• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności

W zakładce grupa 4 zostały zamieszczone listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista osób odrzuconych.

Zamieszczona została również informacja o terminach i godzinach spotkań doradztwa indywidualnego.

Wyżej wymienione informacje dotyczą grupy 4

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn