• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności

Informujemy, iż uległ zmianie regulamin projektu. 

Zmiana wprowadzona została jedynie w §7 ust. 11 pkt 3, §7 ust 20 pkt c,  §7 ust. 21, załącznik 1.

Zmiana dotyczy ujęcia kryterium premiującego (miejsce zamieszkania powiat olsztyński), które przez pomyłkę nie zostało ujęte pierwotnie w regulaminie projektu, a zostało zaplanowane we wniosku o dofinansowanie.

Wnioski złożone w dniu 08.05.2017 będą oceniane według regulaminu projektu  wersja 2.

Uległ zmianie formularz rekrutacyjny. Poprawiono oczywistą omyłki pisarskie w formularzu rekrutacyjnym w części C.1.1 oraz D 2.

Osoby, które złożyły dokumenty w dniu 08.05.2017 nie muszą dokonywać zmiany formularza.

Osoby składające wnioski od 09.05.2017 prosimy o składanie na właściwym poprawionym formularzu. Wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczono na czerwono.

Dokumenty dostępne są w zakładce DO POBRANIA.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn