• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności

Informujemy, że zaistniała omyłka pisarska w Zał. 1 do regulaminu_R1_2019 - FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU _04.12.2018 w pkt. 19  punkty premiujące -podpunkt 3 zamiast Inteligentna specjalizacja EKONOMIA WODY, powinno być Inteligentna specjalizacja ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI .

Kandydaci, których działalność będzie się zaliczać do inteligentnej specjalizacji w zakresie ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI, proszeni są o wpisanie prawidłowego nazewnictwa oraz potwierdzenie naniesienia zmiany własnoręcznym podpisem lub parafką. 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem