• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności
15-10-18

Informujemy, że zamieszczono infromacje o konkursie na składanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.

Wszelkie informacje znajdują sie w aktualności zamieszczonej w zakładce  rundy (Runda 2018, jesienna) - przejdź do widaomości

Lub w zakładce dotacja - przejdź do zakładki

02-10-18

Informujemy, że w zakładce runda 3 (2018) zamieściliśmy harmonogram spotkań indywidualnych wraz z numerami ewidencyjny oraz w zakładce doradztwo zostały zamieszczone materiały szkoleniowe. Zachęcamy do zapoznania się informacjami

02-10-18

Informujemy, że uległ zmianie zał. 8, 9 i 9.1 do regulaminu projektu.

Nowa wersja wniosku i załączników i biznes planu obowiązuje od dnia 02.10.2018r.

Zał. 8 Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacja i wsparcie pomostowe). wersja 2 - pobierz

Zał. 9 Wzór biznes planu. wersja 2 - pobierz

zał. 9.1 Analiza finansowa do biznes planu wersja 2 - pobierz

 

27-09-18

Informujemy, że zostały zamieszczone nowe aktualność dla grupy R3_2018.

Przejdź bezpośrednio do wiadomości dotyczącej listy rankingowej - przejdź

Przejdź bezpośrednio do wiadomości dotyczącej usługi szkoleniowo-doradczej - przejdź

 

27-09-18

Informujemy, że w zakładce dot. rundy 2 letniej 2018 zamieszczoną nową aktualność.

Przejdź bezpośrednio do wiadomości - przejdź

12-09-18

Informujemy, że nabór do rundy 1/2019 zimowej, do projektu „Zostań przedsiębiorcą-dotacje na start 2”, rozpocznie się w dniu 02.01.2019 (środa) od godziny 8.00.

Zachęcamy do kontaktu z biurem projektu na początku grudnia 2018r. 

89 532 46 12 - osoby do kontaktu Ewa lub Basia.

10-09-18

Informujemy, że  zamieściliśmy harmonogram spotkań z doradcami (etap II).

Aby przejść bezpośrednio do odpowiedniej zakładki (rundy-2018-runda 3  jesienna) (kliknij tutaj).

03-09-18

W DNIU 03.09.2018 O GODZINIE 08.55

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

DO RUNDY 3 JESIENNEJ 2018

DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ DOTACJE NA START 2”

DO KOŃCA DNIA 03.09.2018

WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ NA TZW. LISTĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

03-08-18

Informujemy, że uległ zmianie formularz rekrutacyjny do projektu "Zostań przedsiębiorcą - dotacje na start 2".

Od dnia 03.08.2018 obowiązuje formularz - wersja 3.

Formularz znajduje się w zakładce regulamin lub w zakładce do pobrania.

26-07-18

Informujemy, że kolejny nabór do projektu „Zostań przedsiębiorcą-dotacje na start 2”, rozpocznie się od dnia 03.09.2018 (poniedziałek) od godziny 8.00.

Nabór do rundy 3 jesiennej 2018 będzie prowadzony do osiągnięcia limitu zgłoszeń tj. 25 osób.

Decyduje kolejność składanych wniosków. Wnioski złożone pocztą/kurierem wpisywane będą na koniec dnia roboczego.

 

Jak prawidłowo przygotować dokumenty rekrutacyjne:

- zapoznaj się z regulaminem projektu. Aktualnie obowiązujący to wersja 1 (pobierz)
- wypełnij formularz rekrutacyjny (wersja word - pobierz) lub (wersja pdf - pobierz)

Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione a formularz podpisany we wszystkich wyznaczonych miejscach.
- dołącz dokument potwierdzających twój status na rynku pracy (zaświadczenie z urzędu pracy, że jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub oświadczenie, że jesteś bezrobotny w rozumieniu BAEL lub oświadczenie, że jesteś osobą bierną zawodowo).
- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje wykształcenie (każdy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).
- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje doświadczenie zawodowe (tylko spójne z rodzajem działalności). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).
- dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (tylko jeśli ciebie to dotyczy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu). W przypadku osób z niepełnosprawnościami wypełnij i dołącz załącznik nr 5 (pobierz).
- wypełnij i dołącz zał. nr 4 (każdy).
- Wszystkie dokumenty włóż w kopertę.

Kopertę opisz w następujący sposób: „Imię nazwisko Kandydata, Adres zamieszkania. Dopisz „Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”
- komplet dokumentów dostarcz do Biura projektu Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 Olsztyn w godzinach pracy biura. Jeśli składasz osobiście weź ze sobą dowód osobisty.

Uwaga!!!

Wnioski przyjmujemy dopiero od 03.09.2018. Rozpatrywanych będzie tylko tyle wniosków, ile zostało zaplanowane dla danej rundy (25 wniosków). Informacja o zamknięciu naboru do danej rundy zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu.

Po zamknięciu naboru do danej rundy wnioski będą przyjmowane do końca dnia roboczego na tzw. „listę uzupełniającą”. Wnioski osób z „listy uzupełniającej” mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku rezygnacji/odrzucenia kandydata z listy podstawowej. Kandydat zapisany na liście uzupełniającej (zgodnie z kolejnością przyjęć) zostanie niezwłocznie poinformowany o tym, że jego wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu.

W razie pytań dzwoń 89 532 46 12 – udzielimy odpowiedzi.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem