• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
Aktualnosci

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako planuje w maju 2014 roku ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wsparcie otrzymają inwestycje w trzech kategoriach interwencji;

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca RPO WiM informuje, że planuje w maju 2014 roku ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu z zakresu osi priorytetowej 6 – Środowisko Przyrodnicze: Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wsparcie otrzymają inwestycje w trzech kategoriach interwencji;

 

• Energia odnawialna: słoneczna

• Energia odnawialna: biomasa

• Energia odnawialna: geotermiczna

 

Planowana data ogłoszenia konkursu 14 maja 2014 roku.

 

O wsparcie mogą ubiegać się:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

• jednostki organizacyjne JST,

• administracja rządowa,

• organizacje pozarządowe,

• szkoły wyższe,

• jednostki naukowe,

• przedsiębiorcy,

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

• Inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej;

• Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Nasi Partnerzy
  • 3.png
  • 1.png
  • 4.png
  • 2.png

 

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem