• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
fundusze unijne
Aktualności

W zakładce grupa 5 zamieściliśmy listę rankingową wniosków, które otrzymały dofinansowanie po zakończonych pracach Komisji Oceny Wniosków.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn