• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • nowy.jpg

Opracujemy i przeprowadzimy szkolenie dla pracowników firmy/instytucji, dotyczące analizy finansowej, przygotowania biznes planu oraz studium wykonalności, zasad i procedur aplikowania o dotacje europejskie, zasad zarządzania projektami, przygotowywania planów, strategii oraz planów rozwoju lokalnego, a także wybranych aspektów prowadzenia działalności na rynku europejskim (przygotowujemy szkolenia „szyte na miarę" potrzeb zleceniodawcy).

 

Szkolenia zrealizowane własne i na zlecenie innych podmiotów z udziałem naszych ekspertów.

 

Szkolenia CDEF:

 • Szkolenie z programu Sokrates Grundtvig 3,
 • Finansowe aspekty przygotowywania studium wykonalności do projektów inwestycyjnych,
 • Cykl szkoleń dla Pracowników Gminnych Centrów Informacji,
 • Jak przygotować i zarządzać projektem – metodologia pisania projektów o dotacje i granty,
 • Zarządzanie i rozliczanie projektów infrastrukturalnych w ramch EFRR,
 • Analiza ekonomiczno finansowa dla MSP,
 • Biznes plan od teorii do praktyki,
 • Finansowe instrumenty bankowe dla mikro i małych przedsiębiorstw,

Na zlecenie:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – wykłady z zakresu pozyskiwania środków oraz zarządzania projektami w ramach Studium Podyplomowego pn. Lider Innowacji w Administracji, (Katedra UNICEF), 2005
 • Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Budowlana - Praktyczne pozyskiwanie funduszy UE dla MSP oraz zasady i warunki przygotowywania wniosków aplikacyjnych,

 • Gmina Susz - Szkolenie dla Radnych JST,

 • Gmina Ostróda - szkolenie dla pracowników z zakresu funduszy strukturalnych,

 • Instytut fur Auslandsbeziehungen - Warsztaty Europejskie,

 

Placówka Kształcenia Zawodowego w Olsztynie:

 • Specjalista do pozyskiwania środków Unijnych, w ramach programu Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie Warmińsko-Mazurskim Phare 2001 SSG RZL PL,
 • Sposoby pozyskiwania środków pomocowych UE przez MSP – pisanie wniosków i studium wykonalności, w ramach programu Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w województwie warmińsko-mazurskim Phare 2001 SSG RZL,

 

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego:

 • Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej, Szkolenie dla osób skierowanych z PUP w Nowym Dworze Gdańskim, finansowane ze środków EFS,
 • Zarządzanie projektami UE z nauką języka angielskiego, Szkolenie dla osób skierowanych z PUP w Wałczu,
 • Zarządzanie projektami UE, Szkolenie dla osób skierowanych z PUP w Chojnicach, finansowane ze środków EFS,
 • Młody Przedsiębiorca w zakresie finansowe aspekty prowadzenia firmy, Szkolenie dla osób skierowanych z PUP w Chojnicach,
 • Czas na Zmianę - Aktywizacja długotrwale bezrobotnych 2005, Doradztwo indywidulane dla osób skierowanych z PUP w Ełku w zakresie pozyskiwania środków pomocowych, finansowane ze środków EFS,
 • Szkolenie z zakresu finansowania rozwoju przedsiębiorstwa z funduszy UE dla Przedsiębiorców (MSP), skierowanych z PUP w Bartoszycach w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i dotacji, finansowane ze środków INTERREG,
 • Pisanie i zarządzanie projektami z funduszy UE, Szkolenie dla osób skierowanych z PUP w Kętrzynie, finansowane ze środków EFS,
 • Biznes plan, Szkolenie dla osób skierowanych z PUP w Elblągu w ramach STUDIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, finansowane ze środków EFS,

 

EC Euro Consulting:

Szkolenie z zakresu przygotwania Studium Wykonalności – w ramach projektu "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - szansą rozwoju Warmii i Mazur", finansowanego z EFS w ramach ZPORR Działanie 2.1.

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT":

 • Szkoenia w ramach projektu „50 + PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ = PRACA". Projekt finansowany ze środków programu PHARE,
 • Szkolenia z zakresu przedsiebiorczości, marketingu, zakładania działalności gospdoarczej, opracowania biznes planu, rachunkowści w małej firmie w ramach projektów z PO KL, (2009-2013)
Nasi Partnerzy
 • 1.png
 • 4.png
 • 2.png
 • 3.png

 

Polityka Prywatności i cookies. Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oraz wciśnięcie przycisku "Zrozumiałem" oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem