• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • nowy.jpg
Aktualnosci

Ostatnia szansa na pozyskanie środków z budżetu 2007-2013 na rozwój przedsiębiorstw w zakresie projektów innowacyjnych.

W dniu 26 września 2014 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na dotację w ramach Poddziałania 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii, przewidziane są do wsparcia typy projektów:

 • projekty na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:
  • - zmiany organizacyjne i procesowe,
  • - zmiany organizacyjne i produktowe,
  • - zmiany procesowe,
  • - zmiany produktowe.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 50 000,00 PLN. Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę do 200 000,00 EUR na zasadach de minimis.

 

W ramach niniejszego poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty:

 • kwalifikujące się do Działania 6.1 RPO WiM Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę modernizację infrastruktury ochrony środowiska,
 • spełniające warunki wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • dotyczące działalności gospodarczej: związanej z produkcją produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE,
 • z zakresu hotelarstwa, gastronomii,
 • dotyczące kategorii interwencji 39 energia odnawialna wiatrowa – budowa, rozbudowa, modernizacja elektrowni wiatrowych.

W ramach Poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby/przedsiębiorcy podlegający ubezpieczeniu w KRUS.

 

Źródło: RPO Warmia i Mazury

 

Nasi Partnerzy
 • 3.png
 • 4.png
 • 1.png
 • 2.png

 

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem