• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • nowy.jpg
fundusze unijne
Grupy - Aktualności

GRUPA 5

15-01-18

Informujemy, że w dniu 15.01.2018 r. został ogłoszony konkurs na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (dotyczy grupy 5) w ramach projektu "Zostań Przedsiębiorca - dotacje na start".

Proszę zapoznać się z ogłoszeniem, a następnie pobrać dokumenty niezbędne do złożenia.

Termin składania dokumentów 22 i 23.01.2018r.

OGŁOSZENIE - pobierz

1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego -pobierz

2. zał. 2 - biznes plan - pobierz

Inne formaty biznes planu tożsame z wersją docx

WERSJA opendokument ZAŁ. 2 -pobierz

WERSJA DOC ZAŁ. 2 - pobierz

3. zał. 3 - oświadczenie - pobierz

4. zał. 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz

5. zał. 5 - oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - pobierz

6. zał. 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz

7. zał. 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis -pobierz

8. zał. 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz

9. zał. 9a - oświadczenie o zatrudnieniu pracownika - pobierz

08-01-18

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń grupowych ( terminy szkolenia, miejsce i czas)

Harmonogram grupa 5 - POBIERZ

Informujemy, że obecność na szkoleniach jest obowiązkowa.

WAŻNE!!!! Prosimy o punktualność, gdyż wejście do budynku szkoleniowego jest możliwe jedynie z użyciem karty dostępu.

08-01-18

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 5 z dnia 21.12.2017r. §7 pkt.3, poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Grupy 5 (II  tura)

Zakwalifikowani- pobierz

Osoby, które otrzymały wymagane min. 70 pkt. (suma punktów z II i III etapu projektu) zostają zakwalifikowani do udziału w projekcie i będą uczestniczyć w doradztwie indywidualnym (2 godz./os – realizowane przed szkoleniem) oraz w szkoleniu grupowym (32 godz. - 4 dni).

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 5 z dnia 21.12.2017r. §7 pkt.25 decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

Deklaracje udziału w projekcie oraz umowy szkoleniowe będą podpisywane w pierwszym dniu doradztwa indywidualnego tj. 15 stycznia 2018r.

 

Proszę o zapoznanie się z terminarzem spotkań.

Terminy doradztwa – POBIERZ

 

Doradztwo jest obowiązkowe i dotyczyć będzie wstępnego przygotowania do szkoleń i pisania biznes planu.

Proszę przed spotkaniem zapoznać się z biznes planem - pobierz

Szkolenie grupowe odbywać się będzie w dniach 16-19.01.2018. Przejdź do wiadomości dotyczącej szkolenia grupowego.

28-12-17

Jak sprawdzić swój termin spotkań.

 1. Pobierz plik w PDF – Harmonogram spotkań grupa 5 (tutaj do pobrania)
 2. Znajdź swój numer identyfikacyjny, który został ci nadany podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Zapisz wszystkie trzy terminy spotkań.
 4. Szczególnie zwróć uwagę, które spotkanie masz pierwsze (godzina) i z jakim doradcą.
 5. Przygotuj się na spotkanie. Podczas spotkań oceniany będziesz zgodnie z zakresem wskazanym w regulaminie projektu §7ust. 20 pkt. b (pobierz)
 6. Przyjdź na spotkanie na wszelki wypadek 15 minut wcześniej.
 7. Spotkania odbywają się w Budynku Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego ul. Zientary Malewskiej 20b, Olsztyn.
 8. Terminy spotkań nie podlegają zmianom (zgodnie  §7 ust. 12).
27-12-17

LISTY RANKINGOWE  i terminarz spotkań doradczych - GRUPA 5 (I tura)

Zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 5 z dnia 21.12.2017r. §7 pkt.3, poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z Grupy 5 (I tura)

Zakwalifikowani- pobierz

 

Osoby, które otrzymały wymagane min. 70 pkt. (suma punktów z II i III etapu projektu) zostają zakwalifikowani do udziału w projekcie i będą uczestniczyć w doradztwie indywidualnym (2 godz./os – realizowane przed szkoleniem) oraz w szkoleniu grupowym (32 godz. - 4 dni).

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start” wersja 5 z dnia 21.12.2017r. §7 pkt.25 decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

Deklaracje udziału w projekcie oraz umowy szkoleniowe będą podpisywane w pierwszym dniu doradztwa indywidualnego tj. 03 lub 04  stycznia 2018r.

Proszę o zapoznanie się z terminarzem spotkań.

 

Terminy doradztwa dla grupy 5 (tura I) – POBIERZ

UWAGA! Zmiana terminu spotkań tylko dla osób o numerach identyfikacyjnych 52/K/DNS/2017 oraz 39/M/DNS/2017

Terminy doradztwa dla grupy 5 (tura I) wersja 2 - POBIERZ

 UWAGA! Zmiana terminu spotkania tylko dla numeru 42/M/DNS/2017

Termin doradztwa dla grupy 5 (tura I) wersja 3 - POBIERZ

 

Doradztwo jest obowiązkowe i dotyczyć będzie wstępnego przygotowania do szkoleń i pisania biznes planu.

Proszę przed spotkaniem zapoznać się z biznes planem - pobierz

Dokładny terminarz szkoleń grupowych (32 godziny) zostanie zawieszony z 5 dniowym wyprzedzeniem. Szkolenia odbywać się będą w godzinach 8.30-15.30 w Olsztynie.

Planowany termin spotkań to 15-19.01.2018r.

21-12-17

Nabór do grupy 5 został zamknięty, dnia 27.12.2017. na stronie projektu zostanie zamieszczony harmonogram spotkań etapu II rekrutacji.

Przewidywany termin spotkań etapu II rekrutacji 03-04.01.2018 r. szczegóły wkrótce.

07-12-17

Jak sprawdzić swój termin spotkań.

 1. Pobierz plik w PDF – Harmonogram spotkań grupa 5 (grudzień)  (tutaj do pobrania), aktualizacja harmonogramu spotkań z dnia 12.12.2017 - zmiana dotyczy  jedynie nr 42/M/DNS/2017 (tutaj do pobrania)
 2. Znajdź swój numer identyfikacyjny, który został ci nadany podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Zapisz wszystkie trzy terminy spotkań. Mogą być w różne dni.
 4. Szczególnie zwróć uwagę, które spotkanie masz pierwsze (data godzina) i z jakim doradcą.
 5. Przygotuj się na spotkanie. Podczas spotkań oceniany będziesz zgodnie z zakresem wskazanym w regulaminie projektu §7ust. 20 pkt. b (pobierz)
 6. Przyjdź na spotkanie na wszelki wypadek 15 minut wcześniej.
 7. Spotkania odbywają się w Budynku Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego ul. Zientary Malewskiej 20b, Olsztyn.
 8. Terminy spotkań nie podlegają zmianom (zgodnie  §7 ust. 12).
30-11-17

Informujemy, że rekrutacja do grupy 5 została przedłużona do momentu przyjęcia planowanej liczby formularzy rekrutacyjnych.

24-11-17

Informujemy, że rekrutacja do grupy 5 została przedłużona do dnia 30.11.2017 (czwartek).

30-10-17

Informujemy, że na dzień 24.11.2017 r. planowane jest zamknięcie naboru do grupy 5 z 6 zaplanowanych.

Warunkiem zamknięcia naboru do tej grupy jest wpływ 22 formularzy.

Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Poniżej dokumenty rekrutacyjne. 

- formularz rekrutacyjny,

- zał. nr 2,

- zał. nr 3

- regulamin projektu

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu 89-532-46-01 Basia i Ewa.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn