Księgowość

Rozwój nas lubi. Robimy wszystko, by jak najlepiej wspierać przedsiębiorców, dbać o ich finanse i być godnym zaufania przewodnikiem w drodze do sukcesu.

 

 • prowadzimy ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzimy ewidencję podatku od towarów i usług VAT
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczamy transakcje zagraniczne (WNT, WDT, EXPORT, IMPORT)
 • sporządzamy sprawozdania finansowe
 • reprezentujemy klientów przez Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzamy dokumentację związaną z uruchomieniem działalności gospodarczej
 • rozliczamy inwestycje w tym te finansowane z dotacji i kredytów
 • przygotowywanie biznesplanów na potrzeby pozyskania kapitału czy wspólnika
 • przygotowujemy wnioski kredytowe wraz z załącznikami
 • obsługujemy pomoc publiczną

Dotacje

Skuteczność nas lubi, bo jesteśmy miłośnikami najwyższej jakości pracy. O każdy pomysł dbamy jak o swój. Z nami masz poczucie bezpieczeństwa i gwarancję kompleksowej realizacji procesu aplikacyjnego.

Znajdziemy dla Ciebie optymalne źródło finansowania, przygotujemy wniosek, zadbamy o kontakt z instytucją wdrażającą, zarządzimy projektem a na końcu zapewnimy jego skuteczną promocję i rozliczenie.

Jak pracujemy?

ETAP 1: wspólnie planujemy inwestycję i przygotowujemy Cię do realizacji projektu
ETAP 2: piszemy wniosek o dotację wraz z załącznikami
ETAP 3: obsługujemy i rozliczamy projekt
ETAP 4: formułujemy zapytanie ofertowe z obsługą bazy konkurencyjności

Kadry

Efektywność nas lubi. Zarządzamy zasobami ludzkimi w sposób przemyślany i z empatią. Jednak zawsze mamy na uwadze perspektywę rozwoju firmy i Twoje poczucie jej stabilności na rynku:

 • zapewniamy pełną obsługę kadrowo-płacową
 • prowadzimy teczki osobowe pracowników
 • sporządzamy deklaracje podatkowych PIT oraz do ZUS i PFRON
 • aktualizujemy dane płatnika i pracowników objętych zgłoszeniem ZUS
 • zgłaszamy pracowników w ZUS
 • przygotowujemy dokumenty związane z zakończeniem stosunku pracy: wypowiedzenia, porozumienia stron, świadectwa pracy
 • wykonujemy naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami
 • sporządzamy listy płac, zbiorówki list płac oraz raporty płacowe
 • przygotowujemy paski płac oraz zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagradzaniu
 • sporządzamy informacje o płatnościach na rzecz US i ZUS
 • sporządzamy i przesyłamy do ZUS deklaracje rozliczeniowe
 • przygotowujemy roczne informacje o dochodach (PIT-11, IFT-1R) oraz roczne obliczenia podatku (PIT-40)
 • reprezentujemy Klienta przy kontrolach z ZUS, PIP i US