• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
fundusze unijne

Termin realizacji VII.2017-II.2019

Warunkiem ubiegania się o dotację jest ukończenie usł. szkoleniowej i złożenie wniosku o wsparcie finansowe (wraz biznes planem i załącznikami). Udzielenie wsparcia finansowego będzie określał regulamin projektu (formy wsparcia, terminy zasady ich przydzielania, zasady wypłacania, wydatkowanie wsparcia finansowego, zasady rozliczenia otrzymanego wsparcia, zalecany dzień otwarcia działalności gospodarczej – nie wcześniej niż rozpoczęcie szkolenia)

Maksymalna kwota dotacji – 23.398 zł


Wypłata 100% dotacji po podpisaniu umowy o dofinansowanie i wniesieniu zabezpieczenia.


 DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W ODPOWIEDZI NA KONKURS O WSPARCIE FINANSOWE (dotyczy tylko i wyłącznie osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie).

konkurs zamkniety 1/DNS/2017

ogłoszenie - pobierz

wniosek o wsparcie finansowe - pobierz

zał. nr 2 - biznes plan - pobierz

zał. nr 3 - oświadczenie - pobierz

zał. nr 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz

zał. nr 5 - oświadczenie o otrzymaniu pomocy - pobierz

zał. nr 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz

zał. nr 7 - formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

zał. nr 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz

zał. nr 9 - oświadczenie o zatrudnieniu pracownika - pobierz


grupa 1 - dokumenty do umowy o dofinansowanie

 

1. etapy przygotowań do podpiasania umowy - pobierz

 

2. dokumenty do zabezpieczenia

 

instrukcja - pobierz

zał. 1 - pobierz

zał. 2 - pobierz

zał. 3 - pobierz

zał. 4 - pobierz

 

3. dokumenty do umowy

 

zał. 5 - pobierz

zał. 6 - pobierz

zał. 7 - pobierz

 

4. umowa

zał. wzór umowy dotacji - pobierz

zał. wzór umowy wsparcie pomostowe - pobierz

zał. rozliczenie dotacji - pobierz

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn