• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 1 - zimowa 2019
05-09-19

Informujemy, że w związku z prowadzonymi kontrolami działalności gospodarczych

biuro projektu czynne będzie w ograniczonym zakresie, tj.

 

05.09.2019 (czwartek) w godzinach 14.00 do 16.00.

06.09.2019 (piątek) - w godzinach 8.00-10.00

09.09.2019 (poniedziałek)- w godzinach 14.00 do 16.00. 

10.09.2019 (wtorek) - w godzinach 14.30 do 16.00. 

 

W pilnach sprawach prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 731 125 113.

 

02-07-19

Informujemy, że w związku z prowadzonymi kontrolami dzialaności gospodarczych

w dniach 03.07.2019 (środa), 04.07.2019 (czwartek), 05.07.2019 (piatek)

biuro projektu czynne jest od godziny 14.30 do 16.00.

W pilnach sprawach prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 731 125 113.

 

15-05-19

Informujemy, że w celu uspójnienia zapisów, dokonano zmian w regulaminach projektu i załączniku nr 10 do regulaminu.

Wszelkie zmiany wprowadzone w regulaminach zostały zaznaczone kolorem. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Regulamin wchodzi z dniem opublikowania.

W związku z wprowadzonymi zmianami konieczne będzie aneksowanie umów na otrzymanie wsparcia finansowego. Po przygotowaniu aneksów zostaniecie Państwo powiadomieni mailowo o terminie podpisania aneksów. 

W/w dokumenty są dostępne również w zakładce Regulamin

18-04-19

Informujemy, że został wybrany wykonawca do realizacji wsparcia pomostowego w postaci usługi szkoleniowo-doradczej e-commerce. Jest to firma NNV sp. z o.o.

Zamieszczamy  harmonogram realizacji usługi - pobierz

Jednocześnie przypominamy, że doradztwo jest obowiązkowe. Doradcy będą się z Państwem kontaktować telefonicznie i mailowo (zgodnie z danymi podanymi w formularzu rekrutacyjnym i biznes planie, które zostały im przekazane).

11-04-19

Informujemy, że zamieściliśmy nową aktualność dla uczestników Rundy 1 2019. dotyczącej rozliczeń dotacji oraz wsparcia pomostowego

Przejdź bezpośrednio do aktualności - DOTACJA

Przejdź bezpośrednio do aktualności - WSPARCIE POMOSTOWE

18-03-19

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 22.03.2019 (Piątek).

Należy przesłać:

 1. Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia
 2. dodatkowe załączniki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).

Informacja jakie dokumenty dotyczą znajdują się w wiadomości z dnia 13.03.2019 (przejdź do wiadomości)

Oryginały dokumentów przesłanych mailem należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi z etapu 2.

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu CDEF w terminie do 01.04.2019 (Poniedziałek).

 1. Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną, tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
 2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej- potwierdzający że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności). Aby podpisać umowę o dofinansowanie na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status w CEIDG Aktywny). ZALECAMY ABY NIE ZWLEKAĆ Z REJESTROWANIEM FIRMY IM SZYBCIEJ DOSTANIEMY WSZYSTKIE DOKUMENTY TYM SZYBCIEJ PODPISZEMY UMOWĘ O DOFINANSOWANIE.
  Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl
 3. Wydruk z rejestru regon  potwierdzający nadanie numeru REGON. Wydruk należy pobrać ze strony https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl
 4.  kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS (złożenia lub wysłania) - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA
 5. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia
 6. Dokumenty dotyczące VAT
 1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących płatnikami VAT – zał. 6 pobierz wersja word, pobierz wersja pdf

lub

        b.Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT

       

        7. Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de mini mis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz wersję excel, pobierz wersje pdf. Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – pobierz wzór

 1. Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz wersję word,  pobierz wersję pdf
 2. oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz wersję word, pobierz wersję pdf. Uwaga rachunek powinien być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami). Umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 3. Oświadczenie dot. ZUS – dotyczy jedynie osób, które dobrowolnie na własne ryzyko, decydują się na skorzystanie z tzw. „Ulgi na start”.zał. nr 11 - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w terminie 27.03.2019;  04-08.04.2019. Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:

 1. Uczestnik projektu
 2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.
 3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych. 
 4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym wcześniej z pracownikiem CDEF.

Na podpisanie umowy należy zabrać:

 1. pieczątkę firmową,
 2. dowody osobiste wszystkich osób.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

18-03-19

Wyniki posiedzenia Komisji Oceny Wniosków dotyczącego konkursu nr 1/DNS2/2019 – Komisja Oceny Wniosków nr  3.

 

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego złożonych w odpowiedzi na konkurs 1/DNS2/2019 skierowany do grupy R1_zimowej 2019 w ramach projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.

 

Lista rankingowa wniosków dofinansowanych, odrzuconych, rezerwowych  - pobierz

 

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem identyfikacyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe.


W tej chwili trwa etap pisemnego powiadamiania Uczestników Projektu o wynikach oceny - drogą mailową. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia odbioru maila.

Wszelkie informacje dotyczące podpisania umowy oraz dokumenty, jakie należy przedstawić przed podpisaniem umowy zostaną zamieszczone w dniu dzisiejszym.

13-03-19

Etap 0 – LISTA RANKINGOWA – opublikowanie na stronie internetowej projektu listy osób, które otrzymają dofinansowanie – 18 - 19.03.2019

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 22.03.2019 (piątek). Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia wraz z dodatkowymi załącznikami należy przekazać w formie mailowej (skan lub zdjęcia) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Oryginały ww. dokumentów należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi firmy (etap 2).

Wzory dokumentów do zabezpieczenia oraz instrukcja ich wypełnienia znajduje się w zakładce dotacja - przejdź do dokumentów!!!!

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej należy dostarczyć do biura projektu w terminie 01-02.04.2019. Informacja jakie dokumenty należy dostarczyć zostanie opublikowana na stronie internetowej wraz z listą rankingową.

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie w terminie 27.03.2019 - 04-08.04.2019. Aby podpisać umowę o dofinansowanie w wybranym terminie, na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status indywidualnej działalności w CEIDG Aktywny). Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby: Uczestnik projektu, współmałżonek Uczestnika projektu (jeśli dotyczy), poręczyciel (jeśli wybrano te formę zabezpieczenia), małżonek poręczyciela (jeśli dotyczy).

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 89 532 46 12 (Barbara Błażewicz) 

 

niniejsza pełna aktualność w wersji pdf -pobierz

25-02-19

Informujemy, że uległa zmienia treśc ogłoszenia o konkursie. 

Omyłkowo wppisano niewłaściwa datę składania dokumentów.

 Zmiany wprowadzone w ogloszeniu zaznaczono na kolor żółty.

pobierz ogłoszenie 

22-02-19

 

Konkurs nr 1/DNS2/2019 na składanie wniosków o wsparcie finansowe w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.

W dniu  22.02.2019 r zostaje ogłoszony konkurs na składanie wniosków o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego dla zakwalifikowanych uczestników projektu

"Zostań przedsiębiorca - dotacje na start 2".

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem konkursowym i załącznikami.

Informujemy, że po zakończeniu korzystania z usługi szkoleniowej (po drugim spotkaniu) należy zgłosić się do Biura projektu w celu odebrania certyfikatu potwierdzającego ukończenie usługi szkoleniowej.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z przygotowaniem dokumentów można kontaktować się Biurem projektu 89 532 46 12.

 

OGŁOSZENIE (ANEKS) O KONKURSIE - (INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI) Z DNIA 22.02.2019- pobierz  aneks nr 1 wersja pdf nieaktualne wersję pdf

Standardowy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego - pobierz wersję wordpobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 2 - Biznes Plan i analiza finansowa -  pobierz wersję word i pobierz wersję excel

ZAŁ. NR 3 - oświadczenie o niezaleganiu - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 4 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 5 - oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis pobierz wersję excel, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 8 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

ZAŁ. NR 9 A- oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

 

Informujemy że w dniu 1 marca 2019 (piątek) biuro projektu „Zostań przedsiębiorcą - dotacje na start 2” będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem