• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 2 - letnia 2018
05-09-19

Informujemy, że w związku z prowadzonymi kontrolami działalności gospodarczych

biuro projektu czynne będzie w ograniczonym zakresie, tj.

 

05.09.2019 (czwartek) w godzinach 14.00 do 16.00.

06.09.2019 (piątek) - w godzinach 8.00-10.00

09.09.2019 (poniedziałek)- w godzinach 14.00 do 16.00. 

10.09.2019 (wtorek) - w godzinach 14.30 do 16.00. 

 

W pilnach sprawach prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 731 125 113.

 

02-07-19

Informujemy, że w związku z prowadzonymi kontrolami dzialaności gospodarczych

w dniach 03.07.2019 (środa), 04.07.2019 (czwartek), 05.07.2019 (piatek)

biuro projektu czynne jest od godziny 14.30 do 16.00.

W pilnach sprawach prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 731 125 113.

 

15-05-19

Informujemy, że w celu uspójnienia zapisów, dokonano zmian w regulaminach projektu i załączniku nr 10 do regulaminu.

Wszelkie zmiany wprowadzone w regulaminach zostały zaznaczone kolorem. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Regulamin wchodzi z dniem opublikowania.

W związku z wprowadzonymi zmianami konieczne będzie aneksowanie umów na otrzymanie wsparcia finansowego. Po przygotowaniu aneksów zostaniecie Państwo powiadomieni mailowo o terminie podpisania aneksów. 

W/w dokumenty są dostępne również w zakładce Regulamin

04-12-18

Informujemy, że zamieściliśmy nową aktualność dla uczestników Rundy 2 -2018. dotyczącej rozliczeń dotacji oraz wsparcia pomostowego

Przejdź bezpośrednio do aktualności - DOTACJA

Przejdź bezpośrednio do aktualności - WSPARCIE POMOSTOWE

27-09-18

Informujemy, że został wybrany wykonawca do realizacji wsparcia pomostowego w postaci usługi szkoleniowo-doradczej e-commerce. Jest to firma NNV sp. z o.o. z Olsztyna

 

Zamieszczamy  harmonogram realizacji usługi - pobierz

 

Jednocześnie przypominamy, że doradztwo jest obowiązkowe.

Szczegóły dotyczące zakresu realizacji usługi znajdują się w zamieszczonym harmonogramie.

Doradcy z firmy NNV będą się z Państwem kontaktować telefonicznie i mailowo (zgodnie z danymi podanymi w formularzu rekrutacyjnym i biznes planie, które zostały im przekazane).

17-07-18

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20.07.2017 (Piątek).  Należy przesłać:

1. Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia

2. dodatkowe załączniki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).

Informacja jakie dokumenty dotyczą znajdują się w wiadomości z dnia 09.07.2018 (przejdź do wiadomości)

Oryginały dokumentów przesłanych mailem należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi z etapu 2.

 

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu CDEF w terminie do 27.07.2018.

 

1. Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną, tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.

2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej- potwierdzający że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności). Aby podpisać umowę o dofinansowanie na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status w CEIDG Aktywny). ZALECAMY ABY NIE ZWLEKAĆ Z REJESTROWANIEM FIRMY IM SZYBCIEJ DOSTANIEMY WSZYSTKIE DOKUMENTY TYM SZYBCIEJ PODPISZEMY UMOWĘ O DOFINANSOWANIE.

Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl

3. Wydruk z rejestru regon  potwierdzający nadanie numeru REGON. Wydruk należy pobrać ze strony https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl

4. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS (złożenia lub wysłania) - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA

5. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia

6. Dokumenty dotyczące VAT

a. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących płatnikami VAT – zał. 6 pobierz wersja word; wersja pdf

lub

b.Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT

7.Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minimis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz wersję excel, wersja pdf . Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – pobierz wzór

8. Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz wersję word; pobierz pdf

9. oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz wersję word, pobierz pdf. Uwaga rachunek powinien być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami). Umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w terminie 30.07.2018 - 03.08.2018. Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:

1. Uczestnik projektu

2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.


3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych. 


4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym wcześniej z pracownikiem CDEF.

Na podpisanie umowy należy zabrać:


1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób.

 

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

 

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

17-07-18

Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dotyczącego konkursu nr 1/DNS2/2018.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego ocenionych w odpowiedzi na konkurs 1/DNS2/2018 w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.

Lista rankingowa wniosków dofinansowanych i odrzuconych  - pobierz

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem identyfikacyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.


W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.

Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostaną zamieszczone w oddzielnej wiadomości w dniu dzisiejszym.

11-07-18

Informujemy, iz uległa zmianie treść ogłoszenia o konkursie nr 1/DNS/2018. W wyniku omysłki pisarskiej błednie wskazano kwotę przeznaczoną na odwołania. Zmiana została zaznaczono na żółto.

pobierz aneks

09-07-18

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy prowadzące do podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe).

 

Etap 0 – LISTA RANKINGOWA – opublikowanie na stronie internetowej projektu listy osób, które otrzymają dofinansowanie – 17.07.2018 (wtorek)

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20.07.2017 (Piątek). Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia wraz z dodatkowymi załącznikami należy przekazać w formie mailowej (skan lub zdjęcia) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Oryginały ww. dokumentów należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi firmy (etap 2).

Wzory dokumentów do zabezpieczenia oraz instrukcja ich wypełnienia znajduje się w zakładce dotacja - przejdź do dokumentów!!!!

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYUJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej należy dostarczyć do biura projektu w terminie do 27.07.2018. Informacja jakie dokumenty należy dostarczyć zostanie opublikowana na stronie internetowej wraz z listą rankingową.

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie w terminie 30.07.2018 - 03.08.2018. Aby podpisać umowę o dofinansowanie w wybranym terminie, na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status indywidualnej działalności w CEIDG Aktywny). Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby: Uczestnik projektu, współmałżonek Uczestnika projektu (jeśli dotyczy), poręczyciel (jeśli wybrano te formę zabezpieczenia), małżonek poręczyciela (jeśli dotyczy).

 

W razie pytań lub wątpliwości prosze o kontak meilowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 89 532 46 12 (Barbara Błażewicz) 

 

niniejsza pełna aktualność w wersji pdf - pobierz

28-06-18

Dla przypomnienia zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie, gdzie znajdują się wskazówki jak prawidłowo przygotować komplet dokumentów na konkurs.

 

Olsztyn dnia, 18.06.2018r.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna

Ogłasza konkurs zamknięty nr 1/DNS2/2018 na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w roku 2018

w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą - dotacje na start 2 ”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • § 1

Nabór wniosków (przyjmowanie dokumentów) odbywać się będzie w dniach:

(dla rundy 2 letniej) - od 25.06.2018r. do 03.07.2018;

(dla rundy 3 jesiennej) zostanie ustalony w późniejszym czasie

w godzinach 8.00-16.00

w Biurze Projektu

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna

Ul. Zientary Malewskiej 20 B

10-302 Olsztyn

 • § 2
 1. Dokumenty wymienione w niniejszym ogłoszeniu należy złożyć osobiście lub kurierem, posłańcem, pocztą polską w terminie i godzinach wskazanych w ogłoszeniu. W przypadku gdy dokumenty zostaną nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu upływu terminu na składanie dokumentów - decyduje data nadania. Pozostałych przypadkach tj. za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca decyduje data i godzina wpływu dokumentów w terminie i na właściwy adres określony w niniejszym ogłoszeniu.
 • § 3
 1. Zgodnie z § 13 ust. 31 regulaminu projektu pula środków na dotacje w roku 2018 r.
  to 1 190228 zł i przeznaczona jest dla min. 47 os. Pula środków wyodrębnionych na ewentualne odwołania na lata 2018,2019,2020 to 58.272 zł.
 2. Pula środków na wsparcie pomostowe to 569 640 zł i przeznaczona jest dla 47 osób w wysokości 12 120 zł (1010 zł x 12 miesięcy x 47 os.).
 1. Maksymalna kwota o jaką można wnioskować:
 1. w przypadku osób, które nie będą czynnymi płatnikami VAT
 • dotacja – 25 324 zł brutto
 • wsparcie pomostowe – 1 010 zł brutto x 12 miesięcy = 12 120 zł brutto
 1. w przypadku osób, które będą czynnymi płatnikami VAT
 • dotacja – 25 324 zł netto (należy wykazać w biznes planie w sekcji D wartość podatku VAT. Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym ale finansowanym ze środków własnych).
 • wsparcie pomostowe – 1 010 zł netto x 12 miesięcy = 12 120 zł netto (Podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowanym ale finansowanym ze środków własnych).
 • § 4
 1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego jest złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów (wniosek wraz z załącznikami) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej. Każdy egzemplarz musi być spięty lub włożony w oddzielny skoroszyt.
 2. Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione w sposób czytelny. Podpisane w wyznaczonych miejscach.
 3. Strony dokumentów wielostronicowych muszą być ponumerowane.
 4. Biznes plan musi być wypełniony komputerowo.
 5. Należy dołączyć ostateczną (zgodną z wydrukiem) elektroniczną wersję dokumentów takich jak biznes plan (Word) i analiza finansowa (Excel). Dokumenty powinny być nagrane na płytę CD lub inny nośnik elektroniczny.
 6. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: „za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane, na pierwszej stronie „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …, data i podpis”.
 • §5

Na jeden egzemplarz dokumentów składają się:

 1. Standardowy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego – Dotacja i wsparcie pomostowe;
 2. Zał. Nr 1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo - doradczej (kserokopia certyfikatu);
 3. Zał. Nr 2. Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa ; Dla Rundy 2 (rok 2018, 2019), dla grupy Rundy 3 (końcówka roku 2018, 2019, 2020). 1 egzemplarz wersji elektronicznej biznes planu (wersja WORD) oraz analizy finansowej (wersja EXCEL).
 4. Zał. Nr 3. Oświadczenie o :
 5. niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 6. niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
 7. niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 8. braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Uczestnikowi Projektu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań.
 9. dotyczy osób które w ostatnich trzech latach podatkowych nie otrzymały pomocy de minimis – Zał. Nr 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 Euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 Euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy

lub

 1. dotyczy osób które w ostatnich trzech latach podatkowych otrzymały pomocy de minimis - Zał. Nr 5. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym Uczestnik Projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
 1. Zał. Nr 6. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielania pomoc de minimis,
 2. Zał. Nr 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Zał. Nr 8. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 4. Zał. Nr 9. Inne
 5. Zał. Nr 9. A). oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę – obowiązkowe dla osób, które w formularzu rekrutacyjnym zadeklarowały zatrudnienie pracownika
 6. Zał. Nr 9. B). kserokopia prawa jazdy w przypadku zakupu samochodu
 7. Zał. Nr 9. C). deklaracje współpracy z potencjalnymi klientami,
 8. Zał. Nr 9. D). dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (jedynie jeśli się różnią od tych składanych na etapie rekrutacji)
 9. Zał. Nr 9. E). wydruki potwierdzające ceny zaplanowanych wydatków
 10. Zał. nr 9 F) dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem (jedynie dotyczy lokali użyczanych, wynajmowanych, dzierżawionych).
 • § 6
 1. Procedura oceny wniosków wraz załącznikami odbywa się zgodnie z § 13 regulaminu projektu.
 2. Niniejsze ogłoszenie stanowi uzupełnienie zapisów aktualnego regulaminu projektu.
 3. Ocena wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i biznes planu odbywa się na podstawie karty oceny formalnej i merytorycznej.
 • § 7
 1. W przypadku braków formalnych w złożonych dokumentach Uczestnik Projektu zostanie poproszony pisemnie o uzupełnienie wniosku. Pismo wysyłane będzie w formie mailowej na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.
 2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do potwierdzenia odczytania maila i złożenia uzupełnień w wyznaczonym terminie.
 • §8
 1. Złożenie wniosku na niniejszy konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu zastosowanie mają zapisy aktualnego regulaminu projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2 ”

 

Uwaga dodatkowa!!!

W przypadku załącznika nr 7 należy wypełnić jedynie częśc A. Na pozostałych stronach wpisać nie dotyczy. Pobierz wzór jak prawidłowo przygotować formularz. - pobierz

 

Wszystkie dokumenty w wersji edytowalnej znajdują się na stronie ineternetowej w zakładce - dotacja - przejdź do informacji

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem