• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności

Informujemy, że uległ zmianie regulamin projektu.

Nowa wersja obowiązuje od dnia 12.09.2017 (wersja  4)

Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

Zmianie uległ termin zakończenia realizacji projektu.

REKRUTACJA ZOSTAŁA WYDŁUŻONA MAKSYMALNIE DO 21.12.2017!!!!

Pobierz regulamin

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn