• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • nowy.jpg
fundusze unijne

Wsparcie pomostowe finansowe dla każdego UP który dostał dotację, wypłacane w kwocie 500 zł miesięcznie licząc od dnia rozpoczęcia działalności przez 6 m-cy. Pierwsza transza w formie zaliczki, następnie po przedstawieniu potwierdzenia zapłacenia składek ZUS.


Wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznej usługi doradczej (indywidualne i/lub grupowe, realizowane osobiście, on-line w zależności od potrzeb) realizowane co do zasady w drugim półroczu prowadzenia firmy przez UP (15 godz./os), realizowane albo u UP w firmie albo w siedzibie CDEF. Zakres i forma wsparcia zostanie dokładnie zdiagnozowana podczas rekrutacji (spotkanie z doradcą zawodowym).


 Dotyczy tylko i wyłacznie osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Aby aplikować o wsparcie pomostowe należy złozyć wniosek o wsparcie finansowe (dotacja i wpsracie pomostowe) w odpowiedzi na ogłoszony konkurs - pobierz

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn