• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności

Nabór do grupy 4 został zamknięty, dnia 18.10.2017 na stronie projektu zostanie zamieszczony harmonogram spotkań etapu II rekrutacji.

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn