• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności
13-04-18

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ - DOTACJE NA START 2
Zapraszamy do udziału w projekcie.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w dniu 31.01.2018r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

 

Regulamin projektu będzie dostępny na stronie internetowej ok. 16.04.2018r. (tu znajdziesz warunki udziału w projekcie, terminy rekrutacji, wykluczenia z projektu, dokumenty jakie trzeba złożyć na rekrutację).

Skrót informacji na temat projektu:

Kto może brać udział w projekcie:
Projekt jest skierowany do 210 osób zamieszkujących na terenie m. Olsztyn lub powiatu olsztyńskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:
1. mają ukończony 30 rok życia,
2. zamieszkują na terenie powiatu olsztyńskiego lub miasta Olsztyn
3. zaliczają się do jednej z poniższych kategorii:
a. bezrobotny lub
b. bierny zawodowo.
4. znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. obligatoryjnie spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków :
a. osoba powyżej 50 roku życia,
b. kobieta,
c. osoba z niepełnosprawnością,
d. osoba długotrwale bezrobotna,
e. osoba niskowykwalifikowana (tj. osoba o niskich kwalifikacjach).

Co oferujemy Uczestnikom projektu:
a. doradztwo indywidualne z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz pisania biznes planów dla 210 os.
b. udzielenie dotacji inwestycyjnej na zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania do uruchomienia własnej działalności gospodarczej do kwoty 25.324 zł dla 199 os.wsparcie pomostowe czyli 1010 zł przez 12 miesięcy prowadzenia działalności dla 199 os.
c. usługę szkoleniowo-doradczą po otwarciu działalności z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz e-commerce czy marketingu internetowego (w tym utworzenie własnej wizytówki firmowej w Internecie),

Cel projektu


Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej mieszkańców powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyn, a następnie wzrost miejsc pracy w tym regionie.

Okres realizacji projektu 01.03.2018-31.12.2021
Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w kwocie 8.655.860,96 PLN

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem