• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • nowy.jpg

Opracowujemy:

 • Biznes Plany wg kryterium celu
 • Biznes Plany jako załącznik do projektów finansowanych z funduszy europejskich
 • Biznes Plany dla celów kompleksowej analizy opłacalności inwestycji
 • Biznes Plany dla celów uzyskania zasilenia finansowego (kredyty, venture capital, wpłaty na poczet kapitału, podwyższenia kapitału i inne, w tym kompleksowa obsługa wniosków kredytowych)
 • Biznes Plany dla celów zmian organizacyjnych i strukturalnych
 • Biznes Plany jako strategie rozwoju przedsiębiorstw

Posiadamy duże doświadczenie w przygotowaniu i wdrażanu planów naprawczych i restrukturyzacji przedsiębiorstw w obszarach: organizacyjnym, zarządczym, majątkowym i finansowym.

 

W Biznes Planie ocenimy następujące zagadnienia:

 

Część marketingowa:

 • Konkurencyjność oferowanych produktów/usług (koszt, jakość, cena)
 • Plan marketingowy dla wszystkich produktów/usług z uwzględnieniem wielkości i wzrostu rynku, konkurencji i pozycji przedsiębiorstwa na rynku, polityki cenowej, kanałów dystrybucji i sposobów promocji
 • Kluczowe czynniki sukcesu i analiza SWOT (silne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia w otoczeniu przedsiębiorstwa)

 

Część organizacyjna:

 • Wyznaczenie optymalnej struktury organizacyjnej w celu zdynamizowania przepływu informacji i maksymalizacji sprawności działania przedsiębiorstwa

 

Część finansowa:

 • Kompleksowa ocena przeszłej i bieżącej sytuacji finansowej
 • Szczegółowa projekcja przychodów i kosztów
 • Prognoza przepływów pieniężnych cash - flow
 • Prognoza bilansu
 • Określenie okresu zwrotu inwestycji
 • Oszacowanie niezbędnej wielkości zadłużenia dla zrealizowania Inwestycji

 

Studium wykonalności (ang. Feasibility Studies)

 

Wykonujemy Studia wykonalności (ang. Feasibility Studies) dla samorządów i przedsiębiorstw ubiegających się o finansowanie z programów pomocowych UE m.in. w ramach procedur Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem wykonania Studium Wykonalności jest analiza opłacalności inwestycji. Dzięki przeprowadzonej analizie, inwestor otrzymuje dowód opłacalności realizacji projektu. Studium Wykonalności ma na celu dostarczyć wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która ocenę inwestycji dokonuje na jego podstawie. W związku z tym studium feasibility obejmuje wszelkie aspekty handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne i związane ze środowiskiem naturalnym uwarunkowania projektu inwestycyjnego.

Nasi Partnerzy
 • 3.png
 • 4.png
 • 2.png
 • 1.png

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem