• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności

Informujemy, że uległ zmianie kolejny nabór do projektu „Zostań przedsiębiorcą-dotacje na start 2”.

 

Nabór  rozpocznie się od dnia 08.01.2019 (wtorek) od godziny 8.00.!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Nabór do rundy 1 zimowej 2019 będzie prowadzony do osiągnięcia limitu zgłoszeń tj. 30 osób. Decyduje kolejność składanych wniosków. Wnioski złożone pocztą/kurierem wpisywane będą na koniec dnia roboczego. 


Jak prawidłowo złożyć dokumenty rekrutacyjne:

- zapoznaj się z regulaminem projektu. Aktualnie obowiązujący to wersja 2 dla rundy 1_2019 (pobierz)
- wypełnij formularz rekrutacyjny aktualny dla rundy 1_2019 (pobierz)). Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione a formularz podpisany we wszystkich wyznaczonych miejscach.

- dołącz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy (zaświadczenie z urzędu pracy, że jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub oświadczenie, że jesteś bezrobotny w rozumieniu BAEL lub oświadczenie, że jesteś osobą bierną zawodowo).

- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje wykształcenie (dot. każdego kandydata).

Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 regulaminu projektu).

- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje doświadczenie zawodowe (tylko spójne z rodzajem działalności). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).

- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (tylko jeśli ciebie to dotyczy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu). W przypadku osób z niepełnosprawnościami wypełnij i dołącz załącznik nr 5. (pobierz)
- wypełnij i dołącz zał. nr 4 (dot. każdego kandydata).
- Wszystkie dokumenty włóż w kopertę.


Kopertę opisz w następujący sposób: „Imię nazwisko Kandydata, Adres zamieszkania. Dopisz „Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.

- komplet dokumentów dostarcz do Biura projektu Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 Olsztyn w godzinach pracy biura. Jeśli składasz osobiście weź ze sobą dowód osobisty. Jeśli będzie składać ktoś za Ciebie, daj tej osobie upoważnienie do odbioru potwierdzenia złożenia wniosku. 


Uwaga!!!

Zmiana terminu przyjmowania wniosków !!!

Wnioski przyjmujemy dopiero od 08.01.2019. Rozpatrywanych będzie tylko tyle wniosków, ile zostało zaplanowane dla danej rundy (30 wniosków). Informacja o zamknięciu naboru do danej rundy zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.


Po zamknięciu naboru do danej rundy wnioski będą przyjmowane do końca dnia roboczego na tzw. „listę uzupełniającą”. Wnioski osób z „listy uzupełniającej” mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku rezygnacji/odrzucenia kandydata z listy podstawowej. Kandydat zapisany na liście uzupełniającej (zgodnie z kolejnością przyjęć) zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, że jego wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu.

W razie pytań dzwoń 89 532 46 12 – udzielimy odpowiedzi.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem