• CDEF_-_HERO_WWW_A.jpg

fundusze unijne

Aktualności
07-09-20

W DNIU 07.09.2020 O GODZINIE 10.46 PO PRZYJĘCIU 30 FORMULARZY

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO RUNDY 2 2020

DO PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ DOTACJE NA START 2”.

17-08-20

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne, które jest organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, pn. „Fundusze Europejskie – środki na otwarcie działalności gospodarczej”

Poniżej link do wydarzenia i formularz zgłoszeniowy.

przejdź do strony

Termin spotkania: 27 sierpnia 2020 r. w godz.: 10:00 – 13:00

Miejsce spotkania: Olsztyn, Villa Pallas, ul. Żołnierska 4

Spotkanie kierowane jest do osób, które są zainteresowane miedzy innymi udziałem w naszym projekcie.

14-08-20

Informujemy, że rusza ostatni nabór do projektu „Zostań przedsiębiorcą-dotacje na start 2”.

Nabór odbędzie się w dniu 07.09.2020 (poniedziałek) od godziny 8.00 do wyczerpania puli miejsc przeznaczonych na tę grupę.

Nabór do rundy 2 letniej 2020 będzie prowadzony do osiągnięcia limitu zgłoszeń tj. 30 osób. Decyduje kolejność złożonych wniosków.

Po osiągnięciu niniejszego limitu osób, rekrutacja jest zamykana. CDEF zamieszcza informację o tym fakcie na stronie internetowej projektu www.cdef.pl/dotacje-na-start 2/.

NIniejsze 30 wniosków, które wpłyną w dniu 07.09.2020 będą podlegały rozpatrzeniu i po spełnieniu oceny formalnej zostaną przekazane do dalszych etapów rekrutacji.

Wnioski złożone pocztą/kurierem wpisywane na koniec dnia roboczego.

Do projetku zostanie zakwalifikowanych 15 osób z najwyższą punktacją.

 Czytaj więcej: UWAGA!! NABÓR DO PROJEKTU - RUNDA 2_letnia 2020

 

 

Jak prawidłowo złożyć dokumenty rekrutacyjne:

 1. zapoznaj się z regulaminem projektu. Aktualnie obowiązujący to wersja 4 dla Rundy 1_2020 i Rundy 2_2020 (pobierz). Sprawdź czy nie jesteś wykluczony z udziału w projekcie.
 2. wypełnij formularz rekrutacyjny wersja 2 aktualny dla R1_R2_2020 (pobierz). Wydrukuj formularz w kolorze. Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione a formularz podpisany we wszystkich wyznaczonych miejscach.
 3. dołącz dokument potwierdzający twój status na rynku pracy (zaświadczenie z urzędu pracy, że jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub oświadczenie, że jesteś bezrobotny w rozumieniu BAEL lub oświadczenie, że jesteś osobą bierną zawodowo).
 4. dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje wykształcenie (dot. każdego kandydata). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem § 6 ust. 3 regulaminu projektu).
 5. dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających twoje doświadczenie zawodowe (tylko spójne z rodzajem działalności). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu).
 6. dołącz kserokopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (tylko jeśli ciebie to dotyczy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3 regulaminu projektu). W przypadku osób z niepełnosprawnościami wypełnij i dołącz załącznik nr 5. (pobierz).
 7. wypełnij i dołącz zał. nr 4 (dot. każdego kandydata)
 8. Wszystkie dokumenty włóż w kopertę. Kopertę opisz w następujący sposób: „Imię nazwisko Kandydata, Adres zamieszkania. Dopisz „Dokumenty rekrutacyjne do projektu „Zostań przedsiębiorcą – dotacje na start 2”.
 9. Komplet dokumentów dostarcz do Biura projektu Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo Łosko spółka jawna ul. Zientary Malewskiej 20B, 10-302 Olsztyn w dniu 07.09.2020 od godz. 8.00. Jeśli składasz osobiście weź ze sobą dowód osobisty. Jeśli będzie składać ktoś za Ciebie, daj tej osobie upoważnienie do odbioru potwierdzenia złożenia wniosku. 
13-08-20

Informujemy, że dniu 13.08.2020 uległ zmianie regulamin projektu dla grup R1_2020 i R2_2020 - regulamin pobierz pdf

Zmiany w regulaminie projektu dotyczą  liczby osób zakwalifikowanych do projektu, dostępnej puli środków na dotacje, rozszerzenia katalogu szkoleń po udzieleniu dotacji, zmian w ogólnych zasadach dot. obowiązków i uprawnień określonych dla Rundy1_20102 i R2_2020.

Zmiany w regulaminie zostały zaznaczone na czerwono

Dodatkowo zmianie uległy następujące dokumenty:

Dokumenty rekrutacyjne:

Zał. 1-4 – formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami – pobierz pdf

Aktualny regulamin i załączniki w wersji PDF dostępne są w zakładce "Regulamin"
i w wersji edytowalnej w zakładce "Do pobrania"

07-08-20

W okresie 10-19.08.2020 prosimy o kontakt z Biurem projektu pod numerem telefonu 89  532 46 12 lub 731 125 113 (Basia)

28-07-20

Dzień Dobry,

 

W związku z przeprowadzanymi kontrolami działaności gospodarczych informujemy, że Biuro projektu pracuje w ograniczonym zakresie w następujących dniach:

- 28.07.2020 - w godzinach 8.00-8.30; 13.00-16.00

- 30.07.2020 - w godzinach 8.00-8.30; 13.00-16.00

- 05.08.2020 w godzinach 8.00-8.30; 14.30-16.00

- 06.08.2020 w godzinach 8.00-8.30

 

Jesteśmy do dyspozycji telefonicznie

Telefon kom. Basia Błażewicz: 731 125 113

Telefon kom. Ewa Bejnar: 519 177 597

17-07-20

Informujemy, że zamieściliśmy nową aktualność dla uczestników Rundy 1_2020 dotyczącej rozliczeń dotacji oraz wsparcia pomostowego.

 

Przejdź bezpośrednio do aktualności (wiadomośc z dnia 17.07.2020) – DOTACJA

Przejdź bezpośrednio do aktualności (wiadomośc z dnia 01.07.2020) – WSPARCIE POMOSTOWE

17-07-20

W okresie 20-24.07.2020 prosimy o kontakt z Biurem projektu pod numerem telefonu 89  532 46 12 lub 519 177 597 (Ewa).

01-07-20

W związku, z tym, że istnieje możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy z tzw. tarczy antykryzysowej przeciwdziałającej skutkom pandemii COVID-19 w postaci dotacji, pożyczek, umorzeń itp. konieczne jest potwierdzenie przez Państwa, że żaden wydatek, który przedstawiliście do rozliczenia wsparcia pomostowego lub dotacji nie jest przedstawiony do rozliczenia w ramach innego instrumentu finansowanego ze środków publicznych.

Takie oświadczenie będziecie Państwo dołączać co miesiąc do końca roku 2020r. W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie przesłane wraz z zał. nr 12 wypłata wsparcia pomostowego zostaje wstrzymana.

Aby właściwie rozliczyć wsparcie pomostowe należy do 15tego każdego miesiąca przesłać:

 1. wypełniony, podpisany zał. nr 12 (wzór bez zmian) – wzór dla R2_R3_2019 pobierz; wzór dla R1_2020_pobierz
 2. potwierdzenie zapłaty za zus za poprzedni miesiąc (lub jeśli jesteś zwolniony z opłaty zus - zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami -wystawione po 10tym dniu miesiąca następnego i oświadczenie o podstawie prawnej zwolnienia z opłat);
 3. oświadczenie o braku podwójnego finansowania –wzór za 02-06.2020 pobierz, wzór od 07.2020 – pobierz

Gdybyście potrzebowali Państwo rozszerzyć katalog wydatków ze wsparcia pomostowego - wzór pisma pobierz

22-06-20

Informujemy, że Biuro projektu w dniu 26.06.2020 (piatek) bedzie nieczynne.

W sprawach pilnych można sie tego dnia kontaktować pod numerem telefonu 731 125 113 (Barbara Błażewicz).

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem