• dns1.jpg
fundusze unijne
Aktualności

Informujemy, że uległ zmianie regulamin projektu.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu przyjmowania dokum,entów rekrutacyjnych.

Nabór bedzie trwał maksymalnie do 19.01.2017 lub do osiagnięcia 120% liczby uczestników przewidzianych w projekcie (130 os. 64 kobiety i 66 mężczyzn).

Pobierz - regulamin v5.

 

Biuro
Projektu
ul. M. Zientary
Malewskiej 20 B,
10-302 Olsztyn