• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wiadomośc z dnia 14.01.2020. Aktualizacja 03.04.2020, Aktualizacja 13.08.2020, aktualizacja 30.09.2020

 

Regulamin i załączniki obowiązujące dla kandydatów i uczestników projektu grupy R1_2020 i R2_2020

 

Regulamin projektu R1_2020 i R2_2020_v5 "Zostań przedsiębiorca - dotacje na start 2"  dnia 30.09.2020 -pobierz

 

 Zał. 1 do 4 do regulaminu_R2_R3_2019_v3- Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenie osoby bezrobotnej w tym długotrwale bezrobotnej w rozumieniu BAEL,  Oświadczenie osoby biernej zawodowo, Upoważnienie do pozyskania z BIG InfoMonitor S.A, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o konsumencie (tj. Kandydacie). - z dnia 13.08.2020 - pobierz

 

Zał.5_do regulaminu_R1_R2_2020_v1- Oświadczenie osoby z niepełnosprawnościami w zakresie racjonalnych usprawnień. - z dnia 14.01.2020 - pobierz

 

Zał.6_do regulaminu_R1_R2_2020_v1- Deklaracja udziału w projekcie. - z dnia 14.01.2020 - pobierz

 

Zał. 7_do regulaminu_R1_R2_2020_v3- Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. - z dnia 30.09.2020 - pobierz

Zał. 8_do regulaminu_R1_R2_2020_v3- Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). - z dnia 30.09.2020- pobierz

 

Zał. 9_do regulaminu_R1_R2_2020_v3-  Wzór biznes planu. - z dnia 30.09.2020 - pobierz

 

Zał. 10_do regulaminu_R1_R2_2020_v1- Wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). - z dnia 14.01.2020 - pobierz

 

Zał. 11_do regulaminu_R1_R2_2020_v1- Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych. - z dnia 14.01.2020 - pobierz

 

Zał. 12_do regulaminu_R1_R2_2020_v1- Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego. - z dnia 14.01.2020 - pobierz

 

Zał. 13_do regulaminu_R1_R2_2020_v1- Wzór oświadczenia dotyczącego płatności w systemie PayU/PayPal. - z dnia 14.01.2020 - pobierz

 

Zał. 14_do regulaminu_R1_R2_2020_v1- Wzór oświadczenia dotyczącego pochodzenia używanego środka trwałego. - z dnia 14.01.2020 - pobierz

WERSJA ARCHIWALNA

Regulamin projektu R1_2020 i R2_2020_v4 "Zostań przedsiębiorca - dotacje na start 2"  dnia 13.08.2020 -pobierz

REGULAMIN PROJEKTU R1_2020 i R2_2020_v2 „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” - z dnia 03.04.2020 - pobierz

REGULAMIN PROJEKTU R1_2020 i R2_2020 „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” - z dnia 14.01.2020 - pobierz

Zał. 1 do 4 do regulaminu_R2_R3_2019_v3- Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenie osoby bezrobotnej w tym długotrwale bezrobotnej w rozumieniu BAEL,  Oświadczenie osoby biernej zawodowo, Upoważnienie do pozyskania z BIG InfoMonitor S.A, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o konsumencie (tj. Kandydacie). - z dnia 14.01.2020 - pobierz

 Zał. 7_do regulaminu_R1_R2_2020_v1- Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. - z dnia 14.01.2020 - pobierz

Zał. 7_do regulaminu_R1_R2_2020_v2- Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. - z dnia 03.04.2020 - pobierz

Zał. 8_do regulaminu_R1_R2_2020_v1- Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). - z dnia 14.01.2020 - pobierz

Zał. 8_do regulaminu_R1_R2_2020_v2- Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). - z dnia 03.04.2020- pobierz

Zał. 9_do regulaminu_R1_R2_2020_v1-  Wzór biznes planu. - z dnia 14.01.2020 - pobierz

Zał. 9_do regulaminu_R1_R2_2020_v2-  Wzór biznes planu. - z dnia 03.04.2020 - pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomośc z dnia 23.08.2019, aktualizacja 29.09.2020

 

Regulamin i załaczniki obowiązujące dla kandydatów i uczestników projektu grupy R2_2019 i R3_2019

 

Regulamin projektu wersja 4 dla Rundy R2_R3_2019 z dnia 14.08.2020 - POBIERZ

 

Zała 1 do 4 do regulaminu_R2_R3_2019_v3- Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenie osoby bezrobotnej w tym długotrwale bezrobotnej w rozumieniu BAEL,  Oświadczenie osoby biernej zawodowo, Upoważnienie do pozyskania z BIG InfoMonitor S.A, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o konsumencie (tj. Kandydacie). - z dnia 23.08.2019 - POBIERZ KOMPLET

Zał.5_do regulaminu_R2_R3_2019_v3 - Oświadczenie osoby z niepełnosprawnościami w zakresie racjonalnych usprawnień.- z dnia 23.08.2019 - POBIERZ

 

Zał.6_do regulaminu_R2_R3_2019 - Deklaracja udziału w projekcie.- z dnia23.08.2019 - POBIERZ

 

Zał. 7_do regulaminu_R2_ R3_2019 - Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych z dnia 29.09.2020 - POBIERZ

 

Zał. 8_do regulaminu_R2_R3_2019_v2- Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe) z dnia 28.06.2019 -POBIERZ

 

Zał. 9_do regulaminu_ R2_R3_2019 - Wzór biznes planu. - POBIERZ

 

Zał. 10_do regulaminu_R2_R3_2019 - Wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). Z 15.05.2019 - POBIERZ

 

Zał. 11_do regulaminu_R2_R3_2019 - Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych. - POBIERZ

 

Zał. 12_do regulaminu_ R2_R3_2019 - Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego. - POBIERZ

 

Zał. 13_do regulaminu_ R2_R3_2019 - Wzór oświadczenia dotyczącego płatności w systemie PayU/PayPal. - POBIERZ

 

Zał. 14_do regulaminu_ R2_R3_2019 - Wzór oświadczenia dotyczącego pochodzenia używanego środka trwałego. - POBIERZ

WERSJA ARCHIWALNA:

Regulamin projektu wersja 3 dla grupy R2_R3_2019 z dnia 23.08.2019 - POBIERZ

Regulamin projektu wersja 1 dla grupy R2_R3_2019 z dnia 15.04.2019- POBIERZ

Regulamin projektu wersja 2 dla grupy R2_R3_2019 z dnia 15.05.2019- POBIERZ

Zała 1 do 4 do regulaminu_R2_R3_2019 - Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenie osoby bezrobotnej w tym długotrwale bezrobotnej w rozumieniu BAEL,  Oświadczenie osoby biernej zawodowo, Upoważnienie do pozyskania z BIG InfoMonitor S.A, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o konsumencie (tj. Kandydacie). -POBIERZ KOMPLET

Zał. 10_do regulaminu_R2_R3_2019 - Wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). - POBIERZ

Zał. 8_do regulaminu_R2_R3_2019 - Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). - POBIERZ

Zał. 7_do regulaminu_R2_ R3_2019 - Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. - POBIERZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomośc z dnia 06.04.2018

 

Regulamin i załączniki obowiązujące dla kandydatów i uczestników projektu grupy R1_2019

 

Regulamin projektu wersja 3 dla grupy R1_2019 z dnia 15.05.2019 - POBIERZ 

Zała 1 do 4 do regulaminu_R1_2019 - Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenie osoby bezrobotnej w tym długotrwale bezrobotnej w rozumieniu BAEL,  Oświadczenie osoby biernej zawodowo, Upoważnienie do pozyskania z BIG InfoMonitor S.A, Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich informacji gospodarczych o konsumencie (tj. Kandydacie). - POBIERZ KOMPLET

 

Zał.5_do regulaminu_R1_2019-Oświadczenie osoby z niepełnosprawnościami w zakresie racjonalnych usprawnień. - POBIERZ

 

Zał.6_do regulaminu_R1_2019-Deklaracja udziału w projekcie. - POBIERZ

 

Zał. 7_do regulaminu_R1_2019-Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. - POBIERZ

 

Zał. 8_do regulaminu_R1_2019-Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). - POBIERZ

 

Zał. 9_do regulaminu_R1_2019-Wzór biznes planu. - POBIERZ 

 

zał. 9.1_do regulaminu_R1_2019- analiza finansowa zał. do biznes planu - POBIERZ

 

Zał. 10_do regulaminu_R1_2019-Wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe).Z 15.05.2019 - POBIERZ

 

Zał. 11_do regulaminu_R1_2019-Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych. - POBIERZ

 

Zał. 12_do regulaminu_R1_2019-Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego.- POBIERZ

 

Zał. 13_do regulaminu_R1_2019-Wzór oświadczenia dotyczącego płatności w systemie PayU/PayPal. - POBIERZ

 

Zał. 14_do regulaminu_R1_2019-Wzór oświadczenia dotyczącego pochodzenia używanego środka trwałego. - POBIERZ

 

Wersje archiwalne (nieaktualne) - dotyczy grupy R1_2019

Regulamin projektu dla grupy R1_2019 z dnia 04.12.2018 - POBIERZ

Regulamin projektu wersja 2 dla grupy R1_2019 z dnia 11.12.2018 - POBIERZ

Zał.5_do regulaminu_R2_R3_2019 - Oświadczenie osoby z niepełnosprawnościami w zakresie racjonalnych usprawnień.- POBIERZ

 Zał.6_do regulaminu_R2_R3_2019 - Deklaracja udziału w projekcie.- POBIERZ

Zał. 10_do regulaminu_R1_2019-Wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). - POBIERZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin i załączniki obowiązujęce dla Uczestników projektu grup R2_2018 i R3_2018.

 

Regulamin WERSJA 2 DLA GRUPY R2_2018 i R3_2018 z dnia 15.05.2019 - POBIERZ

 

zał. 1-4 - formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami Aktulany od 03.08.2018 - pobierz

 

Zał.5 Oświadczenie osoby z niepełnosprawnościami w zakresie racjonalnych usprawnień - pobierz

 

Zał.6 Deklaracja udziału w projekcie Aktualny od 07.06.2018 - pobierz

 

Zał. 7 Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych - pobierz

 

Zał. 8 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). Aktualny od dnia 02.10.2018 - pobierz ;   zał. 8.7 - formularz informacji - pobierz

 

Zał. 9 Wzór biznes planu Aktualny od 02.10.2018 - pobierz, Zał. 9.1 - analiza finansowa aktualny od 02.10.2018 - pobierz

Zał. 10 - Wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe) Aktualny na dzień 15.05.2019 - POBIERZ

 

Zał. 11 Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych. Aktualny z 25.07.2018 - pobierz

 

Zał. 12 Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego.- pobierz

 

Zał. 13 Wzór oświadczenia dotyczącego płatności w systemie PayU/PayPal.- pobierz

 

Zał. 14 Wzór oświadczenia dotyczącego pochodzenia używanego środka trwałego.- pobierz

 

Wersje archiwalne (nieaktualne)

Regulamin z dnia 16.04.2018 - pobierz

zał. 1-4 - formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami nieaktualny od 07.06.2018 - pobierz

zał. 1-4 - formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami NIEAKTUALNY - pobierz

Zał.6 Deklaracja udziału w projekcie NIEAKTUALNY- pobierz

Zał. 8 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe).- pobierz ;   zał. 8.7 - formularz informacji - pobierz

Zał. 9 Wzór biznes planu - pobierz, Zał. 9.1 - analiza finansowa - pobierz

Zał. 10 PROJEKT WZORU UMOWY - Wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). - pobierz

Zał. 10 - Wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe) Aktualny na dzień 17.07.2018 - pobierz

Zał. 11 Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych. - pobierz

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem