• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
Aktualnosci

Wielu przedsiębiorców zapomina, iż problemem nie jest brak środków finansowych. Środki finansowe są jedynie narzędziem do rozwiązania problemu, a dofinansowanie zewnętrzne jest wsparciem rozwoju przedsiębiorstwa ...

Z początkiem 2014 roku rozpoczęła się nowa Perspektywa Finansowa 2014 - 2020, która niesie szerokie możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje wpływające na rozwój polskich przedsiębiorstw. Oczekiwanie na szczegóły dotyczące warunków ubiegania się o finansowe wsparcie, terminów naboru wniosków oraz dokumentacje konkursowe daje przedsiębiorcom dodatkowy czas na właściwe przygotowanie się do udziału w nowym okresie finansowania.

Przygotowanie powinno zacząć się od zdiagnozowania problemów i potrzeb jakie dotyczą firmy. To pierwszy skuteczny krok w drodze po dotację, bowiem wsparcie finansowe jakie można otrzymać ma pomóc je zmniejszyć, a nawet wyeliminować. To o czym wielu przedsiębiorców zapomina to fakt, iż problemem nie jest brak środków finansowych. Środki finansowe są jedynie narzędziem do rozwiązania problemu, a dofinansowanie zewnętrzne jest wsparciem rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu jego konkurencyjności. Niewystarczające moce produkcyjne, niskie kwalifikacje zatrudnionej kadry, brak innowacyjnych rozwiązań czy też niedostateczny poziom informatyzacji przedsiębiorstwa to tylko przykładowe problemy wymagające naprawy we współczesnych przedsiębiorstwach. Niezmiernie ważne jest, by nie doszukiwać się problemów na siłę tylko po to, by skorzystać ze środków unijnych. W realizację projektu angażowany jest też własny kapitał, dlatego tak ważne jest, by działania te były opłacalne ekonomicznie.

Po dokonaniu diagnozy należy odpowiedzieć sobie na pytanie: W jaki sposób można rozwiązać zidentyfikowane problemy? Trzeba pamiętać, że zamierzone cele można osiągnąć na wiele sposobów, podobnie jak w różny sposób można rozwiązać zidentyfikowane problemy. Warto stworzyć i przeanalizować kilka wariantów realizacji inwestycji. Nowy okres programowania kładzie duży nacisk na wdrażanie innowacji, co musi skłaniać przedsiębiorców do analizy przedsięwzięć innowacyjnych na skalę kraju lub regionu. Należy przemyśleć wszystkie możliwości, plusy i minusy danego rozwiązania, szanse i zagrożenia, przeanalizować koszty i korzyści. Analiza wariantów pozwoli wybrać ten właściwy, który najbardziej odpowiada potrzebom.

Zdiagnozowanie problemów, wybór efektywnego wariantu ich rozwiązania i osiągnięcia złożonych celów pozwala na rozpoczęcie szukania zewnętrznych źródeł finansowania projektu oraz pozyskania funduszy z tych źródeł. Pomocnymi w tej fazie będą Instytucje Zarządzające i Pośredniczące, które prowadzą nabory wniosków i udzielają w tym zakresie informacji, a także sprawdzone firmy doradcze ukierunkowane na działalność pozyskiwania dotacji i środków zewnętrznych. Opracowanie na podstawie dokumentacji konkursowej dobrego wniosku i biznes planu opisującego planowany do realizacji projekt ma ogromny wpływ na sukces - otrzymanie finansowego wsparcia.

W drodze po dotację należy wystrzegać się firm doradczych proponujących materiały lub książki za kilkaset złotych będące "złotym środkiem" na pozyskanie dotacji, czy też krążących opinii o tym, że pozyskanie dofinansowania jest banalnie proste i w zasadzie każdy dostaje, lub dostaje ten, kto ma odpowiednie znajomości. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie mieli styczności z programami unijnymi muszą być czujni na takie działania.

Pierwsze nabory wniosków coraz bliżej. Przygotowując się do złożenia wniosku trzeba zadbać o wykonalność prawną, techniczną, organizacyjną i finansową inwestycji. Zapewnienie tej wykonalności jeszcze przed ogłoszeniem konkursu potwierdzi przygotowanie firmy do realizacji projektu. Warto dobrze wykorzystać ten czas, by przystąpić do konkursu z wykonalnym, realnym i nieszablonowym projektem.

Agata Borkowska

Główny Specjalista ds. funduszy europejskich

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego

Nasi Partnerzy
  • 2.png
  • 3.png
  • 1.png
  • 4.png

 

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem