• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności

Informujemy, że rusza ostatni nabór do projektu „Zostań przedsiębiorcą-dotacje na start 2”.

Nabór odbędzie się w dniu 07.09.2020 (poniedziałek) od godziny 8.00 do wyczerpania puli miejsc przeznaczonych na tę grupę.

Nabór do rundy 2 letniej 2020 będzie prowadzony do osiągnięcia limitu zgłoszeń tj. 30 osób. Decyduje kolejność złożonych wniosków.

Po osiągnięciu niniejszego limitu osób, rekrutacja jest zamykana. CDEF zamieszcza informację o tym fakcie na stronie internetowej projektu www.cdef.pl/dotacje-na-start 2/.

NIniejsze 30 wniosków, które wpłyną w dniu 07.09.2020 będą podlegały rozpatrzeniu i po spełnieniu oceny formalnej zostaną przekazane do dalszych etapów rekrutacji.

Wnioski złożone pocztą/kurierem wpisywane na koniec dnia roboczego.

Do projetku zostanie zakwalifikowanych 15 osób z najwyższą punktacją.

 7.23

 

 

Jak prawidłowo złożyć dokumenty rekrutacyjne:

  1. zapoznaj się z regulaminem projektu. Aktualnie obowiązujący to wersja 4 dla Rundy 1_2020 i Rundy 2_2020 (pobierz). Sprawdź czy nie jesteś wykluczony z udziału w projekcie.
  2. wypełnij formularz rekrutacyjny wersja 2 aktualny dla R1_R2_2020 (pobierz). Wydrukuj formularz w kolorze. Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione a formularz podpisany we wszystkich wyznaczonych miejscach.
  3. dołącz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy (zaświadczenie z urzędu pracy, że jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub oświadczenie, że jesteś bezrobotny w rozumieniu BAEL lub oświadczenie, że jesteś osobą bierną zawodowo).
  4. dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje wykształcenie (dot. każdego kandydata). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 regulaminu projektu).
  5. dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje doświadczenie zawodowe (tylko spójne z rodzajem działalności). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).
  6. dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (tylko jeśli ciebie to dotyczy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu). W przypadku osób z niepełnosprawnościami wypełnij i dołącz załącznik nr 5. (pobierz).
  7. wypełnij i dołącz zał. nr 4 (dot. każdego kandydata)
  8. Wszystkie dokumenty włóż w kopertę. Kopertę opisz w następujący sposób: „Imię nazwisko Kandydata, Adres zamieszkania. Dopisz „Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.
  9. Komplet dokumentów dostarcz do Biura projektu Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 Olsztyn w dniu 07.09.2020 od godz. 8.00. Jeśli składasz osobiście weź ze sobą dowód osobisty. Jeśli będzie składać ktoś za Ciebie, daj tej osobie upoważnienie do odbioru potwierdzenia złożenia wniosku. 
Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem