• dns1.jpg
fundusze unijne

PROJEKT ZAKOŃCZONY W DNIU 28.02.2019r.

 

 

Wsparcie pomostowe finansowe dla każdego UP który dostał dotację, wypłacane w kwocie 500 zł miesięcznie licząc od dnia rozpoczęcia działalności przez 6 m-cy. Pierwsza transza w formie zaliczki, następnie po przedstawieniu potwierdzenia zapłacenia składek ZUS.


Wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznej usługi doradczej (indywidualne i/lub grupowe, realizowane osobiście, on-line w zależności od potrzeb) realizowane co do zasady w drugim półroczu prowadzenia firmy przez UP (15 godz./os), realizowane albo u UP w firmie albo w siedzibie CDEF. Zakres i forma wsparcia zostanie dokładnie zdiagnozowana podczas rekrutacji (spotkanie z doradcą zawodowym).


 Dotyczy tylko i wyłacznie osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Aby aplikować o wsparcie pomostowe należy złozyć wniosek o wsparcie finansowe (dotacja i wpsracie pomostowe) w odpowiedzi na ogłoszony konkurs - pobierz

 

 JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ OTRZYMANE WSPARCIE POMOSTOWE

1. DOCHOWAĆ TERMIN ROZLICZENIA
- do 15 tego każdego następnego miesiąca należy złożyć w wersji elektronicznej (mailowej) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub papierowej do biura projektu CDEF uproszczone rozliczenie za miesiąc poprzedni. 
2. ZŁOŻYĆ KOMPLETNE ROZLICZENIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z:
a. podpisanego pisma przewodniego (skan lub zdjęcie) lub przepisana treść tego pisma do treści maila - WZÓR PISMA PRZEWODNIEGO – 1W. POBIERZ 
b. potwierdzenie zapłacenia składek ZUS za miesiąc za który się rozliczasz (jeśli pierwsze wsparcie dostałeś w sierpniu to potwierdzenie opłacenia składek za sierpień). Może to być potwierdzenie przelewu nr w PDF lub wydruk (składka zdrowotna i społeczna).
c. CDEF po otrzymaniu i zweryfikowaniu dokumentów dokona przelewu następnej transzy. I tak przez kolejne 5 miesięcy.
d. Pamiętaj ostatnią ratę (transzę) dostaniesz w formie refundacji. 
3. ROZLICZYĆ SIĘ PO 6 MIESIĄCACH
a. W 6 miesiącu musisz założyć swoje 500 zł i opłacić ZUS
b. przedstawić rozliczenie pełnej kwoty 3000 zł (może to być 6 x zus plus pozostałe wydatki tak by suma wszystkich opłat wynosiła 3000 zł). Oczywiście możesz mieć faktury na wyższe kwoty a jedynie część kosztu ponieść ze wsparcia pomostowego. Jeśli z rozliczenia będzie wynikać, że nie wydałeś całej kwoty 3000 zł ostatnią transze pomniejszymy o niewydatkowaną kwotę. 
Na rozliczenie składa się: 
TABELI ROZLICZENIOWEJ – 2W. POBIERZ
PISMO PRZEWODNIE ROZLICZENIE PO 6 MIESIĄCACH – 3W. POBIERZ
c. opisz dokument na odwrocie (fakturę, potwierdzenie zapłaty), że został sfinansowany ze wsparcia pomostowego. Taki wydatek sfinansowany ze wsparcia pomostowego nie stanowi kosztów uzyskania przychodu w firmie.
Pamiętaj, aby ostatnia data zapłaty nie była późniejsza niż data określona w umowie o wsparcie pomostowe §2 ust. 1. 
Płatności za zakupy ze wsparcia pomostowego można opłacać przelewem lub kartą lub gotówką. 
Dokumenty dotyczące wydatkowania wsparcia pomostowego mogą podlegać kontroli podczas kontroli działalności.

 
Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn