• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 1 - zimowa 2020
02-03-20

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczął się etap powiadamiania mailowego o wynikach oceny formalnej złożonych formularzy rekrutacyjnych.

Prosimy o sprawdzenie swoich maili i dokonanie uzupełnień w wyznaczonym terminie.

02-03-20

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań z doradcami.

Instrukcja jak sprawdzić swój termin spotkań.

 1. Pobierz plik w PDF – HARMONOGRAMU SPOTKAŃ runda 1_zimowa– 2020 -  harmonogram z dnia 02.03.2020 - POBIERZ
 2. Znajdź swój numer identyfikacyjny, który został ci nadany podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Zapisz wszystkie trzy terminy spotkań.
 4. Szczególnie zwróć uwagę, które spotkanie masz pierwsze (godzina) i z jakim doradcą.
 5. Przygotuj się na spotkanie. Podczas spotkań oceniany będziesz zgodnie z zakresem wskazanym w regulaminie projektu §7ust. 20 pkt. b (POBIERZ)
 6. Bądź 20 minut wcześniej. Przed spotkaniem z doradcą zawodowym będziesz musiał wypełnić kilka testów.
 7. Spotkania odbywają się w Budynku Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego ul. Zientary Malewskiej 20b, Olsztyn.
 8. Terminy spotkań nie podlegają zmianom (zgodnie  §7 ust. 13).
 9. W razie pytań skontaktuj się z biurem projektu 89 532 46 12 - osoby do kontaktu Ewa lub Basia.

Przypominam, że warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest uzupełnienie formalnie (jeśli takiego wymaga) formularza rekrutacyjnego, zgodnie z pismami wysłanymi w dniu 02.03.2020r.

24-02-20

W DNIU 24.02.2020 GODZINIE 16.00

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO

RUNDY 1 ZIMOWEJ 2020

DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ DOTACJE NA START 2”

24-02-20

DOTYCZY PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ DOTACJE NA START 2”

W DNIU 24.02.2020 O GODZINIE 9:23

OSIĄGNIĘTO LIMIT 37 OSÓB

OKREŚLONY DLA RUNDY 1 ZIMOWEJ 2020.

NABÓR WNIOSKÓW ODBYWA SIĘ DO  KOŃCA DNIA 24.02.2020 DO GODZINY 16.00.

WSZYSTKIE WNIOSKI KTÓRE WPŁYNĄ DO TEGO TERMINU BĘDĄ PODLEGAŁY ROZPATRZENIU.

(zgodnie z §7 ust. 3 regulaminu projektu R1_2020 i R2_2020)

15-01-20

Informujemy, że rusza kolejny nabór do projektu „Zostań przedsiębiorcą-dotacje na start 2”. Nabór  rozpoczyna się od dnia 24.02.2020 (poniedziałek) od godziny 8.00.

Nabór do rundy 1 zimowej 2020 będzie prowadzony do osiągnięcia limitu zgłoszeń tj. 37 osób.

Po osiągnięciu niniejszego limitu osób, CDEF zamieszcza informację o tym fakcie na stronie internetowej projektu www.cdef.pl/dotacje-na-start 2/, jednak nabór wniosków w tej rundzie trwa do końca dnia roboczego tj. do godz. 16.00 w dniu, w którym osiągnięto limit dla rundy.

Wszystkie wnioski, które wpłyną w dniu osiągnięcia limitu będą podlegały rozpatrzeniu i po spełnieniu oceny formalnej zostaną przekazane do dalszych etapów rekrutacji.

Wnioski złożone pocztą/kurierem wpisywane będą na bieżąco.

 Czytaj więcej: UWAGA!! NABÓR DO PROJEKTU - RUNDA 1 – ZIMOWA (2)

 

 

 

 

 

 

 

Jak prawidłowo złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 1. zapoznaj się z regulaminem projektu. Aktualnie obowiązujący to wersja 1 dla Rundy 1_2020 i Rundy 2_2020 (pobierz).
 2. wypełnij formularz rekrutacyjny wersja 1 aktualny dla R1_R2_2020 (pobierz). Wydrukuj formularz w kolorze. Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione a formularz podpisany we wszystkich wyznaczonych miejscach.
 3. dołącz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy (zaświadczenie z urzędu pracy, że jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub oświadczenie, że jesteś bezrobotny w rozumieniu BAEL lub oświadczenie, że jesteś osobą bierną zawodowo).
 4. dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje wykształcenie (dot. każdego kandydata). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 regulaminu projektu).
 5. dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje doświadczenie zawodowe (tylko spójne z rodzajem działalności). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).
 6. dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (tylko jeśli ciebie to dotyczy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu). W przypadku osób z niepełnosprawnościami wypełnij i dołącz załącznik nr 5. (pobierz).
 7. wypełnij i dołącz zał. nr 4 (dot. każdego kandydata)
 8. Wszystkie dokumenty włóż w kopertę. Kopertę opisz w następujący sposób: „Imię nazwisko Kandydata, Adres zamieszkania. Dopisz „Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.
 9. Komplet dokumentów dostarcz do Biura projektu Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 Olsztyn w godzinach pracy biura. Jeśli składasz osobiście weź ze sobą dowód osobisty. Jeśli będzie składać ktoś za Ciebie, daj tej osobie upoważnienie do odbioru potwierdzenia złożenia wniosku. 
14-01-20

Informujemy, że w dniu 14.01.2020 został opublikowany Regulamin Projektu R1_R2_ 2020 "Zostań przedsiębiorcą - dotacje na start 2" .

Regulamin obowiązuje dla rundy 1_zimowej 2020 i rundy 2_letniej 2020.

Aktualny regulamin wraz z załącznikami znajduje się w zakładce regulamin

dokumenty w wersji edytowalnej znajdują się w zakładce do pobrania

21-11-19

Czytaj więcej: Rekrutacja do ostatniej rundy w projekcie (2)

 

Informujemy, że w drugiej połowie stycznia 2020r. będzie dostępny nowy REGULAMIN PROJEKTU dla  Rundy 1_2020 (zimowej)

oraz DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

 

 

 

Planowany termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych od 24.02.2020r.

Kilka ważnych informacji →

 

Kto może brać udział w projekcie ↓

osoba zamieszkująca na terenie m. Olsztyn lub powiatu olsztyńskiego zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, która spełnia łącznie następujące kryteria (wszystkie 4♥):

 1. ♥ ma ukończony 30 rok życia,
 2. ♥ zamieszkuje na terenie powiatu olsztyńskiego lub miasta Olsztyn,
 3. ♥ jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
 4. ♥ znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli obligatoryjnie spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków (min. 1 ♦) :
  1. ♦ osoba powyżej 50 roku życia,
  2. ♦ kobieta,
  3. ♦ osoba z niepełnosprawnością,
  4. ♦ osoba długotrwale bezrobotna,
  5. ♦ osoba niskowykwalifikowana (tj. wykształcenie co najwyżej średnie).

 

Z czego możesz skorzystać po zakwalifikowaniu do projektu ↓

 • z doradztwa indywidualne z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz pisania biznes planów,
 • z dotacji inwestycyjnej na zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania do uruchomienia własnej działalności gospodarczej do kwoty 25 324 zł,
 • ze wsparcia pomostowe w wysokości 1010 zł przez 12 miesięcy wsparierające prowadzenie działalności,
 • usługę szkoleniowo-doradczą po otwarciu działalności z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz e-commerce czy marketingu internetowego (w tym utworzenie własnej wizytówki firmowej w Internecie),
Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem