• dns1.jpg
fundusze unijne

PROJEKT ZAKOŃCZONY W DNIU 28.02.2019r.

 

Aktualne dokumenty:

Regulamin projektu wersja 6 - aktualny od 21.02.2018  - pobierz

zał. 1 - dokumenty rekrutacyjne - formularz wraz z ośwoadczeniami wersja 2 - aktualny od 08.05.2017 godz. 16.00 - pobierz

zał. 2 - Oświadczenie osoby bezrobotnej w tym długotrwale bezrobotnej w rozumieniu BAEL - pobierz - pobierz

zał. 3 - oświadczenie osoby biernej zawodowo - pobierz

zał. 4 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz

zał. 5 - Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowych - pobierz

zał. 6 - Wzór karty oceny formalne Formularza Kwalifikacyjnego wraz z oświadczeniami - pobierz

zał. 7 - Wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego - pobierz

zał. 8 - wzór biznes planu - pobierz

zał. 9 zestawienie poniesionych wydatków - wersja 2 z dnia 26.07.2017 - pobierz

zał. 10 wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego dotacja - wersja 3 z dnia 26.07.2017 - pobierz

zał. 11 - wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - wsparcie pomostowe - pobierz

Archiwalne dokumenty

Regulamin projektu wersja 5 - aktualny od 21.12.2017 godz. 13.30 - pobierz - nieaktualny

Regulamin projektu - pobierz - nieaktualny

Regulamin projektu - wersja 3 - aktualny od 29.05.2017 godz. 12.15 - pobierz -niektualny

Regulamin projektu - wersja 2 - aktualny od 08.05.2017 godz. 16.00 - niekatualny

Regulamin projektu - wersja 4 - aktualny od 12.09.2017 - niektualne

zał. 1 - Dokumenty rekrutacyjne - formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami.- nieaktualny

zał. 10 wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego dotacja - wersja 2 z dnia 25.07.2017- nieaktualny

zał. 9 - zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych - pobierz - nieaktualny

zał. 10 - wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - dotacja - pobierz - nieaktualny


Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn