• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
Aktualnosci

WFOŚ w Olsztynie ogłosił konkurs nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

 

Termin składania wniosków: od 29 lutego 2016 r. do 13 kwietnia 2016 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2016 r.

Minimalna wartość kosztu całkowitego projektu – 100 000,00 PLN

Max dotacja 85%.

 

Kto może wnioskować do dotację:


• Przedsiębiorstwa;
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
• Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
• Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

 

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth

Zadanie 3: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.
kod zakresu interwencji: 012 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnych (w tym: hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym: magazynowanie, zmiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzanie energii z wodoru)

Zadanie 5: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV)

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowania wnisoku o dotacje i rozliczenia projektu.

Nasi Partnerzy
  • 3.png
  • 4.png
  • 1.png
  • 2.png

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem