• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 1 - zimowa 2020

 

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 12.06.2020 (piątek).

Należy przesłać:

1. Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia

2. dodatkowe załączniki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).

Informacja jakie dokumenty dotyczą znajdują się w wiadomości z dnia 02.06.2020 (przejdź do wiadomości)

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu CDEF w terminie maksymalnie do 19.06.2020 (piatek).

Prosimy o umówienie telefoniczne wizyty w Biurze Projektu.

 

1. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzający, że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności).

Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl.

2. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS wraz z potwierdzeniem złożenia lub wysłania - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA

3. Dokumenty dotyczące VAT

  1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących płatnikami VAT – zał. 6 pobierz

lub

  1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT

4. Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minimis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz. Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – pobierz

5. Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz

6. Oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz.

Uwaga! rachunek powinien być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami). Należy dołączyć umowę z bankiem
(strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

7. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zał. nr 10 - pobierz

8. Oświadczenie dot. ZUS –  dotyczy jedynie osób, które dobrowolnie na własne ryzyko, decydują się na skorzystanie z tzw. „Ulgi na start” zał. nr 11 – pobierz. Nie dotyczy to osób korzystających z tzw. „preferencyjnego ZUS” i „pełnego ZUS”. 

9. Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną, tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.

10. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia (tylko jeden egzemplarz).

 

Uwaga!!! Link do filmu wyjaśniającego najważniejsze zapisy w umowie o dofinansowanie - https://youtu.be/GYFt2ZdIEXQ

 

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w terminie 24–25.06.2020 i 29-30.06.2020 dla działalności aktywnych w 06.2020 oraz 06-10.07.2020 dla działalności aktywnych w 07.2020. Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:

1. Uczestnik projektu

2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.

3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych.

4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.

 

Na podpisanie umowy należy zabrać:


1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób.

 

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

 

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem