• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 3 - jesienna 2019
19-10-20

 

Informujemy, że będziemy z Państwem się kontaktować w sprawie realizacji wsparcia pomostowego szkoleniowego w postaci specjalistycznej indywidualnej usługi szkoleniowo doradczej.

Szczegóły dotyczące terminów, miejsca i zakresu wsparcia będziemy ustalać z Państwem indywidualnie.

HARMONOGRAM - POBIERZ

29-09-20

Informujemy, że dniu 29.09.2020  uległ zmianie zał. nr 7 do regulaminu projektu. Zmiana jest spowodowana dostosowaniem wzoru umowy szkoleniowej do obowiązujących zapisów regulaminu projektu. Dla Rundy R3_2019 obowiązuje wersja Załącznik nr 7 do regulaminu R2_R3_2019 – wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych_29.09.2020_v2_dot.R3_2019

 

Zmiany zostały zaznaczone na żółto. Załącznik aktualny jest w zakładce "Regulamin".

14-08-20

W dniu 14.08.2020 uległ zmianie Regulamin projektu dla Rundy3_2019

Zmiany zostały zaznaczone na szaro i znajdują się w paragrafie 9,12,16.

W związku ze zmieniającą się sytuacja rynkową wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom zostało zwiększone wsparcie szkoleniowe po założeniu działalności z zakresu analizy finansowej prowadzonej działaności (5 godz.)

Wsparcie realizowane będzie w drugim półroczu prowadzonej działalności.O terminach realizacji zostanie Państwo powiadomieniu z wyprzedzeniem.

Konieczne bedzie aneksowanie umowy szkoleniowej.Regulamin z dnia 14.08.2020 - pobierz

27-07-20

Informujemy, że będziemy z Państwem się kontaktować w sprawie realizacji wsparcia pomostowego szkoleniowego w postaci specjalistycznej indywidualnej usługi szkoleniowo doradczej.

Szczegóły dotyczące terminów, miejsca i zakresu wsparcia będziemy ustalać z Państwem indywidualnie.

HARMONOGRAM - POBIERZ

01-04-20

Przypominamy, że w kwietniu u większości Państwa upływa termin ponoszenia wydatków pokrywanych z dotacji. Proszę o zweryfikowanie czy zdążycie Państwo ze wszystkimi zakupami. W przypadku gdy realizacja zakupów w terminie jest zagrożona można wystąpić do CDEF o wydłużenie terminu rzeczowej realizacji inwestycji i terminu rozliczenia rzeczowej realizacji inwestycji (o których mowa w §3 ust. 1 umowy na otrzymanie wsparcia finansowego). W tym celu należy napisać pismo z prośbą o wydłużenie ww. terminu wskazując do kiedy ma być on wydłużony i uzasadnieniem, podpisać i przesłać skan na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwaga!!! Akceptacja ze strony CDEF musi nastąpić przed upływem terminu wskazanego w §3 ust. 1 pkt b umowy.

 

Co składa się na komplet dokumentów rozliczeniowych:

  1. Wypełnione, podpisane zestawienie poniesionych wydatków (tabela – zał. 11 do regulaminu projektu - POBIERZ). Dodatkowo należy przesłać uzupełniony plik xls w wersji edytowalnej.
  2. Pojedyncze potwierdzenia zapłaty do każdego zakupu lub wyciąg bankowy z opisem, której pozycji z rozliczenia dana płatność dotyczy.
  3. W przypadku płatności z użyciem pośredników typu PayU… - Oświadczenia od sprzedawcy, że kwota wpłynęła w całości na konto bankowe. (zał. 13 do regulaminu projektu- POBIERZ)
  4. W przypadku zakupu sprzętu używanego - Oryginał wyceny rzeczoznawcy.
  5. W przypadku zakupu samochodu, przyczepy - Kopia dowodu rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa
  6. W przypadku zakupu używanych środków trwałych - Oświadczenie od sprzedawcy, że sprzęt nie był kupiony ze środków UE w ciągu ostatnich 7 lat (zał. 14 do regulaminu projektu -POBIERZ).
  7. W przypadku zakupu używanego środka trwałego od osoby fizycznej – potwierdzenie zapłaty podatku PCC-3.
  8. W przypadku zakupu kasy fiskalnej - dokument z urzędu skarbowego, w jakiej wysokości odliczono ulgę za kasę fiskalną, dokument potwierdzający fiskalizacji urządzenia i nadanie numeru ewidencyjnego przez urząd skarbowy lub oświadczenie/wyjaśnienie kiedy zostaną dopełnione formalności z rejestracją kasy.
  9. W przypadku działalności licencjonowanej np. typu transport taxi – kopia licencji uprawniającej do wykonywania działalności.

Oryginały dokumentów o ktorych mowa w pkt a, d, f - należy przekzać podczas kontroli działalności pracownikowi CDEF.

 

WAŻNE!!!! Biuro CDEF jest nieczyynne.

Rekomendujemy aby rozliczenia, które będą składane do końca kwietnia,

 

przesłać w formie skanu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

formie drukowanej pocztą na adres:

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego

Biuro Projektu DNS2
ul. Zientary Malewskiej 20B,

10-302 Olsztyn

W przypadku gdy w maju biuro projektu będzie nadal nieczynne procedura składania dokumentów pozostaje bez zmian.

 

W RAZIE  JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z PRACOWNIKAMI BIURA PROJEKTU OD PON-PT W GODZINACH 8-16

 

Telefon kom. Basia Błażewicz: 731 125 113

Telefon kom. Ewa Bejnar: 519 177 597

01-04-20

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi rozliczania wsparcia pomostowego i konieczności opłacania ZUS przedstawiamy oficjalne stanowisko CDEF.

 

Informujemy, że przyznane Państwu wsparcie pomostowe przeznaczone jest co do zasady na pokrycie kosztów stałych działalności, niezależnych od przychodu.

 

W związku z tym, w okresie trwającej epidemii koronawirusa, gdy zostały ograniczone Państwa dochody, rekomendujemy aby osoby, które wskazały koszt zusu w katalogu wydatków pokrywanych ze wsparcia pomostowego nadal ten zus opłacały w terminie i przedstawiały przy składaniu zał. nr 12 potwierdzenie zapłaty za zus za poprzedni miesiąc.

 

W przypadku osób, które nie planowały pokrywania kosztów zusu ze wsparcia pomostowego i zmuszone są do ponoszenia innych kosztów stałych oraz skorzystają ze zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek to rozliczając wsparcie pomostowe będą musiały dopełnić obowiązku o którym mowa w §11 ust. 11 Regulaminu projektu R2_2019 i R3_2019 (wersja 3 z dnia 23.08.2019).

W tej sytuacji rozliczając wsparcie pomostowe za miesiąc marzec, kwiecień i maj nie będziecie Państwo przesyłać potwierdzenia opłaty za zus za dany miesiąc a dostarczycie skan ZAŚWIADCZENIA Z ZUS O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI ORAZ WASZE OŚWIADCZENIE O PODSTAWIE PRAWNEJ ZWOLNIENIA Z ZUS.
Uwaga !!! Zaświadczenie musi być WYSTAWIONE PO 10TYM NASTĘPNEGO MIESIĄCA. Dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów (tj. zał. nr 12, zaświadczenie, oświadczenie) zostanie wypłacona kolejna rata wsparcia pomostowego.


Przypominamy, że w związku z tym, że Biuro Projektu jest zamknięte, wszelką korespondencję związaną ze wsparciem pomostowym należy przesyłać w formie skanów lub zdjęć na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyznaczonym terminie tj. do 15tego każdego miesiąca.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami biura projektu od pon. - pt. w godzinach 8-16
Telefon kom. Ewa Bejnar: 519 177 597
Telefon kom. Basia Błażewicz: 731 125 113

13-03-20

Drodzy Państwo

 

Od poniedziałku będziemy pracować zdalnie w godzinach 8.00 - 16.00.

Wszelkie informacje dotyczące działań w projekcie będziemy zamieszczać na bieżaco na stronie internetowej.

Jesteśmy do dyspozycji telefonicznie i pod e-mail.

Adres e-mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kom. Basia Błażewicz: 731 125 113

Telefon kom. Ewa Bejnar: 519 177 597

10-03-20

Informujemy, że został wybrany wykonawca do realizacji wsparcia pomostowego w postaci usługi szkoleniowo-doradczej e-commerce. Jest to firma NNV sp. z o.o.

Zamieszczamy  harmonogram realizacji usługi - pobierz

Jednocześnie przypominamy, że doradztwo jest obowiązkowe.

Doradcy będą się z Państwem kontaktować telefonicznie i mailowo (zgodnie z danymi podanymi w formularzu rekrutacyjnym i biznes planie, które zostały im przekazane).

30-01-20

Zamieszczamy przykładowe pismo dotyczące zmian w zakupach wskazanych w biznes panie w sekcji D (dotacja).

W sytuacji zmiany parametrów technicznych sprzętu wraz z pismem należy przesłać przykładowe oferty cenowe.

Wzór pisma dot. zmian - wersja WORD

Wzór pisma dot. zmian- wersja PDF

Pismo po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć w Biurze Projektu.

Dopuszczamy przesłanie skanu pisma na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Odpowiedź CDEF dotycząca zmian zostanie niezwłocznie przesłana na maila Uczestnika Projektu (w terminie do 5 dni roboczych).

 

15-01-20

Informujemy, że zamieściliśmy nową aktualność dla uczestników Rundy 3_2019 dotyczącej rozliczeń dotacji oraz wsparcia pomostowego

Przejdź bezpośrednio do aktualności – DOTACJA

Przejdź bezpośrednio do aktualności – WSPARCIE POMOSTOWE

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem