• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 3 - jesienna 2019
14-08-20

W dniu 14.08.2020 uległ zmianie Regulamin projektu dla Rundy3_2019

Zmiany zostały zaznaczone na szaro i znajdują się w paragrafie 9,12,16.

W związku ze zmieniającą się sytuacja rynkową wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom zostało zwiększone wsparcie szkoleniowe po założeniu działalności z zakresu analizy finansowej prowadzonej działaności (5 godz.)

Wsparcie realizowane będzie w drugim półroczu prowadzonej działalności.O terminach realizacji zostanie Państwo powiadomieniu z wyprzedzeniem.

Konieczne bedzie aneksowanie umowy szkoleniowej.Regulamin z dnia 14.08.2020 - pobierz

01-04-20

Przypominamy, że w kwietniu u większości Państwa upływa termin ponoszenia wydatków pokrywanych z dotacji. Proszę o zweryfikowanie czy zdążycie Państwo ze wszystkimi zakupami. W przypadku gdy realizacja zakupów w terminie jest zagrożona można wystąpić do CDEF o wydłużenie terminu rzeczowej realizacji inwestycji i terminu rozliczenia rzeczowej realizacji inwestycji (o których mowa w §3 ust. 1 umowy na otrzymanie wsparcia finansowego). W tym celu należy napisać pismo z prośbą o wydłużenie ww. terminu wskazując do kiedy ma być on wydłużony i uzasadnieniem, podpisać i przesłać skan na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwaga!!! Akceptacja ze strony CDEF musi nastąpić przed upływem terminu wskazanego w §3 ust. 1 pkt b umowy.

 

Co składa się na komplet dokumentów rozliczeniowych:

 1. Wypełnione, podpisane zestawienie poniesionych wydatków (tabela – zał. 11 do regulaminu projektu - POBIERZ). Dodatkowo należy przesłać uzupełniony plik xls w wersji edytowalnej.
 2. Pojedyncze potwierdzenia zapłaty do każdego zakupu lub wyciąg bankowy z opisem, której pozycji z rozliczenia dana płatność dotyczy.
 3. W przypadku płatności z użyciem pośredników typu PayU… - Oświadczenia od sprzedawcy, że kwota wpłynęła w całości na konto bankowe. (zał. 13 do regulaminu projektu- POBIERZ)
 4. W przypadku zakupu sprzętu używanego - Oryginał wyceny rzeczoznawcy.
 5. W przypadku zakupu samochodu, przyczepy - Kopia dowodu rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa
 6. W przypadku zakupu używanych środków trwałych - Oświadczenie od sprzedawcy, że sprzęt nie był kupiony ze środków UE w ciągu ostatnich 7 lat (zał. 14 do regulaminu projektu -POBIERZ).
 7. W przypadku zakupu używanego środka trwałego od osoby fizycznej – potwierdzenie zapłaty podatku PCC-3.
 8. W przypadku zakupu kasy fiskalnej - dokument z urzędu skarbowego, w jakiej wysokości odliczono ulgę za kasę fiskalną, dokument potwierdzający fiskalizacji urządzenia i nadanie numeru ewidencyjnego przez urząd skarbowy lub oświadczenie/wyjaśnienie kiedy zostaną dopełnione formalności z rejestracją kasy.
 9. W przypadku działalności licencjonowanej np. typu transport taxi – kopia licencji uprawniającej do wykonywania działalności.

Oryginały dokumentów o ktorych mowa w pkt a, d, f - należy przekzać podczas kontroli działalności pracownikowi CDEF.

 

WAŻNE!!!! Biuro CDEF jest nieczyynne.

Rekomendujemy aby rozliczenia, które będą składane do końca kwietnia,

 

przesłać w formie skanu na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

formie drukowanej pocztą na adres:

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego

Biuro Projektu DNS2
ul. Zientary Malewskiej 20B,

10-302 Olsztyn

W przypadku gdy w maju biuro projektu będzie nadal nieczynne procedura składania dokumentów pozostaje bez zmian.

 

W RAZIE  JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z PRACOWNIKAMI BIURA PROJEKTU OD PON-PT W GODZINACH 8-16

 

Telefon kom. Basia Błażewicz: 731 125 113

Telefon kom. Ewa Bejnar: 519 177 597

01-04-20

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi rozliczania wsparcia pomostowego i konieczności opłacania ZUS przedstawiamy oficjalne stanowisko CDEF.

 

Informujemy, że przyznane Państwu wsparcie pomostowe przeznaczone jest co do zasady na pokrycie kosztów stałych działalności, niezależnych od przychodu.

 

W związku z tym, w okresie trwającej epidemii koronawirusa, gdy zostały ograniczone Państwa dochody, rekomendujemy aby osoby, które wskazały koszt zusu w katalogu wydatków pokrywanych ze wsparcia pomostowego nadal ten zus opłacały w terminie i przedstawiały przy składaniu zał. nr 12 potwierdzenie zapłaty za zus za poprzedni miesiąc.

 

W przypadku osób, które nie planowały pokrywania kosztów zusu ze wsparcia pomostowego i zmuszone są do ponoszenia innych kosztów stałych oraz skorzystają ze zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek to rozliczając wsparcie pomostowe będą musiały dopełnić obowiązku o którym mowa w §11 ust. 11 Regulaminu projektu R2_2019 i R3_2019 (wersja 3 z dnia 23.08.2019).

W tej sytuacji rozliczając wsparcie pomostowe za miesiąc marzec, kwiecień i maj nie będziecie Państwo przesyłać potwierdzenia opłaty za zus za dany miesiąc a dostarczycie skan ZAŚWIADCZENIA Z ZUS O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI ORAZ WASZE OŚWIADCZENIE O PODSTAWIE PRAWNEJ ZWOLNIENIA Z ZUS.
Uwaga !!! Zaświadczenie musi być WYSTAWIONE PO 10TYM NASTĘPNEGO MIESIĄCA. Dopiero po dostarczeniu kompletu dokumentów (tj. zał. nr 12, zaświadczenie, oświadczenie) zostanie wypłacona kolejna rata wsparcia pomostowego.


Przypominamy, że w związku z tym, że Biuro Projektu jest zamknięte, wszelką korespondencję związaną ze wsparciem pomostowym należy przesyłać w formie skanów lub zdjęć na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wyznaczonym terminie tj. do 15tego każdego miesiąca.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami biura projektu od pon. - pt. w godzinach 8-16
Telefon kom. Ewa Bejnar: 519 177 597
Telefon kom. Basia Błażewicz: 731 125 113

13-03-20

Drodzy Państwo

 

Od poniedziałku będziemy pracować zdalnie w godzinach 8.00 - 16.00.

Wszelkie informacje dotyczące działań w projekcie będziemy zamieszczać na bieżaco na stronie internetowej.

Jesteśmy do dyspozycji telefonicznie i pod e-mail.

Adres e-mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kom. Basia Błażewicz: 731 125 113

Telefon kom. Ewa Bejnar: 519 177 597

10-03-20

Informujemy, że został wybrany wykonawca do realizacji wsparcia pomostowego w postaci usługi szkoleniowo-doradczej e-commerce. Jest to firma NNV sp. z o.o.

Zamieszczamy  harmonogram realizacji usługi - pobierz

Jednocześnie przypominamy, że doradztwo jest obowiązkowe.

Doradcy będą się z Państwem kontaktować telefonicznie i mailowo (zgodnie z danymi podanymi w formularzu rekrutacyjnym i biznes planie, które zostały im przekazane).

30-01-20

Zamieszczamy przykładowe pismo dotyczące zmian w zakupach wskazanych w biznes panie w sekcji D (dotacja).

W sytuacji zmiany parametrów technicznych sprzętu wraz z pismem należy przesłać przykładowe oferty cenowe.

Wzór pisma dot. zmian - wersja WORD

Wzór pisma dot. zmian- wersja PDF

Pismo po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć w Biurze Projektu.

Dopuszczamy przesłanie skanu pisma na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Odpowiedź CDEF dotycząca zmian zostanie niezwłocznie przesłana na maila Uczestnika Projektu (w terminie do 5 dni roboczych).

 

15-01-20

Informujemy, że zamieściliśmy nową aktualność dla uczestników Rundy 3_2019 dotyczącej rozliczeń dotacji oraz wsparcia pomostowego

Przejdź bezpośrednio do aktualności – DOTACJA

Przejdź bezpośrednio do aktualności – WSPARCIE POMOSTOWE

17-12-19

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY

wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 08.01.2020 (środa).

 

!!!!! Uczestnicy projektu, którzy planowali uruchomić działalność w INNYM MIESIĄCU NIŻ STYCZEŃ 2020, proszeni są o niezwłoczny kontakt telefoniczny z biurem projektu w celu ustalenia indywidualnych terminów dostarczenia dokumentów dot. zabezpieczenia oraz rejestracji działalności gospodarczej.

 

Dokumenty dotyczące zabezpieczeń:

 

 1. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia – zał. 1 - pobierz PDF, pobierz WORD
 2. Oświadczenie poręczyciela i małżonka poręczyciela – zał. 2 - pobierz PDF , pobierz WORD
 3. Upoważnienie do sprawdzenia w BIG dla poręczyciela – zał. 3 - pobierz PDF , pobierz WORD

Instrukcja jak właściwie wybrać zabezpieczenie i przygotować dokumenty z tym związane.

Uczestnik projektu w pierwszej kolejności wypełnia oświadczenie o formie zabezpieczenia (zał. 1). Zgodnie z regulaminem projektu § 10 ust. 26 „Warunkiem wypłaty środków finansowych (dotacja i wsparcie pomostowe) jest wniesienie przez Uczestnika Projektu, co najmniej 2 z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy:

 1. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie);
 2. poręczenie osób fizycznych: co najmniej 1 osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub zatrudniona na czas określony tj. nie krótszy niż 18 miesięcy od dnia podpisania poręczenia lub inne osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści - uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia.

Poręczycielem może być małżonek jedynie w przypadku posiadania intercyzy. Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia.

Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, zobowiązania w tym zaciągnięte kredyty, pożyczki, udzielone poręczenia. Beneficjent może żądać przedstawienia więcej niż jednego poręczyciela jeśli dochód poręczyciela jest niższy niż 3.200 zł brutto lub zobowiązania są zbyt wysokie. Liczba poręczycieli uzależniona jest od ich dochodów. Decyzja ostateczna o jego zaakceptowaniu należy do Beneficjenta.

 1. blokada rachunku bankowego lub kaucja bankowa na 150% przyznanego wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe),
 2. ustanowienie hipoteki,
 3. gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna  jako Beneficjent ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Uczestnika Projektu form zabezpieczeń i zaproponowania innych form, które zostaną uznane, jako ostateczne. Ostateczną decyzję o rodzaju zabezpieczenia podejmuje Beneficjent na podstawie oceny ryzyka. Nieprzyjęcie propozycji Beneficjenta oznacza brak zgody na podpisanie umowy na udzielenie wsparcia finansowego.

Zabezpieczenie wnoszone będzie do ok. 150% wartości przyznanej dotacji i wsparcia finansowego (zabezpieczenie dotacji i wsparcia pomostowego, kosztów ewentualnej windykacji). W przypadku gdy Uczestnik projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 25.324 zł i wsparcie pomostowe w wysokości 12.120 zł to zabezpieczenie opiewać będzie na kwotę 56.166 zł.

Ważne informacje pomocne przy wyborze form zabezpieczenia:

 

weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową – każdy z uczestników wybiera obligatoryjnie tę formę zabezpieczenia - wystarczy informacja w załączniku nr 1 o wyborze tej formy (dokument będzie dostępny w CDEF w trakcie podpisania umowy i wypełniany jest na miejscu). Ważna informacja!!! MAŁŻONEK UCZESTNIKA PROJEKTU BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY I WYRAŻENIE ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA WEKSLOWEGO. W przypadku, gdy Uczestnik projektu ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to i obecność małżonka nie jest wymagana. PORĘCZYCIEL PORĘCZA RÓWNIEŻ NA WEKSLU SWOIM PODPISEM. 

 

ustanowienie hipoteki – należy w zał. nr 1 wskazać nr księgi wieczystej oraz lokalizację nieruchomości. Dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający własność (akt notarialny lub inny równoważny). W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości nie jest Uczestnik projektu należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na dokonanie wpisu do hipoteki.

W przypadku, gdy w księgach wieczystych jest już wpisany wierzyciel, ale zobowiązania są spłacone należy dostarczyć zaświadczenie o spłacie zobowiązań i możliwości wykreślenia wpisów. W przypadku gdy zobowiązania nie są spłacone w całości należy dostarczyć zaświadczenie od wierzyciela o wysokości pozostałego do spłaty zobowiązania i terminowości dokonywanych spłat.

Wpisu do hipoteki dokonuje się po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego z CDEF. Należy dokonać wpisu u notariusza. Wypłata dotacji nastąpi dopiero po dostarczeniu do biura CDEF aktu notarialnego o dokonaniu wpisu do hipoteki, wniosku wysłanego elektronicznie do sądu przez notariusza oraz potwierdzenia zarejestrowania wniosku. Koszty opłat notarialnych i sądowych ponosi Uczestnik projektu.  W przypadku samodzielnego dokonywania wpisu do hipoteki bezpośrednio w Sądzie, bez udziału notariusza, wypłata środków nastąpi dopiero do uprawomocnieniu się wpisu w księgach wieczystych (ok. 4 miesiące – w przypadku Sądu w Olsztynie).

Poręczenie osoby fizycznej – należy wpisać nazwisko i imię osoby (osób), która będzie poręczycielem w zał. nr 1. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie od poręczyciela i jego współmałżonka (załącznik nr 2) oraz przedstawić zaświadczenie o średnich zarobkach za ostatnie 3 miesiące (dochód brutto nie niższy niż 3.200,00 zł miesięcznie). Na zaświadczeniu (nie starsze niż 1 miesiąc) musi znaleźć się informacja o:

 • dane osobowe poręczyciela, adres zamieszkania,
 • okres zatrudnienia,
 • stanowisko,
 • wysokość wynagrodzenia brutto (średnia z 3 ostatnich miesięcy),
 • informację o tym, że wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych/komorniczych,
 • informację o tym, że pracownik nie jest w trakcie wypowiedzenia,
 • informacje o tym, że zakład pracy nie jest w trakcie likwidacji/upadłości,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń.

Poręczyciel również obligatoryjnie wyraża zgodę na sprawdzenie w BIG, BOK, ZBP (załącznik nr 3).

W przypadku gdy poręczenia dokonuje osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o zarobkach należy dostarczyć wydruk CEDIG lub wpis do KRS, PIT za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków.

Ważna informacja !!! PORĘCZYCIEL I JEGO WSPÓŁMAŁOŻONEK BĘDĄ ZOBOWIĄZANI DO OSOBISTEGO WSTAWIENNICTWA NA PODPISANIE UMOWY.

W przypadku, gdy poręczyciel ma rozdzielność majątkową, należy dostarczyć dokument potwierdzający to, wtedy obecność współmałżonka nie będzie wymagana.

Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa – nalży wskazać jaki rodzaj gwarancji został wybrany w zał. nr 1. Dodatkowo należy przedstawić wstępną decyzję o pozytywnym wniosku o udzielenie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na 150% przyznanego wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego. Po podpisaniu umowy należy dostarczyć właściwy dokument. Dopiero po dostarczeniu właściwego dokumentu zostanie wypłacona dotacja.

Blokada rachunku bankowego lub kaucja – w zał. nr 1 należy podać kwotę, na jaką będzie zrobiona blokada rachunku bankowego oraz dołączyć potwierdzenie salda na rachunku na 150% przyznanej kwoty wsparcia finansowego. Po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego należy dokonać właściwej blokady rachunku bankowego (lub kaucji), ze wskazaniem Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna oraz numeru umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na czas nieokreślony lub nie krótszy niż 18 miesięcy. Do CDEF należy dostarczyć dokument potwierdzający dokonanie blokady wraz z wnioskiem (lub innym dokumentem z którego wynika jakie są warunki dyspozycji bankowej). Nie będą akceptowane blokady, z których wynika, że bank ma pierwszeństwo pobrania środków np. na poczet innych zobowiązań.

Oryginały ostatecznie zaakceptowanych dokumentów należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi firmy (etap 2).

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY -

dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu w terminie do 15.01.2020 (środa) -

1. Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną i oświadczeniem, że nie dokonano żadnych zmian poza wskazanymi w piśmie (sekcja D), tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków,

2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzający, że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności). Maksymalna dopuszczalna data rozpoczęcia działalności to 15.01.2020r. (status w CEIDG Aktywna).Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl.

3. Wydruk z rejestru regon  potwierdzający nadanie numeru REGON. Wydruk należy pobrać ze strony https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl.

4. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS (złożenia lub wysłania) - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA

5. Dokumenty dotyczące VAT

 1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących płatnikami VAT – zał. 6 pobierz PDF , pobierz WORD

lub

 1. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT

6.Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de minimis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz PDF , pobierz EXCEL. Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – załącznik do materiałów szkoleniowych

7. Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz PDF , pobierz WORD

8. Oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz PDF , pobierz WORD. Uwaga rachunek powinien być firmowy (w przypadku czynnych płatników VAT obligatoryjnie) lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami). Należy dołączyć umowę z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

9. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – zał. nr 10 - pobierz PDF , pobierz WORD

10 Oświadczenie dot. ZUS – dotyczy jedynie osób, które dobrowolnie na własne ryzyko, decydują się na skorzystanie z tzw. „Ulgi na start” zał. nr 11 – pobierz PDF , pobierz WORD. Nie dotyczy to osób korzystających z tzw. „preferencyjnego ZUS” i „pełnego ZUS”.  

11. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia (jeden egzemplarz).

 

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY

podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w  terminie 20.01.2020 – 31.01.2020. Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:

 1.  Uczestnik projektu
 2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.
 3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych.
 4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy.

 

Na podpisanie umowy należy zabrać:

 1. pieczątkę firmową,

2. dowody osobiste wszystkich osób.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

 

CAŁA WIADOMOŚC W FORMACIE PDF - POBIERZ

 

17-12-19

Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dotyczącego konkursu nr 1/DNS2/2019 – Komisja Oceny Wniosków nr  5.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego złożonych w odpowiedzi na konkurs 1/DNS2/2019 skierowany do grupy R3_jesiennej 2019 w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.

Lista rankingowa wniosków dofinansowanych, odrzuconych, rezerwowych  - pobierz

 

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem identyfikacyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.


W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.

Wszelkie informacje dotyczące zabezpieczenia, podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostaną zamieszczone w dniu dzisiejszym.

27-11-19

W dniu 27.11.2019 wprowadzono aneks nr 4 do ogłoszenia na konkurs zamknięty nr 1/DNS2/2019 na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w roku 2019

Zmiana dotyczy jednie zał. nr 9B. Zamiast kserokopii prawa jazdy nalezy złozyć oświadczenie o posiadanym prawie jazdy.

Aneks do ogłoszenia - pobierz

Zał. nr 9B - wersja pdf pobierz, wersja word - pobierz

 

 

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem