• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
Aktualnosci

O ponad 20 pkt. proc. wzrośnie udział funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zarządzanych regionalnie.

Większy nacisk niż dotychczas zostanie położony na działania realizowane z poziomu regionalnego ze względu na lepsze ich dostosowanie do potrzeb rozwojowych danego terytorium - powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas spotkania poświęconego możliwościom wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów z nowej puli środków unijnych.

Ze względu na pozytywne doświadczenia z wdrażania programów regionalnych, zdecydowaliśmy się na dalszą decentralizację systemu zarządzania polityką spójności - powiedziała minister. O ponad 20 pkt. proc. wzrośnie udział funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zarządzanych regionalnie. Tym samym zwiększy się wpływ samorządów województw na politykę rozwoju, ale też odpowiedzialność za jej realizację. Regiony będą prowadzić znaczną część działań na rzecz edukacji, zatrudnienia i
włączenia społecznego. Z kolei w zakresie upowszechniania technologii informacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu, działania podejmowane z poziomu regionalnego będą uzupełniały interwencje krajowe.


Przede wszystkim, z Regionalnych Programów Operacyjnych będą finansowane działania zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw, inwestycje w rozwój kadr i kompetencji, a także  zmacniające regionalne strategie inteligentnych specjalizacji - podkreśliła Bieńkowska. Wsparcie będzie płynąć także z poziomu krajowego. - Celem następcy Programu Innowacyjna Gospodarka, którego nazwa robocza to Inteligentny Rozwój będzie pobudzenie innowacyjności gospodarki, w szczególności wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w celu omercjalizacji wyników ich pracy - powiedziała minister.

Większy nacisk zostanie położny również na finansowanie projektów w formule instrumentów finansowych. - Możliwe będzie łączenie w ramach realizacji jednego przedsięwzięcia wsparcia otacyjnego i zwrotnego - dodała szefowa resortu, jednocześnie zaznaczając, że wybór mechanizmu wsparcia czy też obszarów, które będą mogły skorzystać z tej formy finansowania będzie zależał od wyników oceny ex-ante. - Określi ona szacunkowy poziom niezbędnego wsparcia inwestycji oraz wskaże na właściwe do zastosowania formy instrumentów zwrotnych - poinformowała Bieńkowska.

W odbywającym się 3 czerwca 2013 r. w Jastrzębiu Zdroju spotkaniu z przedstawicielami samorządów oraz przedsiębiorców uczestniczył również wieceminister Adam Zdziebło. Rozmowy dotyczyły funduszy unijnych na lata 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów.

Źródło: MRR

Nasi Partnerzy
  • 1.png
  • 4.png
  • 3.png
  • 2.png

 

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem