• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 2 - letnia 2020

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20.11.2020 (piątek).

Należy przesłać:

1.Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia

2.dodatkowe załączniki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).

Informacja jakie dokumenty dotyczą znajdują się w wiadomości z dnia 06.11.2020 (przejdź do wiadomości)

 

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu CDEF w kopercie  opisanej imieniem i nazwiskiem oraz nr ewidencyjnym pozostawiając dokumenty w wyznaczonym miejscu na sekretariacie w terminie maksymalnie do 27.11.2020 (piątek).

 

Prosimy o kontakt telefoniczny przed przyjściem do Biura Projektu w celu uzgodnienia czy wszystkie dokumenty są właściwie przygotowane.  

1.Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzający, że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności).

Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl.

2.kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS wraz z potwierdzeniem złożenia lub wysłania - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA

3.Dokumenty dotyczące VAT

  1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących płatnikami VAT – zał. 6 pobierz

lub

  1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT

4.Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minimis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz. Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – pobierz

5.Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz

6.Oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz.

Uwaga! rachunek powinien być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami). Należy dołączyć umowę z bankiem
(strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

7.Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zał. nr 10 - pobierz

8.Oświadczenie dot. ZUS –  dotyczy jedynie osób, które dobrowolnie na własne ryzyko, decydują się na skorzystanie z tzw. „Ulgi na start” zał. nr 11 – pobierz. Nie dotyczy to osób korzystających z tzw. „preferencyjnego ZUS” i „pełnego ZUS”.  

9.Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną, tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków. Należy dołączyć również oświadczenie, że w biznes planie nie dokonano żadnych zmian ponad tymi, które podlegały redukcji przez KOW.

10.Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia (tylko jeden egzemplarz).

Zgodnie z regulaminem projektu termin uruchomienia działalności gospodarczej nie może być późniejszy niż 01.12.2020

 

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w terminie 02-05.12.2020 w godzinach przed i popołudniowych, uwzględniać będzie aktualne obostrzenia związane z panującą sytuacją epidemiologiczną. Termin umawiany jest indywidualnie co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:

1.Uczestnik projektu

2.Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.


3.Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych. 


4.Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.

 

Na podpisanie umowy należy zabrać:


1.pieczątkę firmową,

2.dowody osobiste wszystkich osób.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

 

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem