• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 1 - zimowa 2019

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 22.03.2019 (Piątek).

Należy przesłać:

 1. Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia
 2. dodatkowe załączniki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).

Informacja jakie dokumenty dotyczą znajdują się w wiadomości z dnia 13.03.2019 (przejdź do wiadomości)

Oryginały dokumentów przesłanych mailem należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi z etapu 2.

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu CDEF w terminie do 01.04.2019 (Poniedziałek).

 1. Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną, tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
 2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej- potwierdzający że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności). Aby podpisać umowę o dofinansowanie na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status w CEIDG Aktywny). ZALECAMY ABY NIE ZWLEKAĆ Z REJESTROWANIEM FIRMY IM SZYBCIEJ DOSTANIEMY WSZYSTKIE DOKUMENTY TYM SZYBCIEJ PODPISZEMY UMOWĘ O DOFINANSOWANIE.
  Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl
 3. Wydruk z rejestru regon  potwierdzający nadanie numeru REGON. Wydruk należy pobrać ze strony https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl
 4.  kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS (złożenia lub wysłania) - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA
 5. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia
 6. Dokumenty dotyczące VAT
 1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących płatnikami VAT – zał. 6 pobierz wersja word, pobierz wersja pdf

lub

        b.Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT

       

        7. Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de mini mis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz wersję excel, pobierz wersje pdf. Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – pobierz wzór

 1. Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz wersję word,  pobierz wersję pdf
 2. oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz wersję word, pobierz wersję pdf. Uwaga rachunek powinien być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami). Umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 3. Oświadczenie dot. ZUS – dotyczy jedynie osób, które dobrowolnie na własne ryzyko, decydują się na skorzystanie z tzw. „Ulgi na start”.zał. nr 11 - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w terminie 27.03.2019;  04-08.04.2019. Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:

 1. Uczestnik projektu
 2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.
 3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych. 
 4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym wcześniej z pracownikiem CDEF.

Na podpisanie umowy należy zabrać:

 1. pieczątkę firmową,
 2. dowody osobiste wszystkich osób.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem