• dns1.jpg
fundusze unijne

PROJEKT ZAKOŃCZONY W DNIU 28.02.2019r.

 

Harmonogram szkolenia grupowego grupa 1 - pobierz harmonogram

Harmonogram doradztwa grupa 1 - pobierz aktualny harmonogram


Termin realizacji V.2017-II.2018

6 edycji szkoleniowych.

Grupy średnio po 18 os.
Każdy musi przejść 2 etapy:

Etap 1 – doradztwo indywidualne specjalistyczne (2 godz./os.) realizowane przed szkoleniem
Etap 2 – szkolenie grupowe z zakresu przedsiębiorczości  – 32 godziny dydaktyczne (4 dni)

Kto może być zwolniony ze szkoleń:


Uczestnicy projektu, którzy:
a) ukończyli wsparcie szkoleniowe realizowane w projekcie w ramach Działania 6.2 PO KL, 8.1.2 PO KL, Działania 10.3/ 10.5 RPO WiM lub
b) w ciągu ostatnich 3 lat ukończyli szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez powiatowy urząd pracy lub
c) w ciągu ostatnich 3 lat ukończyli szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez inną instytucję publiczną lub finansowane ze środków prywatnych których program wnioskodawca uzna za adekwatny ze szkoleniami wymienionymi powyżej w pkt. a i b,

Jednocześnie osoby te muszą przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające co najmniej jeden z powyższych punktów oraz złożyć właściwe oświadczenie.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn