• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności

Informujemy, że w dniu 08.05.2017 rozpoczęliśmy przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych do projektu.

Rekrutacja będzie prowadzona do osiągnięcia limitu 130 zgłoszeń w podziale na płeć (64 kobiety i 66 mężczyzn).

Aby złożyć właściwie dokumenty należy:


- zapoznaj się z regulaminem projektu. Aktualnie obowiązujący to wersja 2 (znajdziesz wszytkie dokumenty w zakładce DO POBRANIA)
- wypełnij formularz rekrutacyjny (aktualny wzór z dnia 08.05.2017). Pamiętaj, że wszystkie pola muszą być wypełnione a formularz podpisany we wszystkich wyznaczonych miejscach.
- dołącz ksero dokumentów potwierdzających twój status na rynku pracy (zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie że jesteś bezrobotny w rozumieniu BAEL lub bierny zawodowo).
- dołącz ksero dokumentów potwierdzających twoje wykształcenie (każdy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3).
- dołącz ksero dokumentów potwierdzających twoje doświadczenie zawodowe (tylko spójne z rodzajem działalności) Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3).
- dołącz ksero dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (tylko jeśli ciebie to dotyczy). Pamiętaj, aby dokumenty były potwierdzone za zgodność z oryginałem. (zgodnie z zapisem §6 ust. 3).
- Wszystkie dokumenty razem zepnij i włóż w kopertę. Kopertę opisz zgodnie ze wzorem o którym mowa w §7 ust. 7
- dostarcz do Biura projektu w godzinach pracy pon-pt 8.00-16.00. Jeśli składasz osobiście weź ze sobą dowód osobisty.

 

Czekamy na twoje zgłoszenie.

W razie pytań dzwoń 89 532 46 01 – udzielimy odpowiedzi.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn