Wybrane realizacje

Browar Kormoran Sp. z o.o.

 

Beneficjent: Browar Kormoran Sp. z o.o.
Projekt: Dostosowanie procesu produkcyjnego w firmie Browar Kormoran Sp. z o.o. w celu odtworzenia tradycyjnych walorów oferowanych produktów, RPWM.01.05.02-28-0040/18
Wartość projektu: 1 135 890 zł
Wartość kredytu: 662 141 zł
Projekt: Utworzenie Działu Badawczo-Rozwojowego w firmie Browar Kormoran Sp. z o.o., RPWM.01.02.01-28-0016/18
Wartość projektu: 1 258 177 zł
Wartość kredytu: 699 900 zł
Projekt: STOP COVID-19. Bezpieczny Browar, RPWM.01.03.05-28-0040/20
Wartość projektu: 475 989 zł
Wartość dotacji: 332 767 zł
Obszar współpracy: pozyskanie i rozliczenie dotacji, baza konkurencyjności
Zortrax S.A.
Beneficjent: Zortrax S.A.
Projekt: Uzyskanie ochrony na wynalazki i wzory przemysłowe dla nowego urządzenia z segmentu postprodukcji modeli 3D, POIR.02.03.04-28-0004/17-00
Wartość projektu: 1 060 188 zł
Wartość dotacji: 452 400 zł
Obszar współpracy: rozliczenie dotacji
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
Beneficjent: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku
Projekt: Budowa Budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. RPWM.09.01.01-28-0107/20
Wartość projektu: 5 578 383 zł
Wartość dotacji: 4 035 693 zł
Obszar współpracy: pozyskanie i rozliczenie dotacji
Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o.
Beneficjent: Zakład Usługowo Handlowy Instalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski Nidzica Sp. z o.o.
Projekt: Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Wiśniewski, POPW.01.03.02-28-0016/19
Wartość projektu: 28 771 173 zł
Wartość dotacji: 16 372 839 zł
Obszar współpracy: pozyskanie i rozliczenie dotacji, baza konkurencyjności
APRS Sp. z o.o.
Beneficjent: APRS Sp. z o.o.
Projekt: Prace Badawczo-Rozwojowe dot. technologii rekultywacji akwenów wodnych przy zastosowaniu hydrożelowych biokompozytów, RPWM.01.02.02-28-0005/19
Wartość projektu: 9 996 210 zł
Wartość dotacji: 5 478 087 zł
Obszar współpracy: pozyskanie i rozliczenie dotacji, baza konkurencyjności
Archidiecezja Warmińska
Beneficjent: Archidiecezja Warmińska
Projekt: Termomodernizacja Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie, 2019
Wartość projektu: 3 423 336 zł
Wartość dotacji: 3 252 169 zł
Projekt: Termomodernizacja budynku Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej, 102/2018/WF/US
Wartość projektu: 1 269 640 zł
Wartość dotacji: 1 075 777 zł
Projekt: Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-w. zespołu obronnego i katedralnego (wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Etap I prac, 140/I/17
Wartość projektu: 21 478 690 zł
Wartość dotacji: 18 114 698 zł
Projekt: Wzmocnienie funkcji regionotwórczej Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, RPWM.06.01.02-28-0021/17
Wartość projektu: 3 135 393 zł
Wartość dotacji: 2 661 949 zł
Projekt: Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, RPWM.06.01.01-28-0027/16
Wartość projektu: 10 482 994 zł
Wartość dotacji: 8 482 593 zł
Obszar współpracy: pozyskanie i rozliczenie dotacji, baza konkurencyjności
Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego
Realizator projektu: Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego
Projekt: Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2, Nr RPWM.10.03.00-28-0024/17
Okres realizacji: 1.03.2017 – 28.02.2019
Wartość projektu: 3 412 242 zł
Dotacja: 3 337 172 zł
Obszar realizacji
  • pozyskanie dotacji
  • udzielenie dotacji
  • rozliczenie dotacji
  • baza konkurencyjności
BIO projektu: Projekt skierowany do 108 osób zamieszkujących na terenie Olsztyna lub powiatu olsztyńskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Celem projektu był wzrost aktywizacji zawodowej osób poprzez udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez udział w bloku szkoleniowo doradczym
Projekt: Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2, Nr RPWM.10.03.00-28-0024/17
Okres realizacji: 1.03.2018 – 31.12.2021
Wartość projektu: 8 816 528 zł
Dotacja: 8 622 564 zł
Obszar realizacji
  • pozyskanie dotacji
  • udzielenie dotacji
  • rozliczenie dotacji
  • baza konkurencyjności
BIO projektu: Projekt skierowany do 212 osób zamieszkujących na terenie Olsztyna lub powiatu olsztyńskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Celem projektu był wzrost aktywizacji zawodowej osób poprzez udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez udział w bloku szkoleniowo doradczym.
TJM Development
Inwestor: TJM Development
Projekt: MARINA OSTRÓDA, Mieszkania nad jeziorem Drwęckim, 2021
Wartość projektu: 15 377 280 zł
Wartość kredytu: 9 966 756 zł
Obszar współpracy: biznes plan, pozyskanie kredytu bankowego
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
Beneficjent: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
Projekt: Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy w ramach inwestycji w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie, 2021
Wartość projektu: 4 363 055 zł
Obszar współpracy: pomoc publiczna w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej