• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
Dotacje CDEF

Projekty własne zrealizowane w ramach działaności Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego. 

 

Dotacja PO KL Działanie 8.1.1.

W ramach rozwoju kompetencji kadry Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego pozyskaliśmy środki na realizację kolejnego projektu pt.: „Profesjonalne kadry CDEF". Projekt uzyskał doinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach Poddziałania 8.1.1. PO KL.

 

Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników CDEF w zakresie: umiejętności interpersonalnych, prawa pracy, analizy finansowej i ekonomicznej, wykorzystania narzędzi IT, budowy strategii
przedsiębiorstwa oraz pomocy publicznej. W ramach projektu przewidziano także coaching dla kadry przedsiębiorstwa.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2013 r. a zakończy się w czerwcu 2014 r..

   

 

Dotacja PO KL Działanie 6.2.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie.jest partnerem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT", która otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Drogowskaz na biznes 4".

 

Projekt „Drogowskaz na biznes 4" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Realizacja projektu od 28.02.2013 – 27.06.2015r. Projekt swoim działaniem obejmuje powiaty: iławski, działdowski, ostródzki i nowomiejski. Więcej na temat projektu: http://www.dnb4.atut.org.pl 

mt_ignore 

 

Dotacja RPO Warmia i Mazury Działanie 7.2.2.

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 23 grudnia 2011 r. Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego zawarło z Urzędem Marszałkowskim (IZ). w Olsztynie umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „Podniesienie efektywności działania firmy CDEF poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych", umowa UDA –ROWM.07.02.02.28-167/11.. Zadanie inwestycyjne spółfinansowane jest ze środków EFRR w ramach Działania 7.2.2. (Usługi i aplikacje dla MŚP) Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Celem projektu było stworzenie platformy umożliwiającej wspólną pracę z dokumentami, zarządzanie dokumentami, obieg dokumentów, archiwizowanie dokumentów wraz z ich wersjonowaniem oraz określaniem kryteriów dostępu i dostępem zdalnym. Projekt ma pozwolić koordynować pracę oraz organizować dokumenty a także usprawnić komunikację elektroniczną w CDEF.

Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2011 r. a zakończyła w marcu 2013 r..

 

Dotacja PO KL Działanie 8.1.1.

W ramach rozwoju kompetencji kadry Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego pozyskaliśmy środki na projekt pt.: „Akademia Kompetencji i Kwalifikacji CDEF". Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach EFS i był realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach Poddziałania 8.1.1. PO KL.

Projekt miał na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników CDEF w zakresie: umiejętności interpersonalnych, księgowości, analizy finansowej, obsługi i wykorzystania oprogramowania biurowego, ewaluacji projektów. W ramach projektu przewidziano także coaching.

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2011 r. a zakończyła w kwietniu 2012 r..

 

Dotacja RPO Warmia i Mazury Działanie 1.1.9

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 31 grudnia 2008 r. Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego zawarło z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „BIURO RACHUNKOWE Z FUNKCJĄ ON-LINE", umowa UDA-RPWM.01.01.9.28-268/00-00. Niniejsze zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.9. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Przedmiotem realizacji projektu jest rozszerzenie zakresu i podniesienie jakosci usług w zakresie usług księgowości i doradztwa o usługę "Księgowość On-line". W celu realizacji celów projektu zakupione lokal usługowy wraz z wyposażeniem i sprzętem biurowym.

Realizacja projektu rozpoczęła się 20 pażdziernik 2008 r. a zakończyła 30 czerwca 2010.

 

Dotacja ZPORR Działanie 3.4. (II)

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 30 grudnia 2005 r. Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego zawarło z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „Poprawa jakości usług szkoleniowych świadczonych przez Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego", umowa Z/2.28/III/3.4/00210/05/U/00150/05. Niniejsze zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. – Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Przedmiotem realizacji projektu jest rozszerzenie zakresu i podniesienie jakosci usług szkoleniowych świadczonych przez Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego o wykorzystanie sprzętu komputerowego w procesie szkoleń. W celu realizacji celów projektu zakupione zostaną komputery przenośne na potrzeby uczestników szkoleń.

Realizacja projektu rozpoczęła się 27 czerwca 2005 r. a zakończyła 30 czerwca 2007 r.

 

Dotacja ZPORR Działanie 3.4. (I)

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 6 września 2005 r. Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego zawarło z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „Rozszerzenie zakresu usług Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego", umowa Z/2.28/III/3.4/00127/05/U/00087/05. Niniejsze zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. – Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Przedmiotem realizacji projektu jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego o usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz usługi szkoleniowe. W celu realizacji celów projektu zakupione zostały urządzenia, wyposażenie techniczne i biurowe oraz lokal usługowy. Urządzenia i wyposażenie zakupione w ramach projektu zostały zainstalowane i uruchomione w zakupionym lokalu przy ul. Wyzwolenia 16/50 w

Olsztynie. Realizacja projektu rozpoczęła się 21 marca 2005 r. a zakończyła 21 września 2005 r.

Nasi Partnerzy
  • 1.png
  • 3.png
  • 2.png
  • 4.png

 

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem