• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
Aktualnosci

Rozpoczęły się konsultacje społeczne nowego podejścia do wsparcia przedsiębiorców i ich pracowników w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020,

obowiązywać będzie Podmiotowy System Finansowania, mający zapewnić większy wpływ przedsiębiorstw na definiowanie oferty szkoleniowej, z jakiej podmioty te chciałyby skorzystać. Centralnym podmiotem podejmowanych działań edukacyjnych mają być zatem sami przedsiębiorcy. W tym celu niezbędna jest zmiana systemu dostępu do środków, poprzez jego uproszczenie, w tym udostępnienie narzędzia do samodzielnego podejmowania decyzji odnośnie rodzaju i formy wsparcia. Narzędziem tym miałby być Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), zawierający informacje nt. podmiotów świadczących usługi rozwojowe (m.in. szkolenia i doradztwo), a także ich oferty.

 W związku z tym, iż obecnie trwają prace nad stworzeniem założeń dotyczących tego narzędzia, w tym nad określeniem warunków umożliwiających zarejestrowanie firm szkoleniowych, bądź innych podmiotów chcących świadczyć usługi rozwojowe w RUR, zachęcamy Państwa do udziału w organizowanych w tym celu konsultacjach społecznych.

Organizatorem konsultacji społecznych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni funkcję administratora Rejestru Usług Rozwojowych, będąc podmiotem odpowiedzialnym za jego utworzenie. Wszelkie informacje dotyczące RUR, w tym stan zaawansowania prac nad nowym narzędziem, projekty dokumentów oraz terminy przyszłych konsultacji, znajdą Państwo na stronie PARP pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/index/1997

Źródło: WUP Olsztyn

Nasi Partnerzy
  • 1.png
  • 3.png
  • 2.png
  • 4.png

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem