• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności

Informujemy, że uległ zmianie regulamin projektu.

 

Nowa wersja obowiązuje od dnia 29.05.2017 (wersja  3.)

Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Zmianie uległ paragraf 7 ust. 4,  ust. 11  pkt. 4, ust. 23.

Zmiana ma na celu umożliwienie przeprowadzenia spotkań doradczych w przypadku gdy w ciagu 3 tygodni nie wpłyną 22 wnioski.

Zmiana jest korzystana dla Kandydatów i przyczynia się do sparwniejszego przyznawania śrdoków.

 

Pobierz regulamin

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisijeszym zostanie zamieszczony harmonogram doradztwa, które rozpocznie się 03.06.2017 (sobota)

 

 

 

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn