• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności
04-02-19

Informujemy, że zostały zamieszczone nowe aktualność dla grupy R1_2019.

Przejdź bezpośrednio do wiadomości dotyczącej listy rankingowej - przejdź

Przejdź bezpośrednio do wiadomości dotyczącej usługi szkoleniowo-doradczej - przejdź

15-01-19

Informujemy, że  zamieściliśmy harmonogram spotkań z doradcami (etap II dla RUNDY 1_2019).

Kliknij aby przejść bezpośrednio do odpowiedniej zakładki (przejdź).

08-01-19

W DNIU 08.01.2019 O GODZINIE 08:58

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO RUNDY 1 ZIMOWEJ 2019

DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ DOTACJE NA START 2”

 

DO KOŃCA DNIA 08.01.2019 WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ NA TZW. LISTĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

02-01-19

Informujemy, że zaistniała omyłka pisarska w Zał. 1 do regulaminu_R1_2019 - FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU _04.12.2018 w pkt. 19  punkty premiujące -podpunkt 3 zamiast Inteligentna specjalizacja EKONOMIA WODY, powinno być Inteligentna specjalizacja ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI .

Kandydaci, których działalność będzie się zaliczać do inteligentnej specjalizacji w zakresie ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI, proszeni są o wpisanie prawidłowego nazewnictwa oraz potwierdzenie naniesienia zmiany własnoręcznym podpisem lub parafką. 

12-12-18

Informujemy, że w zakładce dot. rundy 3 jesiennej 2018 zamieszczoną nową aktualność.

Przejdź bezpośrednio do wiadomości - przejdź

11-12-18

Uwaga !!!!

 

Biuro projektu „Zostań przedsiębiorcą - dotacje na star2” od dnia 21.12.2018 do dnia 01.01.2019 będzie nieczynne.

Informujemy również, że z przyczyn niezaleznych od nas uległ zmianie termin przyjmowania wniosków rekrutacyjnych do R1_2019.

Wnioski rekrutacyjne do projektu „ Zostań przedsiębiorca - dotacje na start 2” przyjmowane będą od dnia 08.01.2019 (wtorek) od godziny 8.00.

11-12-18

Informujemy, że uległ zmianie kolejny nabór do projektu „Zostań przedsiębiorcą-dotacje na start 2”.

 

Nabór  rozpocznie się od dnia 08.01.2019 (wtorek) od godziny 8.00.!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Nabór do rundy 1 zimowej 2019 będzie prowadzony do osiągnięcia limitu zgłoszeń tj. 30 osób. Decyduje kolejność składanych wniosków. Wnioski złożone pocztą/kurierem wpisywane będą na koniec dnia roboczego. 


Jak prawidłowo złożyć dokumenty rekrutacyjne:

- zapoznaj się z regulaminem projektu. Aktualnie obowiązujący to wersja 2 dla rundy 1_2019 (pobierz)
- wypełnij formularz rekrutacyjny aktualny dla rundy 1_2019 (pobierz)). Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione a formularz podpisany we wszystkich wyznaczonych miejscach.

- dołącz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy (zaświadczenie z urzędu pracy, że jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub oświadczenie, że jesteś bezrobotny w rozumieniu BAEL lub oświadczenie, że jesteś osobą bierną zawodowo).

- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje wykształcenie (dot. każdego kandydata).

Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 regulaminu projektu).

- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje doświadczenie zawodowe (tylko spójne z rodzajem działalności). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).

- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (tylko jeśli ciebie to dotyczy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu). W przypadku osób z niepełnosprawnościami wypełnij i dołącz załącznik nr 5. (pobierz)
- wypełnij i dołącz zał. nr 4 (dot. każdego kandydata).
- Wszystkie dokumenty włóż w kopertę.


Kopertę opisz w następujący sposób: „Imię nazwisko Kandydata, Adres zamieszkania. Dopisz „Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.

- komplet dokumentów dostarcz do Biura projektu Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 Olsztyn w godzinach pracy biura. Jeśli składasz osobiście weź ze sobą dowód osobisty. Jeśli będzie składać ktoś za Ciebie, daj tej osobie upoważnienie do odbioru potwierdzenia złożenia wniosku. 


Uwaga!!!

Zmiana terminu przyjmowania wniosków !!!

Wnioski przyjmujemy dopiero od 08.01.2019. Rozpatrywanych będzie tylko tyle wniosków, ile zostało zaplanowane dla danej rundy (30 wniosków). Informacja o zamknięciu naboru do danej rundy zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.


Po zamknięciu naboru do danej rundy wnioski będą przyjmowane do końca dnia roboczego na tzw. „listę uzupełniającą”. Wnioski osób z „listy uzupełniającej” mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku rezygnacji/odrzucenia kandydata z listy podstawowej. Kandydat zapisany na liście uzupełniającej (zgodnie z kolejnością przyjęć) zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, że jego wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu.

W razie pytań dzwoń 89 532 46 12 – udzielimy odpowiedzi.

11-12-18

Informujemy, że uległ zmianie Regulamin Projektu R1_2019 "Zostań przedsiębiorcą - dotacje na start 2" .

Od dnia 11.12.2018 obowiązuje regulamin projektu R1_2019 - wersja 2 - pobierz

Zmiany w regulaminie projektu zostały zaznaczone kolorem żółtym.

Aktualny regulamin znajduje się w zakładce regulamin

06-12-18

Od dnia 06.12.2018 obowiązuje nowy regulamin projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2 dotyczący grupy R1_2019r.” Zmiany w niniejszym regulaminie uwzględniają zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego.   

 

Zmianie uległo większość załączników do regulaminu projektu w tym formularz rekrutacyjny. Zachęcamy osoby, które planują przystąpić do rekrutacji do grupy R1_2019 w styczniu 2019 o zapoznanie się z dokumentami.

 

Dokumenty znajdują się w zakładce REGULAMINoraz w wersji edytowalnej w zakładce DO POBRANIA”.

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z BIUREM PROJEKTU

89 532 46 12

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

23-11-18

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne pn. "Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działaności gospodarczej - Olsztyn i subregion olsztyński", które jest organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego.

Poniżej link do wydarzenia i formularz zgłoszeniowy.

przejdź do strony

Spotkanie odbędzie się w dniu 13.12.2018.

Spotkanie kierowane jest do osób, które są zainteresowane m.in. udziałem w naszym projekcie.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem