• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności
03-08-18

Informujemy, że uległ zmianie formularz rekrutacyjny do projektu "Zostań przedsiębiorcą - dotacje na start 2".

Od dnia 03.08.2018 obowiązuje formularz - wersja 3.

Formularz znajduje się w zakładce regulamin lub w zakładce do pobrania.

26-07-18

Informujemy, że kolejny nabór do projektu „Zostań przedsiębiorcą-dotacje na start 2”, rozpocznie się od dnia 03.09.2018 (poniedziałek) od godziny 8.00.

Nabór do rundy 3 jesiennej 2018 będzie prowadzony do osiągnięcia limitu zgłoszeń tj. 25 osób.

Decyduje kolejność składanych wniosków. Wnioski złożone pocztą/kurierem wpisywane będą na koniec dnia roboczego.

 

Jak prawidłowo przygotować dokumenty rekrutacyjne:

- zapoznaj się z regulaminem projektu. Aktualnie obowiązujący to wersja 1 (pobierz)
- wypełnij formularz rekrutacyjny (wersja word - pobierz) lub (wersja pdf - pobierz)

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione a formularz podpisany we wszystkich wyznaczonych miejscach.
- dołącz dokument potwierdzających twój status na rynku pracy (zaświadczenie z urzędu pracy, że jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub oświadczenie, że jesteś bezrobotny w rozumieniu BAEL lub oświadczenie, że jesteś osobą bierną zawodowo).
- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje wykształcenie (każdy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).
- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje doświadczenie zawodowe (tylko spójne z rodzajem działalności). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).
- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (tylko jeśli ciebie to dotyczy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu). W przypadku osób z niepełnosprawnościami wypełnij i dołącz załącznik nr 5 (pobierz).
- wypełnij i dołącz zał. nr 4 (każdy).
- Wszystkie dokumenty włóż w kopertę.

Kopertę opisz w następujący sposób: „Imię nazwisko Kandydata, Adres zamieszkania. Dopisz „Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”
- komplet dokumentów dostarcz do Biura projektu Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 Olsztyn w godzinach pracy biura. Jeśli składasz osobiście weź ze sobą dowód osobisty.

Uwaga!!!

Wnioski przyjmujemy dopiero od 03.09.2018. Rozpatrywanych będzie tylko tyle wniosków, ile zostało zaplanowane dla danej rundy (25 wniosków). Informacja o zamknięciu naboru do danej rundy zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.

Po zamknięciu naboru do danej rundy wnioski będą przyjmowane do końca dnia roboczego na tzw. „listę uzupełniającą”. Wnioski osób z „listy uzupełniającej” mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku rezygnacji/odrzucenia kandydata z listy podstawowej. Kandydat zapisany na liście uzupełniającej (zgodnie z kolejnością przyjęć) zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, że jego wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu.

W razie pytań dzwoń 89 532 46 12 – udzielimy odpowiedzi.

26-07-18

Informujemy, że dniu 25.07.2018 uległ zmianie zał. nr 11 do regulaminu projektu ( zestawienie poniesionych wydatków_wersja 2).

Zmiany zostały zaznaczone na czerwono. Załacznik aktualny jest w zakładce "Regulamin" i "Do pobrania"

17-07-18

Zamieszczono nową aktualność dla osób z rundy 2 letniej 2018.

Wiadomość dotyczy niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie.

Przejdź do wiadomości

 

 

17-07-18

Zamieszczono listę rankingową wniosków ocenionych w ramach KOW nr 1/DNS2/2018 (dotyczy rundy 2 letniej 2018).

Przejdź do wiadomości

17-07-18

W dniu 17.07.2018 w zakładce regulamin zamieścilismy właściwy wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia finansowego.

Przejdź do zakładki  

09-07-18

Informujemy, że zamieściliśmy nową aktualność dla uczestników Rundy 2. dotyczącej zabezpieczenia umowy.

Przejdź bezpośrednio do aktualności

18-06-18

Informujemy, że zamieściliśmy nową aktualnośc dla Rundy 2 letniej 2018.

Przejdż do aktualności - kliknij tutaj

13-06-18

Informujemy, że w zakładce runda 2 (2018) zamieściliśmy zaktualizowany harmonogram spotkań indywidualnych. Zachęcamy do zapoznania się informacją (przedź do wiadomości)

07-06-18

W związku z wejściem w zycie nowych przepisów o ochronie danych osobowych uległ zmianie zał. nr 1 (formularzrekritacyjny) i zał. 6 (deklaracja udziału w projekcie). Zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Dokumenty są dostępne w zakłądce "regulamin" oraz "do pobrania".

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem