• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Tu zamieszczone zostaną dokumenty dotyczące projektu w wersji edytowalnej.

Wiadomośc z dnia 14.01.2020. Aktualizacja 03.04.2020. Aktualizacja 13.08.2020, Aktualizacja 30.09.2020

 

DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ – ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PROJEKTU R1_R2_2020

Dokumenty rekrutacyjne

 

 Zał. 1-4 - Formularze rekrutacyjne wraz z oświadczeniami -  z dnia 13.08.2020 – pobierz wersję word

Zał. 5 - Oświadczenie osób z niepełnosprawnościami - z dnia 14.01.2020 – pobierz wersję word

 

Dokumenty na konkurs o dotację i wsparcie pomostowe (dotyczą tylko i wyłącznie osób zakwalifikowanych do projektu)

Zał. 8 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). z dnia 30.09.2020pobierz wersję word

formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis - z dnia 14.01.2020 – pobierz wersję excel

zał. 9 Wzór biznes planu - z dnia 30.09.2020 - pobierz wersję word

Zał. 9.1. - analiza finansowa do biznes planu z dnia 30.09.2020 - pobierz wersję exel

 

 

Dokumenty do rozliczenia dotacji (dotyczą osób, które podpisały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego)

 

Zał. 11 Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych.- z dnia 14.01.2020 – pobierz wersję excel

Zał. 13 Wzór oświadczenia dotyczącego płatności w systemie PayU/PayPal. - z dnia 14.01.2020 – pobierz wersję word

Zał. 14 Wzór oświadczenia dotyczącego pochodzenia używanego środka trwałego. - z dnia 14.01.2020 – pobierz wersję word

 

Dokumenty do rozliczenia wsparcia pomostowego  (dotyczy osób, które podpisały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego)

 

Zał. 12 Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego. - z dnia 14.01.2020 – pobierz wersję word

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadmośc z dnia 23.08.2019

 

DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ – ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PROJEKTU R2_R3_2019

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Zał. 1-4 - Formularze rekrutacyjne wraz z oświadczeniami -  z dnia 23.08.2019 - pobierz wersję word

Zał. 5 - Oświadczenie osób z niepełnosprawnościami - z dnia 23.08.2019 - pobierz wersję word

 

Dokumenty na konkurs o dotację i wsparcie pomostowe (dotyczą tylko i wyłącznie osób zakwalifikowanych do projektu)

Zał. 8 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). Z DNIA 28.06.2019 - POBIERZ WERSJĘ WORD

zał. 8.1 - formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz wersję excel

zał. 9 Wzór biznes planu - pobierz wersję word

zał. 9.1- analiza finansowa do biznes planu - pobierz wersję excel

 

Dokumenty do rozliczenia dotacji (dotyczą osób, które podpisały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego)

 

Zał. 11 Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych.- pobierz wersję excel

Zał. 13 Wzór oświadczenia dotyczącego płatności w systemie PayU/PayPal. - pobierz wersję word

Zał. 14 Wzór oświadczenia dotyczącego pochodzenia używanego środka trwałego. - pobierz wersję word

 

Dokumenty do rozliczenia wsparcia pomostowego  (dotyczy osób, które podpisały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego)

 

Zał. 12 Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego. - pobierz wersję word

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ – ZAŁACZNIKI DO REGULAMINU PROJEKTU R1_2019

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Zał. 1-4 - Formularze rekrutacyjne wraz z oświadczeniami -  pobierz wersję word

Zał. 5 - Oświadczenie osób z niepełnosprawnościami - pobierz wersję word

 

Dokumenty na konkurs o dotację i wsparcie pomostowe (dotyczą tylko i wyłącznie osób zakwalifikowanych do projektu)

 

Zał. 8 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). - pobierz wersję word

zał. 8.1 - formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz wersję excel

zał. 9 Wzór biznes planu - pobierz wersję word

zał. 9.1- analiza finansowa do biznes planu - pobierz wersję excel

 

Dokumenty do rozliczenia dotacji (dotyczą osób, które podpisały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego)

 

Zał. 11 Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych.- pobierz wersję excel

Zał. 13 Wzór oświadczenia dotyczącego płatności w systemie PayU/PayPal. - pobierz wersję word

Zał. 14 Wzór oświadczenia dotyczącego pochodzenia używanego środka trwałego. - pobierz wersję word

 

Dokumenty do rozliczenia wsparcia pomostowego  (dotyczy osób, które podpisały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego)

 

Zał. 12 Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego. - pobierz wersję word

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMENTY W WERSJI EDYTOWALNEJ – ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCEGO DLA GRUP R2_2018 I R3_2018 (Z DNIA 16.04.2018)

 

Dokumenty rekrutacyjne

Zał. 1-4 - Formularze rekrutacyjne wraz z oświadczeniami - aktualny od dnia 03.08.2018- pobierz

Zał. 5 - Oświadczenie osób z niepełnosprawnościami - pobierz wersję word

Dokumenty na konkurs o dotację i wspracie pomostowe (dotyczą tylko i wyłącznie osób zakwalifikowanych do projektu)

KOMPLET DOKUMENTÓW NA KONKURS ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE DOTACJA - PRZEJDŹ DO ZAKŁADKI

Zał. 8 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). aktualny na dzień 02.10.2018 - pobierz wersję word

zał. 8.1 - formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz wersję excel

zał. 9 Wzór biznes planu - aktualny na dzień 02.10.2018 - pobierz wersję word

zał. 9.1- analiza finansowa do biznes planu aktualny od 02.10.2018 - pobierz wersję excel

 

 

Dokumenty do rozliczenia dotacji (dotyczą osób, które podpisały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego)

Zał. 11 Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych.- aktualny na dzień 25.07.2018 - pobierz wersję excel

Zał. 13 Wzór oświadczenia dotyczącego płatności w systemie PayU/PayPal. - pobierz wersję word

Zał. 14 Wzór oświadczenia dotyczącego pochodzenia używanego środka trwałego. - pobierz wersję word

 

Dokumenty do rozliczenia wsparcia pomostowego  (dotyczy osób, które podpisały umowy na otrzymanie wsparcia finansowego)

 

Zał. 12 Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego. - pobierz wersję word

 

Dokumenty do zabezpieczenia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego

oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia - zał. nr 1 wersja word

oświadczenie poręczyciela i małżonka poręczyciela - zał. 2 wersja word

upoważnienie do sprawdzenia w BIG dla  poręczyciela - zał. 3 wersja word

 

 

wersje archiwalne:

Zał. 1-4 - Formularze rekrutacyjne wraz z oświadczeniami -  z dnia 14.01.2020 – pobierz wersję word

Zał. 1-4 - Formularze rekrutacyjne wraz z oświadczeniami NIEAKTUALNY - pobierz wersję word

 Zał. 1-4 - Formularze rekrutacyjne wraz z oświadczeniami - nieaktualny od dnia 07.06.2018 - pobierz wersję word

Zał. 8 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). - pobierz wersję word

Zał. 9 Wzór biznes planu. - pobierz wersję word

zał. 9.1- analiza finansowa do biznes planu - pobierz wersję excel

Zał. 11 Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych. - pobierz wersję excel

Zał. 8 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). -pobierz wersję word

Zał. 1-4 - Formularze rekrutacyjne wraz z oświadczeniami -  pobierz wersję word

Zał. 5 - Oświadczenie osób z niepełnosprawnościami - pobierz wersję word

Zał. 8 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). z dnia 14.01.2020 – pobierz wersję word

zał. 9 Wzór biznes planu - z dnia 14.01.2020 – pobierz wersję word

zał. 9.1- analiza finansowa do biznes planu - z dnia 14.01.2020 – pobierz wersję excel 

Zał. 8 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). z dnia 03.04.2020 – pobierz wersję word

zał. 9 Wzór biznes planu - z dnia 03.04.2020 - pobierz wersję word

Zał. 9.1. - analiza finansowa do biznes planu z dnia 03.04.2020 - pobierz wersję exel

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem