Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko sp. j., ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 Olsztyn (dalej: CDEF).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez CDEF zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez CDEF (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane przez CDEF do innych Administratorów Danych Osobowych w zależności od usług dla Państwa świadczonych np. do Urzędów w ramach realizowanych projektów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

Państwa podstawowe dane przechowuje się do czasu wykonania usług świadczonych przez CDEF z uwzględnieniem okresu trwałości projektów oraz 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:

 • przesłany drogą pisemną na adres Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko sp. j., ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 Olsztyn,
 • zgłoszony pod nr telefonu : 89 532 46 00
 • przesłany na adres e-mail: biuro@cdef.pl
 • zgłoszony poprzez formularz kontaktowy na stronie (z dopiskiem w temacie Prawa – RODO): https://www.cdef.pl/kontakt