• dns1.jpg
fundusze unijne

PROJEKT ZAKOŃCZONY W DNIU 28.02.2019r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram spotkań z doradcami grupa 3 (sierpniowo-wrzesniowa) z dnia 14.09.2017 - POBIERZ


Harmonogram spotkań z doradcami grupa 2 (czerwcowo-lipcowa) z dnia 20.07.2017 - POBIERZ


Harmonogram spotkań z doradcami grupa 1 (majowa) z dnia 29.05.2017 - POBIERZ

 


Rekrutacja rozpocznie się na początku maja 2017r i potrwa ok. 8 miesiący.

Nabór ciągły do wyczerpania puli miejsc (przyjmujemy zgłoszenia do osiągnięcia 120% posiadanych miejsc w projekcie).

Proces rekrutacji będzie sekwencyjny.  Osoby przechodzą z etapu pierwszego do następnego etapu po zebraniu się odpowiedniej grupy (odpowiednik 120% grupy szkoleniowej). Grupa szkoleniowa liczyć będzie średnio 18 os. Dokładny termin zostanie podany w regulaminie projektu. Poinformujemy również o tym w aktualnościach.

Rekrutacja składa się z kilku etapów:

Etap I. – przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w Biurze Projektu w Olsztynie (siedziba CDEF) – zgodnie z zapisami regulaminu projektu.

Etap II. – spotkania z doradcami (ocena merytoryczna)
a)    Doradca zawodowy (1h/os.) – do 40 pkt.
b)    Psycholog (0,5 h/os.) – do 20 pkt
c)    Doradca biznesowy (1h/os.) – do 40 pkt

Etap III. – decyzja o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu.  (punktacja pow. 70 pkt kwalifikuje do udziału w projekcie). Punkty w przedziale od 60-69 kwalifikują na listę rezerwową.

Etap IV. – potwierdzenie kryteriów kwalifikacyjnych i podpisanie deklaracji udziału w projekcie.

Premiowane będą:
•    Tworzenie miejsca pracy dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę
•    Niepełnosprawność
•    Zamieszkanie na terenie powiatu olsztyńskiego
•    Osoby w wieku 50+
•    Osoby z niskimi kwalifikacjami
•    działalności otwierane w branżach inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur  (drewno i meblarstwo, ekonomia wody, żywność wysokiej jakości).

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn