• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 2 - letnia 2019
25-05-20

Informujemy, że będziemy z Państwem się kontaktować w sprawie realizacji wsparcia pomostowego szkoleniowego w postaci specjalistycznej indywidualnej usługi szkoleniowo doradczej.

Szczegóły dotyczące terminów, miejsca i zakresu wsparcia będziemy ustalać z Państwem indywidualnie.

 

HARMONOGRAM - POBIERZ

01-04-20

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi rozliczania wsparcia pomostowego i konieczności opłacania ZUS przedstawiamy oficjalne stanowisko CDEF.

 

Informujemy, że przyznane Państwu wsparcie pomostowe przeznaczone jest co do zasady na pokrycie kosztów stałych działalności, niezależnych od przychodu.

 

W związku z tym, w okresie trwającej epidemii koronawirusa, gdy zostały ograniczone Państwa dochody, rekomendujemy aby osoby, które wskazały koszt zusu w katalogu wydatków pokrywanych ze wsparcia pomostowego nadal ten zus opłacały w terminie i przedstawiały przy składaniu zał. nr 12 potwierdzenie zapłaty za zus za poprzedni miesiąc.

 

W przypadku osób, które nie planowały pokrywania kosztów zusu ze wsparcia pomostowego i zmuszone są do ponoszenia innych kosztów stałych oraz skorzystają ze zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek to rozliczając wsparcie pomostowe będą musiały dopełnić obowiązku o którym mowa w §11 ust. 11 Regulaminu projektu R2_2019 i R3_2019 (wersja 3 z dnia 23.08.2019).

W tej sytuacji rozliczając wsparcie pomostowe za miesiąc marzec, kwiecień i maj nie będziecie Państwo przesyłać potwierdzenia opłaty za zus za dany miesiąc a dostarczycie skan ZAŚWIADCZENIA Z ZUS O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI ORAZ WASZE OŚWIADCZENIE O PODSTAWIE PRAWNEJ ZWOLNIENIA Z ZUS.
Uwaga !!! Zaświadczenie musi być WYSTAWIONE PO 10TYM NASTĘPNEGO MIESIĄCA. Dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów (tj. zał. nr 12, zaświadczenie, oświadczenie) zostanie wypłacona kolejna rata wsparcia pomostowego.


Przypominamy, że w związku z tym, że Biuro Projektu jest zamknięte, wszelką korespondencję związaną ze wsparciem pomostowym należy przesyłać w formie skanów lub zdjęć na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyznaczonym terminie tj. do 15tego każdego miesiąca.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami biura projektu od pon. - pt. w godzinach 8-16
Telefon kom. Ewa Bejnar: 519 177 597
Telefon kom. Basia Błażewicz: 731 125 113

13-03-20

Drodzy Państwo

 

Od poniedziałku będziemy pracować zdalnie w godzinach 8.00 - 16.00.

Wszelkie informacje dotyczące działań w projekcie będziemy zamieszczać na bieżaco na stronie internetowej.

Jesteśmy do dyspozycji telefonicznie i pod e-mail.

Adres e-mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kom. Basia Błażewicz: 731 125 113

Telefon kom. Ewa Bejnar: 519 177 597

11-03-20

Szanowni Państwo

 

W trosce o zdrowie pracowników i osób odwiedzających naszą firmę,

zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze do niezbędnego minimum.

Wszelkie sprawy nie wymagające kontaktu bezpośredniego prosimy zgłaszać za pośrednictwem tel. lub e-mail.

Adres e-mail do kontaktu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon do Biura: 89 532 46 12

Telefon kom. Basia: 731 125 113

Telefon kom. Ewa: 519 177 597

29-11-19

Zmieniony harmonogram usługi szkoleniowo-doradczej z zakresu e-commerce - pobierz

05-09-19

Informujemy, że w związku z prowadzonymi kontrolami działalności gospodarczych

biuro projektu czynne będzie w ograniczonym zakresie, tj.

 

05.09.2019 (czwartek) w godzinach 14.00 do 16.00.

06.09.2019 (piątek) - w godzinach 8.00-10.00

09.09.2019 (poniedziałek)- w godzinach 14.00 do 16.00. 

10.09.2019 (wtorek) - w godzinach 14.30 do 16.00. 

 

W pilnach sprawach prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 731 125 113.

 

26-08-19

Informujemy, że został wybrany wykonawca do realizacji wsparcia pomostowego w postaci usługi szkoleniowo-doradczej e-commerce. Jest to firma NNV sp. z o.o.

Zamieszczamy  harmonogram realizacji usługi - pobierz

Jednocześnie przypominamy, że doradztwo jest obowiązkowe.

Doradcy będą się z Państwem kontaktować telefonicznie i mailowo (zgodnie z danymi podanymi w formularzu rekrutacyjnym i biznes planie, które zostały im przekazane).

19-08-19

Informujemy, że zamieściliśmy nową aktualność dla uczestników Rundy 2_2019. dotyczącej rozliczeń dotacji oraz wsparcia pomostowego

Przejdź bezpośrednio do aktualności - DOTACJA

Przejdź bezpośrednio do aktualności - WSPARCIE POMOSTOWE

29-07-19

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 01.08.2019 (Czwartek).
Należy przesłać:
1. Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia
2. dodatkowe załączniki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).
Informacja jakie dokumenty dotyczą znajdują się w wiadomości z dnia 17.07.2019 (przejdź do wiadomości)

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu CDEF w terminie maksymalnie do 12.08.2019 (poniedziałek).

Zalecamy aby nie zwlekać z rejestrowaniem firmy.

1. Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną, tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzający, że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności). Maksymalna dopuszczalna data rozpoczęcia działalności to 16.08.2019r. (status w CEIDG Aktywna).
Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl.
3. Wydruk z rejestru regon potwierdzający nadanie numeru REGON.
Wydruk należy pobrać ze strony https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl.
4. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS (złożenia lub wysłania) - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA
5. Dokumenty dotyczące VAT
a) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących płatnikami VAT – zał. 6 pobierz
lub
b) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT
6. Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minimis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz. Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – pobierz
7. Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz
8. Oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz. Uwaga rachunek powinien być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami). Należy dołączyć umowę z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
9. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zał. nr 10 - pobierz
10. Oświadczenie dot. ZUS – dotyczy jedynie osób, które dobrowolnie na własne ryzyko, decydują się na skorzystanie z tzw. „Ulgi na start” zał. nr 11 – pobierz.

Nie dotyczy to osób korzystających z tzw. „preferencyjnego ZUS” i „pełnego ZUS”.
11. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia (jeden egzemplarz).

 

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w terminie 19.08.2019 – 22.08.2019.

Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:
1. Uczestnik projektu
2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.

3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych. 

4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

 

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.
Na podpisanie umowy należy zabrać:
1. pieczątkę firmową,
2. dowody osobiste wszystkich osób.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

 

NINIEJSZA WIADOMOŚĆ W PLIKU  PDF - POBIERZ

29-07-19

Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dotyczącego konkursu nr 1/DNS2/2019 – Komisja Oceny Wniosków nr  4. Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego złożonych w odpowiedzi na konkurs 1/DNS2/2019 skierowany do grupy R2_LETNIEJ 2019 w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.

Lista rankingowa wniosków dofinansowanych, odrzuconych, rezerwowych  - pobierz

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem identyfikacyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.


W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.

Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostaną zamieszczone w dniu dzisiejszym.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem