• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności - Runda 1 - zimowa 2019
01-04-20

Przypominamy, że zbliża się czas rozliczenia z umowy po upływie 12 miesięcy.

 

Co należy zrobić?

 

Po dniu kiedy upływa 12 miesięcy od założenia firmy:

 

- wystąpić do ZUS o zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

 

Zaświadczenie wydawane bezpłatnie. Czas oczekiwania do 7 dni. Można to zrobić również elektronicznie. Poniżej informacja jak to zrobić. Uwaga trzeba mieć podpis kwalifikowany z Profilu Zaufanego. Kto nie ma - można taki podpis załatwić sobie poprzez swój bank internetowy.

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/proc_750-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-zus

 

- wystąpić do Urzędu Skarbowego o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

 

Koszt takiego zaświadczenia to 21 zł. Czas oczekiwania na zaświadczenie do 7 dni. Można to zrobić również elektronicznie. Poniżej informacja jak to zrobić. Uwaga trzeba mieć podpis kwalifikowany z Profilu Zaufanego. Można taki podpis załatwić sobie poprzez swój bank internetowy.

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/proc_751-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach

 

- Pobrać aktualny wydruk CEIDG potwierdzający że działalność jest aktywna.

 

Należy to zrobić poprze stronę internetową, wpisując swój nr NIP.

 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

 

Po uzyskaniu wszystkich tych dokumentów należy je przesłać w formie skanów, lub plików pdf otrzymanych z urzędu, na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 30 dni (dokładny termin był wskazany w piśmie, które państwo otrzymaliście wcześniej).

Uwaga!

 1. Oryginały dokumentów, o których mowa powyżej (tylko jeśli nie są to dokumenty wystawione elektronicznie) należy dostarczyć do Biura Projektu najpóźniej w terminie 60 dni.
 2. Osoby, które deklarowały zatrudnienie muszą dostarczyć oryginał oświadczenia nr 3, które było przesyłane w formie mailowej do drugiej kontroli.
 3. Do dnia dostarczenia do Biura Projektu oryginału zaświadczenia nie będzie możliwe zwolnienia zabezpieczenia. Otrzymacie mailem skan protokołu przyjęcia dokumentów.

WAŻNE!!!! Biuro CDEF jest czynne w ograniczonym zakresie.

 

Dokument można wysłać pocztą na adres:

Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego

Biuro Projektu DNS2
ul. Zientary Malewskiej 20B,

10-302 Olsztyn

 

lub dostarczyć osobiście na sekretariat Biura CDEF w każdy wtorek i piątek w godzinach 8-15.

W przypadku wybrania tej drugiej opcji proszę wcześniej o informację telefoniczną że się Państwo wybieracie w celu potwierdzenia czy na pewno biuro jest czynne (sytuacja jest bardzo mobilna).

 

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z PRACOWNIKAMI BIURA PROJEKTU OD PON-PT W GODZINACH 8-16

Telefon kom. Basia Błażewicz: 731 125 113

Telefon kom. Ewa Bejnar: 519 177 597

13-03-20

Drodzy Państwo

 

Od poniedziałku będziemy pracować zdalnie w godzinach 8.00 - 16.00.

Wszelkie informacje dotyczące działań w projekcie będziemy zamieszczać na bieżaco na stronie internetowej.

Jesteśmy do dyspozycji telefonicznie i pod e-mail.

Adres e-mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kom. Basia Błażewicz: 731 125 113

Telefon kom. Ewa Bejnar: 519 177 597

11-03-20

Szanowni Państwo

 

W trosce o zdrowie pracowników i osób odwiedzających naszą firmę,

zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze do niezbędnego minimum.

Wszelkie sprawy nie wymagające kontaktu bezpośredniego prosimy zgłaszać za pośrednictwem tel. lub e-mail.

Adres e-mail do kontaktu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon do Biura: 89 532 46 12

Telefon kom. Basia: 731 125 113

Telefon kom. Ewa: 519 177 597

24-09-19

Informujemy, że będziemy z Państwem się kontaktować w sprawie realizacji wsparcia pomostowego szkoleniowego w postaci specjalistycznej indywidualnej usługi szkoleniowo doradczej.

Szczegóły dotyczące terminów, miejsca i zakresu wsparcia będziemy ustalać z Państwem indywidualnie.

Harmonogram - pobierz

05-09-19

Informujemy, że w związku z prowadzonymi kontrolami działalności gospodarczych

biuro projektu czynne będzie w ograniczonym zakresie, tj.

 

05.09.2019 (czwartek) w godzinach 14.00 do 16.00.

06.09.2019 (piątek) - w godzinach 8.00-10.00

09.09.2019 (poniedziałek)- w godzinach 14.00 do 16.00. 

10.09.2019 (wtorek) - w godzinach 14.30 do 16.00. 

 

W pilnach sprawach prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 731 125 113.

 

02-07-19

Informujemy, że w związku z prowadzonymi kontrolami dzialaności gospodarczych

w dniach 03.07.2019 (środa), 04.07.2019 (czwartek), 05.07.2019 (piatek)

biuro projektu czynne jest od godziny 14.30 do 16.00.

W pilnach sprawach prosimy o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny 731 125 113.

 

15-05-19

Informujemy, że w celu uspójnienia zapisów, dokonano zmian w regulaminach projektu i załączniku nr 10 do regulaminu.

Wszelkie zmiany wprowadzone w regulaminach zostały zaznaczone kolorem. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

Regulamin wchodzi z dniem opublikowania.

W związku z wprowadzonymi zmianami konieczne będzie aneksowanie umów na otrzymanie wsparcia finansowego. Po przygotowaniu aneksów zostaniecie Państwo powiadomieni mailowo o terminie podpisania aneksów. 

W/w dokumenty są dostępne również w zakładce Regulamin

18-04-19

Informujemy, że został wybrany wykonawca do realizacji wsparcia pomostowego w postaci usługi szkoleniowo-doradczej e-commerce. Jest to firma NNV sp. z o.o.

Zamieszczamy  harmonogram realizacji usługi - pobierz

Jednocześnie przypominamy, że doradztwo jest obowiązkowe. Doradcy będą się z Państwem kontaktować telefonicznie i mailowo (zgodnie z danymi podanymi w formularzu rekrutacyjnym i biznes planie, które zostały im przekazane).

11-04-19

Informujemy, że zamieściliśmy nową aktualność dla uczestników Rundy 1 2019. dotyczącej rozliczeń dotacji oraz wsparcia pomostowego

Przejdź bezpośrednio do aktualności - DOTACJA

Przejdź bezpośrednio do aktualności - WSPARCIE POMOSTOWE

18-03-19

Etap 1 – ZABEZPIECZENIE UMOWY– wybranie zabezpieczenia i przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej (zdjęcia lub skany) dotyczących zabezpieczenia na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 22.03.2019 (Piątek).

Należy przesłać:

 1. Oświadczenie (załącznik nr 1) o preferowanej przez Uczestnika Projektu formie zabezpieczenia
 2. dodatkowe załączniki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).

Informacja jakie dokumenty dotyczą znajdują się w wiadomości z dnia 13.03.2019 (przejdź do wiadomości)

Oryginały dokumentów przesłanych mailem należy dostarczyć wraz z dokumentami rejestracyjnymi z etapu 2.

Etap 2 – DOKUMENTY REJESTRACYJNE FIRMY – dokumenty rejestracyjne firmy w wersji papierowej W DWÓCH EGZEMPLARZACH należy dostarczyć do biura projektu CDEF w terminie do 01.04.2019 (Poniedziałek).

 1. Zaktualizowany biznes plan wraz z wersją elektroniczną, tylko jeżeli KOW dokonał redukcji wydatków.
 2. Wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej- potwierdzający że działalność jest zarejestrowana (dopuszczalne jest aby data rejestracji firmy była wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności). Aby podpisać umowę o dofinansowanie na dzień podpisania umowy działalność musi być rozpoczęta (status w CEIDG Aktywny). ZALECAMY ABY NIE ZWLEKAĆ Z REJESTROWANIEM FIRMY IM SZYBCIEJ DOSTANIEMY WSZYSTKIE DOKUMENTY TYM SZYBCIEJ PODPISZEMY UMOWĘ O DOFINANSOWANIE.
  Wydruk należy pobrać ze strony - https://prod.ceidg.gov.pl
 3. Wydruk z rejestru regon  potwierdzający nadanie numeru REGON. Wydruk należy pobrać ze strony https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl
 4.  kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszeniowego do ZUS (złożenia lub wysłania) - ZUS ZUA lub ZFA/ZPA lub ZZA
 5. Oryginały dokumentów dotyczące zaakceptowanego zabezpieczenia
 6. Dokumenty dotyczące VAT
 1. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – dla osób nie będących płatnikami VAT – zał. 6 pobierz wersja word, pobierz wersja pdf

lub

        b.Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (złożenia w US) – dotyczy jedynie osób będących płatnikami VAT

       

        7. Formularz informacji przy ubieganiu się pomoc de mini mis – wypełniany jako firma – zał. 7 – pobierz wersję excel, pobierz wersje pdf. Sprawdź jak prawidłowo wypełnić załącznik – pobierz wzór

 1. Oświadczenie o miejscu realizacji projektu – zał. nr 8 – pobierz wersję word,  pobierz wersję pdf
 2. oświadczenie o rachunku bankowym – zał. 9 – pobierz wersję word, pobierz wersję pdf. Uwaga rachunek powinien być na Firmę lub osobisty (nie może być współwłasności z innymi osobami). Umowa z bankiem (1 strona zawierająca dane posiadacza rachunku oraz nr rachunku) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 3. Oświadczenie dot. ZUS – dotyczy jedynie osób, które dobrowolnie na własne ryzyko, decydują się na skorzystanie z tzw. „Ulgi na start”.zał. nr 11 - pobierz wersję word, pobierz wersję pdf

Etap 3 – PODPISANIE UMOWY – podpisywanie umów o dofinansowanie nastąpi w terminie 27.03.2019;  04-08.04.2019. Termin umawiany jest indywidualnie (telefonicznie bądź osobiście) co do zasady po akceptacji zabezpieczenia i przedstawieniu dokumentów rejestracyjnych. Na podpisaniu umowy w biurze CDEF muszą być obecne następujące osoby:

 1. Uczestnik projektu
 2. Małżonek Uczestnika projektu (jeżeli jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania). W przypadku rozdzielności majątkowej należy dołączyć dokument potwierdzający to.
 3. Poręczyciel - w przypadku wybrania zabezpieczenia dotacji w formie poręczenia osób fizycznych. 
 4. Małżonek poręczyciela (jeżeli Poręczyciel jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej - w celu wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania).

Poręczyciele i małżonkowie muszą się zgłosić osobiście w dniu podpisania umowy lub w innym możliwym terminie uzgodnionym wcześniej z pracownikiem CDEF.

Na podpisanie umowy należy zabrać:

 1. pieczątkę firmową,
 2. dowody osobiste wszystkich osób.

Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2” § 10 pkt. 15 Uczestnik zobowiązany jest zrealizować inwestycję tj. ponieść wydatki wynikające z Biznes planu w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. O tym jak należy to zrobić właściwie zamieścimy oddzielną aktualność w najbliższym czasie.

Dokumenty do zapoznania:

Wzór umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i wsparcia pomostowego – pobierz

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem