• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 2 - letnia 2019

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 01.08.2019 (Czwartek).
Należy przesłać:
1. Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia
2. dodatkowe załączniki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).
Informacja jakie dokumenty dotyczą znajdują się w wiadomości z dnia 17.07.2019 (przejdź do wiadomości)

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu CDEF w terminie maksymalnie do 12.08.2019 (poniedziałek).

Zalecamy aby nie zwlekać z rejestrowaniem firmy.

1. Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną, tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzający, że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności). Maksymalna dopuszczalna data rozpoczęcia działalności to 16.08.2019r. (status w CEIDG Aktywna).
Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl.
3. Wydruk z rejestru regon potwierdzający nadanie numeru REGON.
Wydruk należy pobrać ze strony https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl.
4. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS (złożenia lub wysłania) - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA
5. Dokumenty dotyczące VAT
a) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących płatnikami VAT – zał. 6 pobierz
lub
b) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT
6. Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minimis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz. Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – pobierz
7. Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz
8. Oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz. Uwaga rachunek powinien być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami). Należy dołączyć umowę z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
9. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zał. nr 10 - pobierz
10. Oświadczenie dot. ZUS – dotyczy jedynie osób, które dobrowolnie na własne ryzyko, decydują się na skorzystanie z tzw. „Ulgi na start” zał. nr 11 – pobierz.

Nie dotyczy to osób korzystających z tzw. „preferencyjnego ZUS” i „pełnego ZUS”.
11. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia (jeden egzemplarz).

 

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w terminie 19.08.2019 – 22.08.2019.

Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:
1. Uczestnik projektu
2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.

3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych. 

4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

 

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.
Na podpisanie umowy należy zabrać:
1. pieczątkę firmową,
2. dowody osobiste wszystkich osób.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

 

NINIEJSZA WIADOMOŚĆ W PLIKU  PDF - POBIERZ

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem