• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 2 - letnia 2019
05-09-19

Informujemy, że w związku z prowadzonymi kontrolami działalności gospodarczych

biuro projektu czynne będzie w ograniczonym zakresie, tj.

 

05.09.2019 (czwartek) w godzinach 14.00 do 16.00.

06.09.2019 (piątek) - w godzinach 8.00-10.00

09.09.2019 (poniedziałek)- w godzinach 14.00 do 16.00. 

10.09.2019 (wtorek) - w godzinach 14.30 do 16.00. 

 

W pilnach sprawach prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 731 125 113.

 

26-08-19

Informujemy, że został wybrany wykonawca do realizacji wsparcia pomostowego w postaci usługi szkoleniowo-doradczej e-commerce. Jest to firma NNV sp. z o.o.

Zamieszczamy  harmonogram realizacji usługi - pobierz

Jednocześnie przypominamy, że doradztwo jest obowiązkowe.

Doradcy będą się z Państwem kontaktować telefonicznie i mailowo (zgodnie z danymi podanymi w formularzu rekrutacyjnym i biznes planie, które zostały im przekazane).

19-08-19

Informujemy, że zamieściliśmy nową aktualność dla uczestników Rundy 2_2019. dotyczącej rozliczeń dotacji oraz wsparcia pomostowego

Przejdź bezpośrednio do aktualności - DOTACJA

Przejdź bezpośrednio do aktualności - WSPARCIE POMOSTOWE

29-07-19

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 01.08.2019 (Czwartek).
Należy przesłać:
1. Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia
2. dodatkowe załączniki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).
Informacja jakie dokumenty dotyczą znajdują się w wiadomości z dnia 17.07.2019 (przejdź do wiadomości)

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu CDEF w terminie maksymalnie do 12.08.2019 (poniedziałek).

Zalecamy aby nie zwlekać z rejestrowaniem firmy.

1. Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną, tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzający, że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności). Maksymalna dopuszczalna data rozpoczęcia działalności to 16.08.2019r. (status w CEIDG Aktywna).
Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl.
3. Wydruk z rejestru regon potwierdzający nadanie numeru REGON.
Wydruk należy pobrać ze strony https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl.
4. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS (złożenia lub wysłania) - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA
5. Dokumenty dotyczące VAT
a) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących płatnikami VAT – zał. 6 pobierz
lub
b) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT
6. Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minimis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz. Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – pobierz
7. Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz
8. Oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz. Uwaga rachunek powinien być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami). Należy dołączyć umowę z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
9. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zał. nr 10 - pobierz
10. Oświadczenie dot. ZUS – dotyczy jedynie osób, które dobrowolnie na własne ryzyko, decydują się na skorzystanie z tzw. „Ulgi na start” zał. nr 11 – pobierz.

Nie dotyczy to osób korzystających z tzw. „preferencyjnego ZUS” i „pełnego ZUS”.
11. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia (jeden egzemplarz).

 

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w terminie 19.08.2019 – 22.08.2019.

Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:
1. Uczestnik projektu
2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.

3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych. 

4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

 

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.
Na podpisanie umowy należy zabrać:
1. pieczątkę firmową,
2. dowody osobiste wszystkich osób.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

 

NINIEJSZA WIADOMOŚĆ W PLIKU  PDF - POBIERZ

29-07-19

Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dotyczącego konkursu nr 1/DNS2/2019 – Komisja Oceny Wniosków nr  4. Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego złożonych w odpowiedzi na konkurs 1/DNS2/2019 skierowany do grupy R2_LETNIEJ 2019 w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.

Lista rankingowa wniosków dofinansowanych, odrzuconych, rezerwowych  - pobierz

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem identyfikacyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.


W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.

Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostaną zamieszczone w dniu dzisiejszym.

17-07-19

Etap 0 – LISTA RANKINGOWA – opublikowanie na stronie internetowej projektu listy osób, które otrzymają dofinansowanie – 29 lub 30.07.2019

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 01.08.2019 (czwartek).

Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia wraz z dodatkowymi załącznikami należy przekazać w formie mailowej (skan lub zdjęcia) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oryginały ww. dokumentów należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi firmy (etap 2).

Wzory dokumentów do zabezpieczenia oraz instrukcja ich wypełnienia znajduje się w zakładce dotacja - przejdź do dokumentów!!!!

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej należy dostarczyć do biura projektu w terminie do 12.08.2019. Informacja jakie dokumenty należy dostarczyć zostanie opublikowana na stronie internetowej w dniu opublikowania listy rankingowej.

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie w terminie 19.08.2019 - 22.08.2019. Aby podpisać umowę o dofinansowanie w wybranym terminie, na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status indywidualnej działalności w CEIDG Aktywny).

Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie przez Uczestnika projektu bądź osobiście) po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych.

Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby: Uczestnik projektu, współmałżonek Uczestnika projektu (jeśli dotyczy), poręczyciel (jeśli wybrano te formę zabezpieczenia), małżonek poręczyciela (jeśli dotyczy).

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 89 532 46 12 (Barbara Błażewicz) 

 

Pobierz całą wiadomość - kiknij

 

zał. 1 - pdf pobierz

zał. 2 - pdf pobierz

zał. 3 - pdf pobierz

 

08-07-19

Aktualny harmonogram spotakań indywidualnych Runda2_2019 - pobierz

Zmiana z dnia 08.07.2019

Zmiana dotyczy jedynie numeru ewidencyjnego 12/M/R2/2019/DNS2

28-06-19

Aneks nr 2 do konkurs nr 1/DNS2/2019 na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.

W dniu  28.06.2019 r zostaje wznowiony konkurs na składanie wniosków o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla zakwalifikowanych uczestników projektu

"Zostań przedsiębiorca - dotacje na start 2".

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym i załącznikami

Informujemy, że po zakończeniu korzystania z usługi szkoleniowej (po drugim spotkaniu) należy zgłosić się do Biura projektu w celu odebrania certyfikatu potwierdzającego ukończenie usługi szkoleniowej.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z przygotowaniem dokumentów można kontaktować się Biurem projektu 89 532 46 12.

Informujemy również, że dniach  3-5 lipca 2019 biuro projektu „Zostań przedsiębiorcą - dotacje na start 2” będzie czynne w godzinach  14.30-16.00.

Za utrudnienia przepraszamy .

OGŁOSZENIE (ANEKS nr 2) O KONKURSIE - (INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI) Z DNIA 28.06.2019- pobierz  wersję pdf

Standardowy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 2 - Biznes Plan i analiza finansowa -  pobierz biznes plan wersję word i pobierz analizę wersję excel

ZAŁ. NR 3 - oświadczenie o niezaleganiu - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 5 - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis pobierz wersję excel, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 9 A- oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

28-06-19

Informujemy, że dniu 28.06.2019 uległ zmianie zał. nr 8 do regulaminu projektu (zał. 8_do regulaminu_R2_R3_2019_ wersja 2).

Zmiany zostały zaznaczone na żółto. Załącznik aktualny jest w zakładce "Regulamin" i "Do pobrania"

27-06-19

Aktualny harmonogram spotakań indywidualnych Runda2_2019 - pobierz

Zmiana z dnia 27.06.2019

Zmiana dotyczy jedynie numerów ewidencyjnych

27/K/R2/2019/DNS2, 7/M/R2/2019/DNS2, 43/K/R2/2019/DNS2, 30/K/R2/2019/DNS2

 

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem