• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 1 - zimowa 2020
03-04-20

Informujemy, że dniu 03.04.2020 uległ zmianie regulamin projektu dla rundy R1_2020 i R2_2020. - regulamin - pobierz pdf

Zmiany w regulaminie zostały zaznaczone na szaro.

Zmiany w regulaminie w zakresie szkolenia i oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz zmiany niektórych załączników dotyczą rundy R1_2020.

 

Dodatkowo zmianie uległy następujące dokumenty:

Zał. 7_do regulaminu_R1_R2_2020_v2- Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. - z dnia 03.04.2020 - pobierz

 

Zał. 8_do regulaminu_R1_R2_2020_v2- Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). - z dnia 03.04.2020- pobierz

Zał. 8 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). z dnia 03.04.2020 – pobierz wersję word

Zał. 9_do regulaminu_R1_R2_2020_v2-  Wzór biznes planu. - z dnia 03.04.2020 - pobierz

zał. 9 Wzór biznes planu - z dnia 03.04.2020 - pobierz wersję word

Zał. 9.1. - analiza finansowa do biznes planu z dnia 03.04.2020 - pobierz wersję exel

 

Aktualny regulamin i załączniki w wersji PDF dostępne są w zakładce "Regulamin"

i w wersji edytowalnej w zakładce "Do pobrania"

31-03-20

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram działań w projekcie.

 

Etap 1 – podpisanie deklaracji udziału w projekcie

Do 03.04.2020 zostanie Państwu wysłana na adres mailowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym deklaracja udziału w projekcie i wzór umowy szkoleniowej z oświadczeniem nr 1.

Należy:

 1. Wydrukować deklarację i oświadczenie nr 1 do umowy.
 2. Podpisać deklarację udziału w projekcie w dwóch wyznaczonych do tego miejscach (czytelnie)
 3. Zapoznać się z zapisami wzoru umowy szkoleniowej. Podpisać oświadczenie nr 1.
 4. Zeskanować lub zrobić zdjęcie deklaracji i oświadczenia.
 5. Odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zeskanowane dokumenty najpóźniej do 09.04.2020r.
 6. W przypadku osób, które mają problemy techniczne (brak drukarki) prosimy o kontakt z Biurem Projektu w celu ustalenia innej procedury.
 7. Umowa szkoleniowa zostanie podpisana po ustaniu stanu epidemiologicznego. Na ten moment wystarczające będzie oświadczenie nr 1.

Etap 2 – szkolenie

 1. Po dostarczeniu deklaracji udziału w projekcie Pracownik Biura Projektu (z telefonu nr 519 177 597 lub 731 125 113) skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu realizacji szkolenia.
 2. W międzyczasie (najpóźniej do 14.04.2020) otrzymacie Państwo link do nagrania, w którym przedstawimy najważniejsze rzeczy wynikające z Regulaminu Projektu i wzór biznes planu jaki należy przygotować na konkurs oraz materiały szkoleniowe dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uwaga! Dokumenty, które teraz są dostępne jako załącznik do regulaminu projektu (wniosek i biznes plan) zostaną lekko zmodyfikowane.
 3. Szkolenie odbywać się będzie w formie zdalnej (głównie mailowo i telefonicznie). 1 spotkanie to 8godz. dydaktycznych/os.
 4. Pierwsze szkolenia rozpoczną się 16.04.2020 a ostatnie 15.05.2020. Każdego dnia realizowane będzie szkolenie dla 2 osób przez dwóch doradców Pana Piotra Lendo i Panią Dorotę Łosko.
 5. Dzień przed rozpoczęciem szkolenia będziecie Państwo zobowiązani do przesłania na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełniony przez Państwa biznes plan. Doradca otrzyma Państwa biznes plan następnego dnia. Przeanalizuje i skontaktuje się z Państwem telefonicznie, przeszkoli Państwa jak należy poprawić biznes plan, wskaże ewentualne wątpliwości związane z realizacją biznesu (działności gospodarczej), wskaże co wymaga uzupełnień. Na koniec szkolenia otrzymacie Państwo podsumowującego maila.
 6. Na koniec szkolenia zostanie Państwu wystawiony certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 7. Po odbytym szkoleniu będzie możliwość dodatkowej formalnej weryfikacji poprawności przygotowania kompletu dokumentów (wniosku z załącznikami - w odpowiedzi na konkurs) z Kierownikiem projektu Barbarą Błażewicz (tel. 731 125 113; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Etap 3 – składanie wniosku z biznes planem

Ten etap jest zaplanowany na 2 połowę maja. Dokładny termin składania zostanie opublikowany na stronie internetowej w późniejszym terminie.

 

Etap 4 – lista rankingowa.

Ten etap planowany jest na początek czerwca. Po etapie oceny biznes planów przez Komisję Oceny Wniosków zostanie opublikowana lista rankingowa wniosków dofinansowanych.

Dotacje i wsparcie pomostowe otrzyma każdy wniosek, który uzyska średnią z dwóch ocen eksperckich co najmniej 60 pkt.

 

Etap 5 – przedstawienie zabezpieczenia umowy, zakładanie firmy i podpisanie umowy.

W biznes planie planujecie Państwo założenie firmy na 06.2020 lub 07.2020

 1. Po wywieszeniu listy rankingowej będziecie mieli 14 dni na przedstawienie zabezpieczenia umowy.
 2. Następnie rejestrujecie firmę
 3. Podpisanie umowy. W zależności od stanu epidemiologicznego podpisanie umów nastąpi na koniec czerwca/początku lipca.
 4. Wypłata dotacji nastąpi po podpisaniu umowy.

Uwagi! Działalność gospodarcza może być przez Państwa założona nie wcześniej niż po złożeniu wniosku o dotację.

28-03-20

Zgodnie z Regulaminem Projektu R1_2020 i R2_2020 „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2 ” wersja 1 z dnia 14.01.2020r. §7 ust. 12, poniżej przedstawiamy listy rankingowe dla Rundy 1 (zimowa) – 2020.

Osoby, które otrzymały wymagane min. 65 pkt. (suma punktów z II i III etapu projektu) zostają zakwalifikowani do udziału w projekcie i będą uczestniczyć w szkoleniu indywidualnym o charakterze specjalistycznym (8 godz./os.).

 

Zakwalifikowani - pobierz

Osoby, które uzyskały 60-64 pkt. – zakwalifikowane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie, może zostać zakwalifikowana do projektu osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności na tej liście.

 

Lista rezerwowa ważna jest do zakończenia naboru zaplanowanego na dany rok.

Rezerwa - pobierz

 

Osoby, które nie uzyskały minimum punktowego z II etapu tj. 60 pkt zostały odrzucone.

Odrzuceni - pobierz

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Projektu R1_2020 i R2_2020 „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2 wersja 1 z dnia 14.01.2020r. § 7 ust. 24 decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie.

Do dnia 31.03.2020 zostanie opublikowany na stronie harmonogram działań w projekcie.

Przypominamy, że biuro projektu pracuje jedynie zdalnie.

Jesteśmy do dyspozycji telefonicznie i pod e-mail.

Adres e-mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kom. Basia Błażewicz (Kierownik projektu) : 731 125 113

Telefon kom. Ewa Bejnar (koordynator): 519 177 597

20-03-20

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną ulega wydłużeniu III etap rekrutacji, o którym mowa w regulaminie projektu w §7 ust 11. Po zakończeniu III etapu, w terminie 7 dni kalendarzowych, zostanie opublikowana lista rankingowa. Publikacja listy rankingowej, na stronie internetowej projektu, nastąpi maksymalnie do 31.03.2020r.

 

Zostanie wtedy opublikowany również harmonogram planowanych działań w projekcie (termin i forma podpisania deklaracji udziału w projekcie, terminy i forma spotkań szkoleniowych, termin składania biznes planów, orientacyjny termin podpisywania umów dotacyjnych).

 

Jednocześnie przypominamy, że do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie zakwalifikowany do projektu Kandydat nie może zmienić statusu na rynku pracy.

13-03-20

Drodzy Państwo

 

Od poniedziałku będziemy pracować praktycznie zdalnie poza biurem CDEF w godzinach 8.00 - 16.00.

Wszelkie informacje dotyczące działań w projekcie będziemy zamieszczać na bieżaco na stronie internetowej.

Jesteśmy do dyspozycji telefonicznie i pod e-mail.

Adres e-mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kom. Basia Błażewicz: 731 125 113

Telefon kom. Ewa Bejnar: 519 177 597

11-03-20

Szanowni Państwo

 

W trosce o zdrowie pracowników i osób odwiedzających naszą firmę,

zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze do niezbędnego minimum.

Wszelkie sprawy nie wymagające kontaktu bezpośredniego prosimy zgłaszać za pośrednictwem tel. lub e-mail.

Spotkania rekrutacyjne dla grupy R1_2020 w piatek 13.03.2020 odbywają się normalnie według grafiku.

 

Adres e-mail do kontaktu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon do Biura: 89 532 46 12

Telefon kom. Basia: 731 125 113

Telefon kom. Ewa: 519 177 597

10-03-20

Zmiana harmonogramu spotkań indywidualnych z dnia 10.03.2020r. - pobierz harmonogram.

Zmiana dotyczy jedynie nr 31/M/R1/2020/DNS2, nr 30/K/R1/2020/DNS2, nr 25/K/R1/2020/DNS2.

 

09-03-20

Zmiana harmonogramu spotkań indywidualnych z dnia 09.03.2020r. - pobierz harmonogram.

 

Zmiana dotyczy jedynie nr 62/M/R1/2020/DNS2, nr 52/M/R1/2020/DNS2, nr 61/K/R1/2020/DNS2.

 

05-03-20

Zmiana harmonogramu spotkań indywidualnych z dnia 05.03.2020r. - pobierz harmonogram.

 

Zmiana dotyczy jedynie nr 50/K/R1/2020/DNS2 oraz nr  24/K/R1/2020/DNS2.

02-03-20

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczął się etap powiadamiania mailowego o wynikach oceny formalnej złożonych formularzy rekrutacyjnych.

Prosimy o sprawdzenie swoich maili i dokonanie uzupełnień w wyznaczonym terminie.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem