• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności
04-06-18

Informujemy, że w zakładce runda 2 (2018) zamieściclismy listy rankingowe po zakończonej rekrutacji oraz harmonogram spotkań szkoleniowych. Zachęcamy do zapoznania się informacją (przedź do wiadomości)

28-05-18

Informujemy, że kolejny nabór do projektu „Zostań przedsiębiorcą-dotacje na start 2”, rozpocznie się od dnia 03.09.2018 (poniedziałek) od godziny 8.00.

Nabór do rundy 3 jesiennej 2018 będzie prowadzony do osiągnięcia limitu zgłoszeń tj. 25 osób.

Decyduje kolejność składanych wniosków. Wnioski złożone pocztą/kurierem wpisywane będą na koniec dnia roboczego.

 

Jak prawidłowo przygotować dokumenty rekrutacyjne:

- zapoznaj się z regulaminem projektu. Aktualnie obowiązujący to wersja 1 (pobierz)
- wypełnij formularz rekrutacyjny (wersja word - pobierz) lub (wersja pdf - pobierz)  

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione a formularz podpisany we wszystkich wyznaczonych miejscach.
- dołącz dokument potwierdzających twój status na rynku pracy (zaświadczenie z urzędu pracy, że jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub oświadczenie, że jesteś bezrobotny w rozumieniu BAEL lub oświadczenie, że jesteś osobą bierną zawodowo).
- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje wykształcenie (każdy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).
- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje doświadczenie zawodowe (tylko spójne z rodzajem działalności). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).
- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (tylko jeśli ciebie to dotyczy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu). W przypadku osób z niepełnosprawnościami wypełnij i dołącz załącznik nr 5 (pobierz).
- wypełnij i dołącz zał. nr 4 (każdy).
- Wszystkie dokumenty włóż w kopertę.

Kopertę opisz w następujący sposób: „Imię nazwisko Kandydata, Adres zamieszkania. Dopisz „Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”
- komplet dokumentów dostarcz do Biura projektu Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 Olsztyn w godzinach pracy biura. Jeśli składasz osobiście weź ze sobą dowód osobisty.

Uwaga!!!

Wnioski przyjmujemy dopiero od 03.09.2018. Rozpatrywanych będzie tylko tyle wniosków, ile zostało zaplanowane dla danej rundy (25 wniosków). Informacja o zamknięciu naboru do danej rundy zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.

Po zamknięciu naboru do danej rundy wnioski będą przyjmowane do końca dnia roboczego na tzw. „listę uzupełniającą”. Wnioski osób z „listy uzupełniającej” mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku rezygnacji/odrzucenia kandydata z listy podstawowej. Kandydat zapisany na liście uzupełniającej (zgodnie z kolejnością przyjęć) zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, że jego wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu.

W razie pytań dzwoń 89 532 46 12 – udzielimy odpowiedzi.

16-05-18

Informujemy, że  zamieściliśmy harmonogram spotkań z doradcami (etap II).

Aby przejść bezpośrednio do odpowiedniej zakładki (rundy-2018-runda 2 letnia) (kliknij tutaj).

08-05-18

Informujemy, że w dniu 08.05.2018 o godzinie 09:06

zakończyliśmy przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do RUNDY 2 LETNIEJ 2018.

Do końca dnia 08.05.2018 przyjmujemy formularze na tzw. listę uzupełniającą.

 

 

07-05-18

Informujemy, że w dniu 08.05.2018 od godziny 8.00 rozpoczynamy nabór do projektu „Zostań przedsiębiorcą-dotacje na start 2”.
Nabór do rundy 2 letniej 2018 będzie prowadzony do osiągnięcia limitu zgłoszeń tj. 30 osób.

Decyduje kolejność składanych wniosków. Wnioski złożone pocztą/kurierem wpisywane będą na koniec dnia roboczego.
Rozpatrywanych będzie tylko tyle wniosków, ile zostało zaplanowane dla danej rundy. Informacja o zamknięciu naboru do danej rundy zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.


Po zamknięciu naboru do danej rundy wnioski będą przyjmowane do końca dnia roboczego na tzw. „listę uzupełniającą”. Wnioski osób z „listy uzupełniającej” mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku rezygnacji/odrzucenia kandydata z listy podstawowej. Kandydat zapisany na liście uzupełniającej (zgodnie z kolejnością przyjęć) zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, że jego wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu.


Jak prawidłowo złożyć dokumenty rekrutacyjne:

- zapoznaj się z regulaminem projektu. Aktualnie obowiązujący to wersja 1 (pobierz)
- wypełnij formularz rekrutacyjny (pobierz). Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione a formularz podpisany we wszystkich wyznaczonych miejscach.

- dołącz dokument potwierdzających twój status na rynku pracy (zaświadczenie z urzędu pracy, że jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub oświadczenie, że jesteś bezrobotny w rozumieniu BAEL lub oświadczenie, że jesteś osobą bierną zawodowo).

- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje wykształcenie (każdy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).

- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje doświadczenie zawodowe (tylko spójne z rodzajem działalności). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).

- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (tylko jeśli ciebie to dotyczy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu). W przypadku osób z niepełnosprawnościami wypełnij i dołącz załącznik nr 5.
- wypełnij i dołącz zał. nr 4 (każdy).
- Wszystkie dokumenty włóż w kopertę.


Kopertę opisz w następujący sposób: „Imię nazwisko Kandydata, Adres zamieszkania. Dopisz „Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”

- komplet dokumentów dostarcz do Biura projektu Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 Olsztyn w godzinach pracy biura. Jeśli składasz osobiście weź ze sobą dowód osobisty.


W razie pytań dzwoń 89 532 46 12 – udzielimy odpowiedzi.

25-04-18

Informujemy, że w dniu 2 maja 2018 Biuro Projektu będzie zamknięte.

Zachęcamy do kontaktu w dniach 30.04.2018 i 04.05.2018r.

 

Przypominamy, że od dnia 08.05.2018 rozpoczyna się rekrutacja do projektu.

 

25-04-18

Przypominamy, że w ramach projektu funkcjonują dwa Powiatowe Punkty Konsultacyjne (PPK).

Można tam pobrać formularz rekrutacyjny i zaczerpnąć podstawowych informacji.

Uwaga zmiana numeru telefonu w PPK w Łajsach.

Lokalnej Grupie Działania

Południowa Warmia

W Barczewie

ul. Mickiewicza 40/10

11-010 Barczewo

Tel. 89 674 04 85

Lokalnej Grupie Działania

Południowa Warmia

W Łajsach

Łajsy 3

11-036 Gietrzwałd

Uwaga zmiana numeru telefonu

Tel. 89 672 96 43

20-04-18

Przypominamy dane kontaktowe do Biura Projektu

TELEFON: 89 532 46 12

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby do kontaktu: Barbara Błażewicz, Ewa Bejnar.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego

ul. M. Zientary-Malewskiej 20 b

10-302 Olsztyn

 

16-04-18

Informujemy, że dostępny jest już REGULAMIN PROJEKTU I DOKUMENTY REKRUTACYJNE (zakładka regulamin - kliknij)


Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM I ZAŁĄCZNIKAMI

Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się w dniu 08.05.2018r.

Szczegóły rekrutacji, udzielania dotacji i jej rozliczenia znajdują się w Regulaminie projektu.

Dokumenty w wersji edytowalnej można pobrać z zakładki do pobrania - kliknij

 

Biuro Projektu
Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego
ul. Zientary Malewskiej 20B
Olsztynie


Czynne w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
tel. 89 532 46 12
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
osoba do kontaktu: Ewa Bejnar, Barbara Błażewicz

13-04-18

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ - DOTACJE NA START 2
Zapraszamy do udziału w projekcie.

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego w dniu 31.01.2018r. podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

 

Regulamin projektu będzie dostępny na stronie internetowej ok. 16.04.2018r. (tu znajdziesz warunki udziału w projekcie, terminy rekrutacji, wykluczenia z projektu, dokumenty jakie trzeba złożyć na rekrutację).

Skrót informacji na temat projektu:

Kto może brać udział w projekcie:
Projekt jest skierowany do 210 osób zamieszkujących na terenie m. Olsztyn lub powiatu olsztyńskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:
1. mają ukończony 30 rok życia,
2. zamieszkują na terenie powiatu olsztyńskiego lub miasta Olsztyn
3. zaliczają się do jednej z poniższych kategorii:
a. bezrobotny lub
b. bierny zawodowo.
4. znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. obligatoryjnie spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków :
a. osoba powyżej 50 roku życia,
b. kobieta,
c. osoba z niepełnosprawnością,
d. osoba długotrwale bezrobotna,
e. osoba niskowykwalifikowana (tj. osoba o niskich kwalifikacjach).

Co oferujemy Uczestnikom projektu:
a. doradztwo indywidualne z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz pisania biznes planów dla 210 os.
b. udzielenie dotacji inwestycyjnej na zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania do uruchomienia własnej działalności gospodarczej do kwoty 25.324 zł dla 199 os.wsparcie pomostowe czyli 1010 zł przez 12 miesięcy prowadzenia działalności dla 199 os.
c. usługę szkoleniowo-doradczą po otwarciu działalności z zakresu pozyskiwania środków unijnych oraz e-commerce czy marketingu internetowego (w tym utworzenie własnej wizytówki firmowej w Internecie),

Cel projektu


Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej mieszkańców powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyn, a następnie wzrost miejsc pracy w tym regionie.

Okres realizacji projektu 01.03.2018-31.12.2021
Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w kwocie 8.655.860,96 PLN

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem