• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Wiadomość z dnia 04.12.2018, zaktualizowano dnia 19.08.2019, zaktualizowano 15.01.2020, zaktualizowano 01.07.2020r, zaktualizowano 08.12.2020r.

WSPARCIE POMOSTOWE – wydatkowanie i zmiany DOTYCZY GRUP R2_LETNIA_2018,  R3_JESIENNA_2018, R1_ZIMOWA_2019, R2_LETNIA_2019, R3_2019_jesienna, R1_2020_zimowa, R2_2020 letnia

Na co można wydatkować wsparcie pomostowe?

Na wszystko to co związane z działalnością firmy.

Posługuj się katalogiem wydatków z regulaminu projektu (§11 ust.1)

 1. składki ZUS - na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe;
 2. koszty administracyjne (w tym m.in. koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
 3. koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
 4. koszty usług pocztowych;
 5. koszty usług księgowych;
 6. koszty usług prawnych;
 7. koszty usług telekomunikacyjnych;
 8. koszty materiałów biurowych;
 9. koszty działań informacyjno-promocyjnych;
 10. koszty ubezpieczeń;
 11. koszty wycen rzeczoznawcy;
 12. inne koszty związane z funkcjonowaniem firmy.

Co należy zrobić jeśli we wniosku nie został zaplanowany wydatek czy można to zmienić? Np. był wpisany jedynie ZUS, a chcę przeznaczyć także na koszty administracyjne?

Należy poinformować pisemnie CDEF o rozszerzeniu katalogu wydatków finansowanych ze wsparcia pomostowego.Wzór pisma dotyczącego zmian wydatków - POBIERZ

 

Jak należy rozliczyć się ze wsparcia pomostowego?

Co miesiąc, do 15tego każdego miesiąca, należy przesłać w formie mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w Biurze projektu:

 1. Potwierdzenie zapłaty ZUS za poprzedni miesiąc lub jeśli jesteś zwolniony z opłaty zus - zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami -wystawione po 10tym dniu miesiąca następnego i oświadczenie o podstawie prawnej zwolnienia z opłat);.
 2. Skan (zdjęcie) pisma przewodniego, gdzie wskazane jest wysokość wydatków sfinansowanych ze wsparcia pomostowego w danym miesiącu. 
 3. oświadczenie o braku podwójnego finansowania (od 07.2020 - dotyczy grup R2_2019, R3_2019, R1_2020, R2_2020)

 

Wzór pisma przewodniego R2_2018 i R3_2018 - POBIERZ

Wzór pisma przewodniego R1_2019 - POBIERZ

Wzór pisma przewodniego R2_2019 i R3_2019 - POBIERZ

wzór pisma przewodniego R1_2020 - pobierz

wzór pisma przewodniego R2_2020 - pobierz

 

Uwaga!!!!! Ważna zmiana od 07.2020!!!!!

W związku, z tym, że istnieje możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy z tzw. tarczy antykryzysowej przeciwdziałającej skutkom pandemii COVID-19 w postaci dotacji, pożyczek, umorzeń itp. konieczne jest potwierdzenie przez Państwa, że żaden wydatek, który przedstawiliście do rozliczenia wsparcia pomostowego lub dotacji nie jest przedstawiony do rozliczenia w ramach innego instrumentu finansowanego ze środków publicznych.

Takie oświadczenie będziecie Państwo dołączać co miesiąc do końca roku 2020r. W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie przesłane wraz z zał. nr 12 wypłata wsparcia pomostowego zostaje wstrzymana.

 

oświadczenie o braku podwójnego finansowania –

wzór od 07.2020 – pobierz (DOTYCZY ROZLICZEŃ ZA ROK 2020) ,

wzór od 01.01.2021 - pobierz (DOTYCZY ROZLICZEŃ ZA ROK 2021)

 wzor za 02-06.2020 pobierz,

Kiedy wypłacane jest wsparcie pomostowe?

Raz w miesiącu. Pierwsza transza jest z góry wraz z wypłatą dotacji, każda następna po rozliczeniu się z CDEF za poprzedni miesiąc. Płatność dokonywana jest co do zasady w terminie 14 dni od zatwierdzenia kompletnego rozliczenia.

Czy zakupy ze wsparcia pomostowego muszą być dokonywane w formie bezgotówkowej?

 

Co do zasady powinny być dokonywane w formie bezgotówkowej z konta wskazanego w umowie. Natomiast nie będą uznawane za niekwalifikowalne jeśli zostaną zapłacone gotówką.

Co jeśli nie zostanie wydatkowane w całości w danym miesiącu wsparcie pomostowe?

Nie trzeba w danym miesiącu wydatkować dokładnie 1010 zł. Można wydać więcej lub mniej. Należy wpisać w piśmie przewodnim ile i co zostało/zostanie sfinansowane ze wsparcia pomostowego. Ważne aby w ciągu 6 miesięcy wydać całą przyznaną kwotę 6060 zł. W przypadku gdy w ciągu 6 miesięcy zostanie wydane mniej, to zostanie pomniejszona 6 rata wsparcia. W przypadku gdy zostanie wydane więcej zaliczymy  to na poczet następnych miesięcy. Ostatnia 12 transza  wypłacana jest w formie refundacji, oznacza to że trzeba najpierw opłacić z własnych środków za 12 miesiąc ZUS i przedstawić ostatnie rozliczenie, wtedy dopiero zostanie wypłacona  ostatnia transza. Może być ona pomniejszona o niewydatkowane środki. 

Czy trzeba przedstawiać do comiesięcznego rozliczenia faktury, które rozliczane jest w ramach wsparcia pomostowego?

Nie. Dokumenty muszą być jednak opisane i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Sprawdzimy je podczas kontroli.

Czy dokumenty dotyczące zakupów ze wsparcia pomostowego muszą być specjalnie opisane?

Tak. Na odwrocie dokumentu musi znaleźć się następujący opis:

„Nr umowy na otrzymanie wsparcia finansowego ….

Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w kwocie - … zł (wsparcie pomostowe)

Z wkładu własnego …. zł”

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wsparcie pomostowe finansowe dla każdego UP który dostał dotację, wypłacane w kwocie 1010 zł miesięcznie licząc od dnia rozpoczęcia działalności przez 12 m-cy. Pierwsza transza w formie zaliczki, następnie po przedstawieniu potwierdzenia zapłacenia składek ZUS i rozliczeniu poprzedniego miesiąca.

Wsparcie finansowe pomostowe jest to bezpośrednia, bezzwrotna pomoc finansowa, wspomagająca przetrwanie Uczestnika Projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji, do momentu uzyskania przez niego płynności finansowej. Kwota ta ma ułatwić Uczestnikowi Projektu częściowe pokrycie opłat ponoszonych przez przedsiębiorcę, niezależnie od poziomu przychodów:
a) składki ZUS - na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe;
b) koszty administracyjne (w tym m.in. koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
d) koszty usług pocztowych;
e) koszty usług księgowych;
f) koszty usług prawnych;
g) koszty usług telekomunikacyjnych;
h) koszty materiałów biurowych;
i) koszty działań informacyjno-promocyjnych;
j) koszty ubezpieczeń;
k) koszty wycen rzeczoznawcy;
l) inne koszty związane z funkcjonowaniem firmy.

 

Wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznej usługi szkoleniowo-doradczej (indywidualne i/lub grupowe, realizowane osobiście, on-line w zależności od potrzeb) realizowane co do zasady w drugim półroczu prowadzenia firmy. Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do skorzystania z 10 godzin usługi szkoleniowo-doradczej. Zaoferowane zostaną następujące tematy:
a) z zakresu pozyskania zewnętrznych środków, możliwości ich pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. (realizowane w 2 półroczu prowadzenia firmy przez Uczestnik Projektu) – 4 godz./os.
b) z zakresu marketingu – innowacyjna usługa w branży e-commerce w zakresie marketingu internetowego – 6 godz. /os. realizowane w pierwszym półroczu prowadzenia firmy.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem