji – 23.398 zł


Wypłata 100% dotacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie i wniesieniu zabezpieczenia.

Na skróty
Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn